Düzce İli Fındık Bahçelerindeki Mayıs Böceği (Melolontha melolontha L. Coleoptera, Scarabaeidae) Popülasyon Yoğunluğu ve Yayılışının Araştırılması

Salih Karabörklü, Hatice Yıldırım Aydınlı, Volkan Aydınlı

Abstract


Fındık ülkemiz ekonomisi için oldukça değerli bir tarım ürünüdür. Fındığın zararlı böceklerden korunması oldukça önem arz etmektedir. Mayıs böceği, Melolontha melolontha fındıkta zarar yapan böcekler arasında yer almaktadır. M. melolontha uygun iklim koşulları oluşması durumunda kısa zamanda büyük bir zararlı durumuna geçebilmektedir. Bu çalışma, Düzce ili fındık alanlarında görülen M. melolontha populasyon yoğunluğunun araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla farklı lokasyonlarda ve yükseltilerde toplam 32 adet fındık bahçesinde inceleme yapılmıştır. İncelenen bahçelerin %78.12’sinde zararlıya rastlanılmıştır. Düzce ilindeki incelenen fındık bahçelerindeki M. melolontha yoğunluğu m2’deortalama 1.44 olarak bulunmuştur. Zararlı yoğunluğu lokasyonlara (ilçelere) göre değişmekle birlikte 3.00 ile 0.22 arasında dalgalanma göstermiştir. Buna karşın incelen bahçelerin bazılarında zararlıya hiç rastlanmazken, bazılarında ise bu oran m2’de 10 adet olarak bulunmuştur. İncelenen bahçelerin %9.35’inde ekonomik zarar eşiğinin (m2’de 3 adet) üzerinde bir değer elde edilmiştir. Zararlı yoğunluğunun yükseltiye bağlı olarak değişmediği belirlenmiştir. Yapılan örneklemeler sonucu elde edilen larvaların ortalama baş kapsül genişliklerinin 1., 2. ve 3. dönem larvalar için sırasıyla 2.65, 4.22 ve 8.54 mm olduğu, boy uzunluklarının ise sırasıyla 16.14, 25.05 ve 37.68 mm olduğu belirlenmiştir. Düzce ilinde yapılan bu araştırma sonucu Mayıs böceği popülasyon yoğunluğunun bazı lokal alanlar dışında ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu, yükselti ve arazi özelliklerinin zararlının dağılımını etkilemediği belirlenmiştir.


Keywords


Fındık; Mayıs böceği; Melolontha melolontha; Tarımsal zararlı; Popülasyon yoğunluğu

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alasalvar C, Shahidi F, Liyanapathirana CM, Ohshima T (2003). Turkish Tombul hazelnut (Corylus avellana L.). 1. Compositional characteristics. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51: 3790–3796.

Anonim (2017a). 2016 yılı fındık sektör raporu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim (2017b). Düzce İl Müdürlüğü Faaliyet raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.

Anonim (2017c). Zirai mücadele teknik talimatları: Fındık entegre mücadele teknik talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1: 39-42s.

Bozoğlu M (2001). Econometric analysis of hazelnut productivity in Ordu and Giresun provinces, Turkey. Proc. V. Int. Congress on Hazelnut. Ed. S.A. Meh-lenbacher. Acta Horticulturae ISHS 556: 125-129.

Ciemniewska-Zytkiewicz H, Verardo V, Pasini F, Brys J, Koczon, P, Caboni MF (2015). Determination of lipid and phenolic fraction in two hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars grown in Poland. Food Che-mistry 168: 615–622

FAOSTAT (2017). Dünya fındık üretim verileri. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/ (Erişim Tarihi:15 Mart 2017).

Głowacka B, Sierpińska A (2012). Control of adult cockchafers Melolontha spp. with Mospilan 20 SP. Folia Forestalia Polonica series A 54: 109–115.

Huiting HF, Moraal LG, Griepink FC, Ester A (2006) Biology, control and luring of the cockchafer, Melolontha melolontha, current control possibilities and pheromones. Applied Plant Research Unit AGV PPO no. 32 500475 00–I.

Isık M, Ecevit O, Kurt MA, Yucetin T (1987). Doğu Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinde entegre savaş olanakları üzerinde araştırmalar. OMU. Yayınları, No: 20, 95s.

Karabörklü S, Altın N (2018). Düzce ili fındık depola-rında görülen zararlı böcekler ve patojen fungusların tanımlanması. Düzce Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(2): 000-000 (Basımda).

Lakatos T, Tóth T (2006). Biological control of Euro-pean cockchafer larvae (Melolontha melolontha L.) Preliminary results. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14: 73-78.

Lodos N (1995). Türkiye Entomolojisi IV. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No:493, İzmir.

Rezaei S (2015). Ankara ili Melolonthinae ve Rutelinae (Coleoptera: Scarabaeidae) altfamilyaları üzerinde sistematik çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Saruhan İ, Tuncer C (2010). Research on damage rate and type of green shieldbug (Palomena prasina L. Heteroptera: Pentatomidae) on hazelnut. Anadolu Journal of Agricultural Sciences 25(2):75-83.

Sezen K, Demir İ, Demirbağ Z (2007). Identification and pathogenicity of entomopathogenic bacteria from common cockchafer, Melolontha Melolontha (Coleoptera: Scarabaeidae), New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 35: 79-85.

Sukovata L, Jaworski T, Karolewski P, Kolk A (2015). The performance of Melolontha grubs on the roots of various plant species. Turkish Journal of Agricul-ture and Forestry 39: 107-116.

Švestka M (2010). Changes in the abundance of Me-lolontha hippocastani Fabr. and Melolontha me-lolontha (L.) (Coleoptera:Scarabeidae) in the Czech Republic in the period 2003–2009. Journal of Forest Science 56: 417–428.

Tóth T (1998). Damage caused by cockchafers (Me-lolontha spp.) in Hungary during the last 30 years. p.341. In: McManus, Liebhold A.M., (eds), Proceedings: Population Dynamics, Impacts, and Integrated Management of Forest Defoliating Insects. USDA Forest Service General Technical Report NE-247.

Trotuş E, Naile M, Buburuz AA (2013). Research on the flight evolution of Melolontha melolontha L. (Coleoptera, Scarabaeidae) species in the central of Moldavia conditions, Romania. Cercetări Agrono-mice în Moldova 46: 154.

TÜİK (2017). Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel üretim istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001.

Ural İ (1968). Karadeniz fındıklarında zarar yapan Mayıs Böceği (Melolontha melolontha) üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni 8(1): 3-38.

Yaman M, Algı G, Güner BG, Ertürk Ö, Ünal S, Radek R (2016) First record, occurrence and distribution of entomopathogens in populations of the European cockchafer, Melolontha melolontha (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology 12 (1): 192-195.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.