Determination of Population Development and Infestation Rates of Codling Moth [Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)] in Apple Orchards in Konya Province

Dilek Aydoğdu, Levent Ünlü

Abstract


This study has been conducted to determine population development and infestation rates of Codling moth (Cydia pomonella  (L.) (Lep.:Tortricidae) in Selçuklu, Meram and Karatay districts in Konya Province. During 2017-2018 years, two apple orchards were selected in each district. Pheromone traps were used to determine adult population development and infestation rates were detected by counting weekly infested and not-infested apple fruits after fruit set stage of tree. According to results, in all districts, adult population peaks were observed four and three times in 2017 and 2018 years, respectively. It was determined that, Codling moth can give in Konya province two-three generation depending on years and climate conditions. Flight period of codling moth adults in orchards started from second week of May and lasted end of October. Infestation rates were observed for 2017 and 2018 years in Selcuklu district 10.5% and 16.45%, in Meram district 21.3% and 30.15%; and in Karatay district 20.5% and 33.9%, respectively.

Keywords


Codling moth Pheromone traps Population Infestation rate Apple

Full Text:

PDF

References


Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt:3. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kont-rol Genel Müdürlüğü, Ankara. 445 s.

Ayaz, T. ve Yücel, A. 2010. Elazığ İli Elma Alanların-da Bulunan Zararlı ve Yararlı Arthropod Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, HR.Ü.Z.F.Der., 14(1): 9-16

Aydar, A., Zeki, C., Sabahoğlu, Y., Atlamaz, A., Uzu-nok, S. ve İşci, M., 2007. Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.)] ve Elma Karaleke-si Hastalığı [Venturia inaequalis (Cke.) Wint.]’nın Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TA-GEM. Proje No: BS-04/08-05-121 (Sonuç raporu)

Bulut H, Kılınçer N, 1989. Elma İçkurdu {Cydia po-monella L.)'nun Yumurta Parazitoidleri Trichog-ramma embryophagum Hartig), T. kilinceri Kosta-dinov ve Bunların Doğal Etkinlikleri Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 29(3-4): 165-194.

Çelik, H. ve L. Ünlü, 2017. Beyşehir (Konya) İlçesi Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)’nun Ergin Popülasyon Geli-şimi ve Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(3): 266-278

Hantaş, C., Çetin, G., Akçay, E., 2014. Marmara Böl-gesi Ayva Bahçelerinde Zararlı Böcek ve Akar Tür-leri ile Doğal Düşmanlarının Saptanması ve Önemli Zararlı Türlerin Popülasyon Değişimi, Bitki Koruma Bülteni, 54 (3):283-302

Hepdurgun, B., Zümeroğlu, A. Göker, S. Hıncal, P. Yaşarakıncı, N., 1996. Ege Bölgesi'nde Elma İç-kurdu (Cydia pomonella (L.))’na Karşı Kitlesel Tuzaklama Yöntemi İle Mücadele Olanaklarının Araştırılması, 1996 Zirai Mücadele Araştırma Yıl-lığı, 53-54.

İşci, M., 2008. Elma içkurdu Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)'nın farklı elma çeşitlerindeki za-rar oranlarının belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789

Kakar, A., Anwar, M., Kamran, K., Iqbal, F., 2015. Chemical Control of Codling Moth, Cydia pomo-nella L. (Lep.: Tortricidae) in Relation to Phero-mone Trap Catches and Degree Days in Upland Balochistan, Pakistan Journal of Zoology, 47 (2).

Kılıç, M., Avcı, Ü., Kahveci, Y., Erdem, B., 1999. Karadeniz Bölgesi'nde Elma iç kurdu (Cydia pomo-nella L.) (Lep.: Tortricidae)] mücadelesinde çift-leşmeyi engelleme yönteminin uygulanma olanak-ları üzerinde araştırmalar, Bitki Kor. Bül., 39: 45-55.

Knight, A. L., 2010. Increased catch of female codling moth (Lep.: Tortricidae) in kairomone-baited clear delta traps, Environmental Entomology, 39 (2): 583- 590

Kutinkova, H., Dzhuvinov, V., Kostadinov, R., Arnau-dov, V., Terziev, I., Platon, I., Rosu- Mares, S., 2009. Control of codling moth by “attract and kill” formulation in Bulgaria: 28 (4): 19-26.

Kuyulu, A. ve Genç, H., 2018. Çanakkale İli Meyve Alanlarında Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Yayılışı Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi 2018: 6 (Özel Sayı):85-91.

Layık, F. Ö., Kısmalı, Ş., 1994. Zararlılara karşı biyo-teknik yöntemlerle savaşta kitle halinde tuzakla yakalama (mass-trapping) yönteminin kullanılması, Turkish Journal of Entomology, 18 (4).

Mamay, M., Yanık, E., 2013. Şanlıurfa’da Elma Bah-çelerinde Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)’nın Populasyon Gelişimi ve Farklı Metotlar Kullanılarak Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Derg., 19 (2): 113-120.

Önder, P. E., 1987. Ege Bölgesi'nde Elma içkurduna karşı ilaçlı savaşımda tahmin ve uyarıya esas olarak eşeysel çekici tuzaklarla, etkili sıcaklık toplamlarından yararlanma olanakları, Türkiye I. Entomoloji Kongresi, 15-24s.

Özbek, H., Güçlü, Ş., Hayat, R. ve Yıldırım, E., 1995. Meyve, Bağ ve Bazı Süs Bitkileri Zararlıları. Ata. Üni. Yay. No: 792, Ziraat Fak. Yayınları No:323. Erzurum. 357s.

Taşcı, F. 2017 Ürün Raporu Elma Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Tepge Yayın No: 978-605-2207-01-7 ISBN: 296

TUİK, 2018,https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr erişim tarihi 11.01.2018
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2019.155

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.