Investigation of the last irrigation timing for grain corn under Konya basin conditions

Çağlar Yaşar, Ramazan Topak

Abstract


In this study performing at Konya basin conditions, the aim was to determine the last irrigation time for grain maize production. For this purpose, the effects of five different irrigation-ending times [at milking stage (S1); 6 days after S1 (S2); 12 days after S1 (S3); 18 days after S1(S4) ; and 24 days after S1 (S5)] on grain yield were researched under field conditions. By comparison to first irrigation-ending treatment of S1, 80 mm more irrigation water was applied to the latest terminated treatment of S5. The results of the study showed that, effect of different irrigation-ending times on grain yield and gross income was found not statistically significant. However, maximum grain yield and gross income were obtained from S5 treatment.


Keywords


Maize; Termination time of irrigation; Grain yield; Gross income

Full Text:

PDF

References


Anonim (2015). Kazımkarabekir Kaymakamlığı, http://www.kazimkarabekir.gov.tr/cografi-durum.

Anonim (2018). Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi 2014-2018 İklim Verileri, https://www.mgm.gov.tr/site/bilgi-edinme.aspx?r=d.

Sweeney D W, Marr, C W (2005). Supplemental irriga-tion at reproductive growth stages to improve pop-corn grown at different populations. Agronomy Jo-urnal, 97 (3): 741-745.

Şahin M D (2015). Harran ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının ve generatif dönemde farklı za-manlarda sulama sonlandırmanın mısır verimine etkisi. Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahra-manmaraş.

Thanomsub W, Kraokaw S, Promkum W, Phoomthai-song J (2001). Responses of popcorn to irrigation rate sandtiming of irrigation termination. Thai Ag-ricultural research Journal, 19(2): 157-167.

TÜİK(2018). Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr:

Yerdoğan K, Gözübenli H (2015). Sulamayı Sonlan-dırma Zamanının Cin Mısırı (Zea mays everta Sturt.)’nın Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 226-229, Cilt 1, 7-10 Eylül Çanakkale.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2019.151

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.