The Determination of Population Development and Infestation Rate of Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata (Wied)) in Peach Orchards in Meram (Konya) Province

Şerife Nur Üçpınar, Levent Ünlü

Abstract


This study was carried out in 2017 and 2018 in Meram district (Konya) in order to determine the population development and infestation rate of the Mediterranean fruit fly (MFF) (Ceratitis capitata (Wied)) (Dip.: Tephritidae) in the peach orchards. In the study, traps called Decis Trap were used to catch the adults of the MFF. As a result of the study, adult population development determined different in two years, two population peaks occurred in 2017 and four times in 2018. The pest may give two to four generation in Meram district according to climatic conditions and years. The first adults of the MFF appeared in 2017 in the third week of August and were active for four months, and appeared in 2018 in the third week of July and were determined to be active in the nature for about five months. In addition to the results of the study conducted in the years 2017-2018, the infestation rates were 5% and 2% in Ekmekkoçu, 3% and 2% in Hasanköy, 96% and 96% in Hatıp, 94% and 100% in Karahüyük, 0% and 2% in Yenibahçe location, respectively. Farmers are advised to use Decis Trap at the beginning of July and to carry out other maintenance work in orchards, especially the destruction of the fruit falling on the ground.

Keywords


Mediterranean Fruit Fly; trap; Populaion; Infestation rate; Peach

Full Text:

PDF

References


Anonim, 2008. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Teknik Talimat-ları Kitabı, Cilt 5, Ankara, 57-60 s.

Anonymous, 2018. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC erişim tarihi 15.12.2018

Akyol, E., 2014. Tephritidae'nin kontrolü ve zarar oranının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 51 s.

Alkan, B., 1953. Türkiye'de narenciye (turunçgil) has-talık ve zararlıları. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yar-dımcı ders kitabı, sayı: 21, Ankara, 98 s.

Başpınar, H., Çakmak, İ., Koçlu, T., Başpınar, N. (2009). Aydın İli Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Biyo-Ekolojisi, Zararı, Yayılışı ve Turunçgil Bahçeleri Üzerindeki Çalış-maları. TOVAG 105O17, 56 s., Isparta.

Bayrak, N., Hayat, R., 2012. Türkiye’nin Tephritidae (Diptera) türleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2): 49-55.

Çardak, M., Demirel, N., 2014. Osmaniye İli nar Bah-çelerinde Akdeniz Meyve sineği, Ceratitits capitata (Wiedemann) (Diptera: Tepritidae)’nin Yayılışı, Popülasyon Yoğunluğu ve Zarar Oranının Belir-lenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, An-talya, 3-5 Şubat 2014.

Çatak, A. 2017 Muğla ili Köyceğiz ilçesi portakal bahçelerinde Akdeniz meyve sineği [Ceratitis capi-tata wied. (Diptera: Tephritidae)]'nin popülasyon yoğunluğu ve zarar oranının belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 82 s.

Demirdere, A., 1961. Çukurova Bölgesinde Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.)’nin biyoloji ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Tarım Bakanlığı, Zirai Mü¬cadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğü, Ankara, 118 s.

Demirel, N., 2014. Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) Diptera: Tephritidae)’nin Populasyon Yoğunluğu ve Zarar Oranının Farklı Çeşitteki Nar Bahçelerinde Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kong., 3-5 Şubat 2014, Antalya.

Elekçioğlu, N., Z., 2009. Akdeniz meyve sineği. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2(1): 61-65.

Elekçioğlu, N., Z., 2013. Fruit flies of economic impor-tance in Turkey, with special reference to Mediter-ranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wied.). Türk Bi-limsel Derlemeler Dergisi 6(2): 33-37.

Giray, H., 1966. Ege Bölgesi’nde kültür bitkilerine arız olan Trypetidae familyası türleri ve konukçuları üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Ziraat Fa-kültesi Yayın No: 26, İzmir, 61s.

Gürbüz, T. 2018. Antalya ili turunçgil bahçelerinde Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata (Wiede-mann) (Diptera: Tephritidae)'nin kitlesel tuzaklama ile kontrolü ve zarar oranının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 89s.

İleri, M., 1961. Türkiye’de Akdeniz meyve sineği du-rumu ve mücadelesi. Tarım Bakanlığı, Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü Md. Yayını, Ankara, 38 s.

Kansu, A., 1988. Böcek Ekolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Kasap, A., Aslan, M., 2016. Akdeniz meyve sineğinin feromon tuzaklarla (Ceratitis capitata Wied.) (Dip-tera: Tephritidae)’nin nar ve hurmadaki popülasyon takibi ve zarar oranının tespiti. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1): 43-50.

Kaya, T., İpekdal, K., 2018. Akdeniz meyve sineği Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)’nın Kırşe-hir’deki ilk kaydı ve barkodlaması. Mediterranean Agricultural Sciences (2018) 31(2): 101-105

Kaygısız, H., Aybak, H. Ç., 2005. Narenciye Yetiştiri-ciliği. Hasad Yayıncılık, İstanbul, 224s.

Kılıç, G., 2015. Hatay İli Trabzon Hurması Bahçele-rinde Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Popülas-yon Yoğunluğu Ve Zarar Oranının Belirlenmesi. MKÜ Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, Ha-tay, 142s.

Kızılyamaç, S., 2017. Farklı Yükseltilerdeki Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata Wıedemann (Dip-tera: Tephritidae) Popülasyonlarının Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 63 s.

Kütük, M., Yaran, M., Hayat, R., Koyuncu, M. Ö., Görmez, V., Aytekin, H. U., 2013. The determina-tion of fruit fly (Diptera: Tephritidae) fauna in Adı-yaman, Kilis, and Şanlıurfa provinces with a new record for Turkish fauna. Turkish Journal of Zoo-logy, 37: 38-49.

Liquido, N. J., Cunningham R. T., Nakagawa, S., 1990. Host plants of Mediterranean fruit fly (Diptera: Tephritidae) on the Island of Hawaii (1949-1985 survey). Journal of Economic Entomology, 83: 1863-1878.

Tiring, G., Satar, S., 2017. Ceratitis capitata (Wiede-mann) (Diptera: Tephritidae)’nın bazı meyve bah-çelerinde popülasyon dalgalanması. Türk. entomol. bült, 7(3): 239-247

Yıldırım, E.M., Başpınar H., 2011. Aydın ili nar bahçe-lerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı. Türk. entomol. bült., 2011, 1 (3): 169-179
DOI: http://dx.doi.org/10.15316/SJAFS.2019.158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.