SERA KOŞULLARINDA ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARININ Freesia spp’NİN ÇİÇEKLENME ÖZELLİKLE-RİNE ETKİLERİ

Aysun ÇELİK, Mesude ÜNAL, Turgut KUTLU

Abstract


Freesia spp. başak şeklinde çiçeklenme özelliğine sahip olan bir kesme çiçektir. Ticari olarak yetiştiriciliğinde, bitki başına elde edilen başak sayısının ve başaklardaki kandil sayısının çokluğu ile başak uzunluğunun fazlalığı önemlidir. Bu çalışmada; Kocaeli’de bulunan içme suyu tesisi arıtma çamurunun Freesia spp. yetiştiriciliğinde yetiştirme ortamında kullanılarak çiçeklenme özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma, 2004-2005 yıllarında plastik sera koşullarındaki yer yastıklarında gerçekleştirilmiştir. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Bu parsellere Freesia spp. kormları 15 cm sıra arası ve 10 cm sıra üzeri olacak şekilde dikilmiştir. Dikim yastıklarına arıtma çamuru vejetasyon başlangıcında 0, 30, 60, 120 t/ha hesabı ile uygulanmıştır. Deneme süresince yastıklarda çimlenen bitki sayısı, bitki başına elde edilen başak sayısı, her bir başaktaki kandil sayısı ve başak uzunlukları ölçülerek kaydedilmiştir. Sonuçta; artan çamur uygulamaları ile çimlenen bitki sayısı ve bitki başına elde edilen başak sayısı arasında istatistiki olarak bir fark olmamasına karşın, kontrol en düşük değer olarak kalmıştır. En uzun başak (6.70 cm)  ve kandil sayısı en fazla (7.20 adet) olan başak gelişimi 30 t/ha uygulamasından elde edilmiştir. Denemede, özellikle başaklardaki kandil sayısının çokluğu yönünden kontrol ile yapılan kıyaslamada 30t/ha uygulamasının 0.05 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır.  


Keywords


Freesia spp.; Çiçeklenme; Başak; Kandil; Arıtma Çamuru.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.