ONGALI GÖZ AŞISIYLA 5BB ANACI ÜZERİNE AŞILANAN FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN KURAK ŞARTLAR ALTINDAKİ AŞI TUTUM ORANI VE GELİŞİM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

Alper DARDENİZ, Meryem KARADAĞ, Murat DURMUŞ, Mehmet Ali GÜNDOĞDU, Ramazan EREN

Abstract


Bu araştırma, yongalı göz aşısıyla 5BB anacı üzerine aşılanan ‘Alphonse Lavallée’, ‘Bozcaada Çavuşu’ ve ‘Trakya İlkeren’ üzüm çeşitlerininkurak şartlar altındaki tutum ve gelişim performanslarının belirlenmesi amacıyla, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yürütülmüştür. “ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi’ndeki” “Şaraplık Üzüm Çeşitleri Araştırma Parseli’nde” çeşit değişimi amacıyla, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanan bu araştırmada, her yıl (2011 ve 2012) ve çeşitte Nisan ayı içerisinde 30’ar adet yongalı aşı yapılmıştır. Yaz periyodu içerisinde aşı tutum oranı (%), uç alınan aşı sürgünü oranı (%), aşı sürgünü gelişim puanı (0–5), ana sürgün 2.–3. boğum arası kalınlığı (mm), koltuklardaki boğum sayısı (adet) ve ortalama koltuk sürgünü uzunluğu (cm) ile aşılı omcalarda aşı yılı ve birinci yıldaki ortalama salkım sayısı (adet omca-1), ortalama salkım ağırlığı (g) ve ortalama verim (g omca-1), aşı sürgünlerinin yapraklarında aşı yılı ve birinci yıllarda klorofil a (mg L-1), klorofil b (mg L-1), toplam klorofil (mg L-1) ve SPAD değerlerine bakılmıştır. En yüksek aşı tutum oranı, her iki yılda da ‘Alphonse Lavallée’ (%74,10) üzüm çeşidinde gerçekleşmiş, bunu ‘Bozcaada Çavuşu’ (%52,17) üzüm çeşidi izlemiştir. En düşük aşı tutum oranını ‘Trakya İlkeren’ (%31,51) üzüm çeşidi vermiştir. Aşı yapılan omcalardan aşı yılı içerisinde az da olsa verim alınmış, üzüm verimi birinci yılda 1 kg omca-1 düzeyine ulaşmıştır.


Keywords


Yongalı aşı, aşı tutum oranı, sofralık üzüm çeşitleri, verim, Çanakkale.

References


Alley, C.J., Koyama, A.T., 1980. Grapevine propagation XVI. Chip-budding and T-budding at high level. Amer. J. Enol. Vitic. 31(1): 60–63.

Altındişli, A., Kara, S., Kısmalı, İ., 1998. Tüpte ve kasada farklı ortamların fidan randıman ve kalitesine etkileri. 4. Bağcılık Sempozyumu. 217–221. 20–23 Ekim, Yalova.

Cangi, R., 1998. Asma fidanı gelişimine anaçların etkileri üzerine bir araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu. 377–382. 20–23 Ekim, Yalova.

Cangi, R., Kelen, M., Doğan, A., 1999. Serin iklim koşullarında asma fidanı üretim olanakları. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 430–435. Eylül 1999, Ankara.

Çelik, H., 1995. Samsun ili fidanlık şartlarında aşılama yoluyla aşılı asma fidanı üretiminde aşı tipi ve aşılama zamanlarının etkileri. Ondokuzmayıs Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Bölümü. Doktora Tezi. 257 s. Samsun.

Çelik, H., 1998. Fidanlık şartlarında ve el ile çalışan aşı makineleriyle uygulanan farklı aşılama yöntemlerinin aşıda başarı üzerine etkileri. 4. Bağcılık Sempozyumu. 362–367. 20–23 Ekim, Yalova.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1. 253 s. Ankara.

Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji). Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Cilt I. Genişletilmiş 2. Baskı. 428 s. Tekirdağ.

Dardeniz, A., Şahin, A.O., 2005. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit ve anaç kombinasyonlarının vejetatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, Bahçe. 43 (2): 1–9.

Dardeniz, A., Kısmalı, İ., Şahin, A.O., 2005. Bazı sofralık üzüm çeşitlerinin aşılı fidan randımanları ile fidanlıktaki vejetatif gelişmelerinin belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu. Bildiriler Cilt: 2. 498–505. 19–23 Eylül, Tekirdağ.

Ecevit, F.M., Baydar, N., 2000. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı aşılama yöntemlerinin aşıda başarı üzerine etkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu Bildiri Özetleri. Ödemiş/İzmir.

FAO, 2010. FAO primary crop production databases. http://Apps.Fao.Org İnternet Web Sayfaları.

Hartman, H.T., Kester, D.E., 1974. (Çevirenler; Kaşka, N. ve Yılmaz, H.,). Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 79. Ders Kitapları: 2. 601 s.

İlter, E., Kısmalı, İ., Atilla, A., Uzun İ., 1984. Asma fidanı sorunu ve çözümü için öneriler. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 23–31 s. Manisa.

İşçi, B., Altındişli, A., 2006. Bazı üzüm çeşitlerinin 41B ve 110R Amerikan asma anaçları ile aşı tutma yüzdesi üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 43 (2): 13–25.

Kısmalı, İ., 1978. Yuvarlak Çekirdeksiz üzüm çeşidi ve farklı amerikan asma anaçları ile yapılan aşılı-köklü asma fidanı üretimi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve ve Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü. Doçentlik Tezi. 102 s. Bornova–İzmir.

Markwell, J., Osterman, J.C., Mitchell, J.L., 1995. Calibration of the Minolta SPAD–502 leaf chlorophyll meter. Photosynthesis Research. 46: 476–472.

Oraman, M.N., 1972. Bağcılık Tekniği II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 470. 402 s. Ankara.

Sabır, A., Özdemir, G., Bilir, H., Tangolar, S., 2005. Asma fidanı üretiminde iki farklı kaynaştırma ortamı ile bazı anaçların aşı başarısı ve fidan randımanına etkileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu. Bildiriler Cilt: 2. 440–445. 19–23 Eylül, Tekirdağ.

Tunçel, R., Dardeniz, A., 2013. Aşılı asma çeliklerinin fidanlıktaki vejetatif gelişimi ve randımanları üzerine katlamanın etkileri. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. Tarım Sempozyumu Özel Sayısı (Prof. Dr. Selahattin İptaş anısına). 6 (1): 118–122.

Yıldırım, M., Dardeniz, A., Gökbayrak, Z., Türkmen, C., Yıldırım, F., Tunçel, R., 2011. Farklı üzüm çeşitlerindeki üniform kültürel uygulamaların aşılı asma fidanı randıman ve gelişimi üzerine etkileri. Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği). 434–442. 10–11 Ocak. Çanakkale.

Yılma, P., Odabaş, F., 2002. Doğrudan fidanlığa dikilen aşılı asma çelikleriyle fidan üretiminde başarı üzerine aşılama zamanı ve yetiştirme sistemlerinin etkileri. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. 457–463. 5–9 Ekim, Nevşehir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.