MM106 ANACI YEŞİL ÇELİKLERİNİN PERLİT VE HİDROPONİK ORTAMLARINDA KÖKLENDİRİLMESİ ÜZE-RİNE FARKLI UYGULAMALARIN ETKİLERİ

Ferman KÜÇÜKBASMACI SABIR, Mücahit Taha ÖZKAYA

Abstract


Bu çalışma, bazı kimyasal madde uygulamaların perlit ve hidroponik ortamlarında MM106 anacı yeşil çeliklerinin köklenme başarısı üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Perlit ortamına, 1000 ve 2000 ppm dozunda (yoğun çözelti) kısa süreli IBA uygulaması yapılan çelikler dikilmiştir. Hidroponik sistem ise IBA ve demir şelatın seyreltik solusyon halinde uzun süreli uygulamaları için kullanılmıştır. Kontrol grubuna ait çelikler ise hiçbir uygulama yapılmaksızın hem perlit hem de hidroponik ortamındaki yerlerine dikilmiştir.

Çalışma sonucunda yeşil çeliklerde saptanan en yüksek canlılık oranı perlit ortamında %72.22 ile 1000 ppm IBA uygulanan çeliklerde saptanmıştır. Hidroponik ortamda en yüksek canlılık oranı ise %0.01 demir şelat (%61.1) uygulamasında belirlenmiştir. Köklenme oranı bakımından perlit ortamında 2000 ppm IBA (%63,90), hidroponikte ise yine %0.01 demir şelat uygulamaları en iyi sonucu (%11.2) vermiştir. İncelenen diğer özellikler bakımından perlit ortamında IBA uygulamaları kontrole göre önemli derecede olumlu yönde etkili bulunmuştur. Hidroponik ortamda ise ekonomik olarak yeterli sayılabilecek değerler elde edilememekle birlikte, uygulamalar karşılaştırıldığında demir şelatın bütün özellikleri olumlu yönde etkilediği dikkati çekmiştir.


Keywords


MM106; yeşil çelik; perlit; hidroponik; Fe

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.