Determination of Population Development and Infestation Rate of The Beet Armyworm [Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)] in Sugarbeet Fields in Ilgın (Konya) District

Emine Kaya, Levent Ünlü

Abstract


This study was carried out in sugar beet fields (Centrum, Düger and Karaköy) in the center of Ilgın, the district of Konya between the years of 2017-2018. With this study, it is aimed to determine infestation rate, the first adult emergence time, adult population abundance, adult population peaks and adult activity duration in nature, which are essential criteria required for the management of Beet armyworm [Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)] in Ilgın. The population development of S. exigua was monitored by sexual attractive pheromone traps.  As a result of the study, it was determined that the adults of Spodoptera exigua were first caught in sexual attractive traps in the first half of May. In order to determine the infestation rate caused by the pest, weekly beans were sampled from the period of sugarbeet with 8-10 leaves. The adult population peaked twice during the all years, including June and July. The date when adults were caught in traps was in the first half of September every two years. With these results, it was determined that S. exigua adults were active in nature for at least four months (May-September). The average infestation rate of the fields in 2017-2018 was 0.0- 0.1%, 0.1- 0.1% in Düger and 0.2- 0.2% in Karaköy, respectively. Although the population of the pest does not increase every year, it might create an outbreak in some years. It is recommended that our producers continuously monitor the population of the pest.

 


Keywords


Infestation rate, Ilgın, Pheromone trap, Population, Spodoptera exigua, Sugarbeet

Full Text:

PDF

References


Aarvik L (1981). The migrant moth Spodoptera exigua(Hubner) (Noctuidae: Lepidoptera) recordedin Norway. Fauna Norv., 28: 90-92.

Anonymous (2008). Zirai Mücadele Teknik Talimatla-rı. Tar. Gıda ve Hayvancılık, 1. Cilt: 116-119s

Atlıhan R, Yardım EN, Özgökçe MS& Kaydan MB (2003). Spodoptera exiqua (Hübner) (Noctuidae: Lepidoptera)’nın Van İli Patates Alanlarındaki Po-pülasyon Gelişmesi ve Doğal Düşmanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. (J. Agric. Sci.) 13 (1):39-43.

Göven M& Gümüş S (1998). Diyarbakır (Bismil) İli Pamuk Alanlarında Zararlı Pamuk Çizgili Yaprakkurdu Spodoptera exigua (Hübn.) (Lep.: Noctuidae)’nın Doğal Düşmanları Üzerinde Bir Gözlem, Bitki Koruma Bülteni, 1998, 38 (3-4) :117-120 ISSN 0406-3597.

Gözüaçık C, Mart C (2009). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mısırda zararlı bazı Lepidoptera larvalarının doğal parazitlenme oranlarının belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni 2009, 49(3): 107-116

Güllü M (2000). Çukurova’da mısırda zararlı Lepidoptera türlerinin farklı Mısır çeşitlerindeki populasyon gelişmeleri üzerinde araştırmalar, Ç.Ü. FBE. Doktora Tezi, Adana, 198 s.

Hassanein MH, Khalil FM, and El-Naby AA (1972). Abundance and population density of three lepidopterous insects in the Upper-Egypt (Noctuidae: Lepidoptera ),Bull. Soc. Entomol. Egypte, 55: 79-83.

İyriboz NŞ (1971). Pamuk Zararlıları ve Hastalıkları, Ticaret Matbaacılık T.A.Ş., İzmir, 103s.

Kıray Y (1964). Çizgili Pamuk Yaprakkurdu (Karadrina) (Laphygma exigua Hbn.) Yaşayışı ve Mücadelesi, Tarım Bakanlığı Zir. Müc. Ens. Yay. No. 20, Adana, 27s

Özdemir N& Uzunali S (1981). Noctuid species causing damage to Maize in Turkey. EPPO Bull. 11 (2): 97–99.

Özer G& Ertunç F (2005). Amasya şeker fabrikası şeker pancarı ekim alanlarında Rhizomania hastalığının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(3):339-343.

Shahean AH (1980). Survey of pests attacking soybean plant in Egypt with some ecological notes.Rev.Appl.Entomol., 68 (2):10-13.

Stewart SD, MB. Layton, Jr. MR. Williams (1996). Occurrence and control of beet armyworm outbreaks in the cotton belt, Proceedings, Beltwide Cotton Conference, National Cotton Council of America, Memphis, TN. 846-848

Tiftikçi P& Kornoşor S (2015). Çanakkale’de Mısırda Zararlı Lepidoptera Türleri, Dağılımları ve Yayılış-ları Üzerinde Araştırmalar ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)2015: 3 (2): 107–118

Tosun F (2018). Şekerpancarı ürün raporu, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Yayın No: 309, 2018, Ankara

Turhan N, Tunç A, Belli A, Kişmir A& Kısakürek N (1983). Çukurova’da Soyada böcek ve akar faunasının tespiti üzerinde çalışmalar, Bitki Koruma Bülteni Cilt 23, No. 3, Adana

Ünlü L& Kornoşor S (2003). Şanlıurfa ilinde saptanan Noctuidae (Lepidoptera) familyası türleri ve morfo-lojik özellikleri, HR. Ü.Z.F. dergisi, 2003, 7(3-4):19-28

Yıldırım E, Aslan İ& Özbek H (1998). Oltu pancar bölge şefliğine bağlı şeker pancarı ekim alanların-daki önemli zararlı böcek türleri ve mücadeleleri, Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu, (1-3 Temmuz, 1998), Oltu-Erzurum, 576-585.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2019.176

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.