Machinery Levels of Black Carrot-Producing Agricultural Enterprises in Ereğli and Karapınar Towns of Konya Province

Mahmut Yılmaz, Haydar Hacıseferoğulları

Abstract


Bu çalışmanın temel amacı, Konya bölgesindeki kara havuç üreten tarım işletmelerinin mekanizasyon seviyeleri için bir veri tabanı oluşturmaktı. Örnek köyler bilerek seçildi ve yüz yüze anket yapmak için 37 işletme ziyaret edildi. Mevcut bulgular işletme başına arazi büyüklüğünün 1124,6 da, ortalama arsa sayısının 10,2, toplam arsa sayısının 379 ve ortalama arsa büyüklüğünün 78,8 da olduğunu göstermiştir. Toplam ekili alanların yaklaşık% 62,69'u kara havuç üretiminde kullanılmıştır ve bunu sırasıyla sulanan buğday tarımı (% 15,39), domates tarımı (% 7,09) ve sulu arpa tarımı (% 6,61) izlemiştir. Mevcut işletmelerin mekanizasyon seviyelerine göre işletme başına traktör sayısı 2.81, ortalama traktör gücü 68.65 kW, traktör başına alet ve makine sayısı 6.52,-1 , 1 000 ha alan başına traktör sayısı 24,99 idi ve traktör başına ekili alan 40,01 ha olarak hesaplandı.

Bu çalışmanın temel amacı, Konya bölgesindeki kara havuç üreten tarım işletmelerinin mekanizasyon seviyeleri için bir veri tabanı oluşturmaktı. Örnek köyler bilerek seçildi ve yüz yüze anket yapmak için 37 işletme ziyaret edildi. Mevcut bulgular işletme başına arazi büyüklüğünün 1124,6 da, ortalama arsa sayısının 10,2, toplam arsa sayısının 379 ve ortalama arsa büyüklüğünün 78,8 da olduğunu göstermiştir. Toplam ekili alanların yaklaşık% 62,69'u kara havuç üretiminde kullanılmıştır ve bunu sırasıyla sulanan buğday tarımı (% 15,39), domates tarımı (% 7,09) ve sulu arpa tarımı (% 6,61) izlemiştir. Mevcut işletmelerin mekanizasyon seviyelerine göre işletme başına traktör sayısı 2.81, ortalama traktör gücü 68.65 kW, traktör başına alet ve makine sayısı 6.52,-1 , 1 000 ha alan başına traktör sayısı 24,99 idi ve traktör başına ekili alan 40,01 ha olarak hesaplandı.


Full Text:

PDF

References


Akar M ve Çelik A (2017). Muş Ovası Tarım İşletmel-erinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (4), 491- 498.

Altuntaş E ve Bal M (2018). Çorum İlinin Ayçiçeği Tarımı Yapan İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 32 (3), 381-393.

Anonim (2019). Türkiye Tarım Makinaları Sektörü Sektör Raporu. Derleyen Selami İleri.

Aslantürk B ve Altuntaş E (2018). Malatya İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (2), 15-26.

Bozkurt M ve Aybek A (2016). Şanlıurfa İli Harran Ovasının tarımsal yapı ve mekanizasyon özel-likleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19 (3), 319-331.

Bridle P ve Timberlake CF (1997). Anthocyanins as natural food colours—selected aspects. Food Chemistry, 58 (1), 103-109.

Canbaş A ve Deryaoğlu A (1993). Şalgam suyunun üretim tekniği ve bileşimi üzerine bir araştırma. Doğa, 17, 119-129.

Evcim Ü, Tekin AB, Gülsoylu E, Demir V, Yürdem H, Güler H, Bilgen H, Alayunt F ve Evrenosoğlu M (2015). Tarimsal Mekanİzasyon Durumu, Sorunlari ve Çözüm Önerİler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, 1080-1106.

Giusti MM ve Wrolstad RE (2003). Acylated anthocy-anins from edible sources and their applications in food systems, Biochemical Engineering Journal. 14 (3), 217-225.

Işık A ve Atun İ (1998). Şanlıurfa-Harran Ovasında Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22, 151-160.

Kayhan İE, Aydın B ve Baran MF (2017). Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi. Türk Tarım ve Doğa Bilim-leri Dergisi, 4 (3), 263-270.

Keleş İ ve Hacıseferoğulları H (2016). Konya İli Çum-ra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. 3 (1), 48-58.

Kipritçi DA, Bayhan AK ve Baran MF (2018). Kara-man İlinde Dane Mısır Üreten İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 14 (1), 57-65.

Kırca A (2004). Siyah havuç antosiyaninlerinin bazı meyve ürünlerinde ısıl stabilitesi. Doktora Tezi, An-kara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.

Kırca A, Özkan M ve Cemeroglu B (2006). Stability of black carrot anthocyanins in various fruit juices and nectars. Food Chemistry, 97 (4), 598-605.

Miişoğlu D (2004). Şalgam suyu üretiminde enzim uygulamasının verim ve kaliteye etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri En-stitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa.

TUİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu verileri [Erişim tarihi: 25.06.2019]

Yalmancı B (2008). Konya ili kadınhanı ilçesinde tarım işletmelerinin tarımsal mekanizasyon düzey-inin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi-osmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Tokat.

Yokuş S, Çarkacı A, Ölmez O, Karadavut U, ve Aydın C (2015). Konya'da Havuç Tarımı Yapan İşlet-melerin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Diyar-bakır, 54-62.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2019.173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.