ŞEKER PANCARI SİLOLARINDA GÖRÜLEN FUNGAL KAYNAKLI KÖK ÇÜRÜMELERİ VE ÇÜRÜMELERİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Barış SÜREL, Nuh BOYRAZ

Abstract


Bu çalışma, Konya Şeker Fabrikasına bağlı Altınekin, Beyşehir, İsmil, Kaşınhanı ve Fabrika(Merkez) tesellüm merkezlerinde 2004/2005, 2005/2006 kampanya dönemlerinde yürütülmüştür. Bu çalışmayla silolarda meydana gelen fungal kaynaklı kök çürümeleri ve çürümeleri etkileyen bazı faktörler araştırılmıştır. Silolarda iki yıl süreyle yapılan sürveylerde ortalama enfeksiyona yakalanma oranı 90. gün itibariyle %52.1, ortalama hastalık şiddeti ise yine aynı gün itibariyle %3.05 olarak tespit edilmiştir. Fungal kaynaklı çürümelere neden olan 9’u tür, 4’ü genus düzeyinde olmak üzere toplam 13 fungal organizma saptanmıştır. Toplam izolatların % 83.67’si Penicillium spp. ve Fusarium spp.’ine  ait iken Alternaria spp., Pythium spp., Rhizopus spp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea ve Endomyces geotrichum ise  % 16.33’ünü oluşturmuştur.

Çürümeler üzerine bazı faktörlerin etkilerini belirlemek için Kaşınhanı ve İsmil tesellüm merkezlerinde 2004/2005 kampanya döneminde yürütülen denemelerde, en yüksek enfeksiyona yakalanma oranı yaralanmış şeker pancarı köklerinde saptanmıştır. Hastalık şiddeti yaralanmış köklerde diğerlerine oranla daha yüksek çıkmıştır

Keywords


Fungus; Konya; şeker pancarı; silo çürüklüğü

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.