KONYA KARATAY ÇENGİLTİ KÖYÜ ARAZİLERİNİN TUZLULUK-SODYUMLULUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Süreyya ÇAÇIK, Ahmet Melih YILMAZ

Abstract


Bu çalışma Konya-Karatay-Çengilti köyü tarım arazilerinin ve sulama suyu kaynaklarının tuzluluk ve sodyumluluk yönünden durumlarını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür.

Araştırma alanından geçen, Konya Ana Drenaj kanalı dikkate alınarak kanala belli uzaklıklarda örnek yerleri belirlenmiştir. Belirlenen yerlerden 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinden burgu ile bozulmuş toprak örnekleri, kanalın her iki tarafından 1,5 m’ye kadar profil açılarak bozulmamış toprak örnekleri de alınmıştır. Belirlenen arazilerin sulanmasında kullanılan yer altı sulama sularından ve ana drenaj kanalından yaz ve güz dönemi olmak üzere iki defa su örnekleri alınmıştır. Alınan toprak ve su örneklerinin laboratuvar koşullarında gerekli analizleri yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; araştırma alanı toprakları killi bünyede olup kireç miktarları %45,91-71,74 arasında çıkmıştır. Tarla kapasiteleri (TK) %24,8-37,4 ile solma noktaları (SN) %13,6-23,2 arasında ve pH değerleri 7,17-8,60 çıkmıştır. EC değerleri 1137-13314 µmhos/cm, katyon değişim kapasiteleri (KDK) 9,37-15,84 me/100gr, organik madde %0,27-2,47, bor konsantrasyonları 0-9,1ppm ve değişebilir sodyum yüzdeleri (DSY) %1,64-48,58 arasında çıkmıştır. Araştırma alanından alınan sulama suyu örneklerinin sulama suyu kalitesi değerleri; yaz dönemi örneklerinde, pH değerleri 7,02-8,30 elektriksel iletkenlikleri 1620-9741 µmhos/cm, bazı örneklerde RSC çıkmıştır. Bor konsantrasyonları 0,1-2,0 ppm arasında değişmektedir. Örneklerin  %41,7’si T3S1, %4,2’si T3S2, %20,8’i T4S1 ve %33,3’ü T4S2 sulama suyu sınıfına girmektedir. Güz döneminde alınan örneklerin analiz sonuçları, pH değerleri 6,91-7,76 arasında, elektriksel iletkenlik değerleri 1610-9157 µmhos/cm arasında çıkmıştır. RSC bulunmamıştır. Örneklerin bor konsantrasyonları 0,3-1,9 ppm arasında değişmektedir. Örneklerin %47,4’ü T3S1, %26,3’ü T4S1 ve %26,3’ü T4S2 sulama suyu sınıfına girmekte olup örneklerin tuzluluk yönünden sulamada kullanılmasının uygun olmadığı, sodyumluluk yönünden ise dikkatli olunması gerekmektedir.


Keywords


Tuzlu-sodyumlu toprak; sulama suyu kalitesi; drenaj suyu

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.