Comparison of Operational Parameters of Feed Mixing and Distribution Machines with Different Structures

Meltem Deniz Can, Ali Yavuz Şeflek

Abstract


Recent supports provided to livestock operations also supported the development of mechanization levels used in these operations. Technological progress especially in herd management systems, automatic milking, cleaning and hygiene systems led to significant progress also in feeding mechanization. Especially during the last 10 years, significant numbers were achieved in manufacture of feed mixing and distribution machines with a great role in animal feeding in livestock operations. In Turkey, various types of feed mixers with different capacities and constructions are manufactured. These machines generally have single or double augers positioned horizontally or vertically. Such differences in machine constructions are generally resulted from manufacture easiness, cost items and feed characteristics. In present study, considering the average size of livestock operations of Turkey, three feed mixing and distribution machines with different constructions and 6 m3 vagon capacity were compared in terms of operational conditions and assessments were made accordingly.


Keywords


Mixing feed, feed mixing wagons, mixing performance, horizontal auger, vertical auger

Full Text:

PDF

References


Anonim (1999). Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM, Tarım Alet ve Makinaları Daire Başkanlığı, Ankara.

Çakmak EH, Dudu H, Öcal, N (2008). Türk Tarım Sektöründe Etkinlik: Yöntem ve Hane Halkı Düzeyinde Nicel Analiz. TEPAV Yayınları.

Kop, AF, (2002). Balık Yemi Yapımında Kullanılan Karıştırıcılar ve Karıştırıcı Performans Testleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4), 577-582.

Sağlam V (2019). Güneş Enerjisi Destekli Elektrikli Yem Karma ve Makinesi Prototipinin Geliştirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

Şeflek S, Hacıseferoğulları H (2018). Finite element analysis for vertical mixer-chopper auger of mixer feeder with a capacity of 1.5 m3. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 2.1: 67-72.

TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu Verileri (Erişim tarihi 15.03.2021).

Yalçın H, Evrenosoğlu M, Bilgin H (2007). Ege Bölgesinde Kullanılan Bazı Yem Karıştırma ve Dağıtma Arabalarının Özellikleri, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, s 354-360, Kahramanmaraş
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2021.233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.