YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE AĞLAMA SUYU ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Alper DARDENİZ, Cafer TÜRKMEN, Nuray Mücella MÜFTÜOĞLU, Arda AKÇAL, Yasin EĞİLMEZGİL

Abstract


Bu araştırma, ‘Çanakkale’ ili “ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi’ndeki” “Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma Bağı” içerisinde yer alan ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidi üzerinde, 2009 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. İlkbaharda 3 farklı dönemde (ağlama başlangıcı, ağlama ortası ve ağlama sonu) alınan örneklerde ağlama suyu miktarı, EC, %SÇKM, %asitlik ve gallik asit ile birlikte, toplam 19 adet besin elementinin analizi gerçekleştirilmiştir. ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidindeki ağlama suyu miktarı 2009 yılında ağlama başlangıcında (218 mL), 2011 yılında ise ağlama ortasında (96 mL) daha yüksek bulunmuştur. 2009 yılında 02 Nisan, 2011 yılında 04 Nisan tarihleri ağlama başlangıcı olarak belirlenmiş, çeşidin ağlama dönemi her iki yılda da 14 gün sürmüştür. Ağlama suyunda sırasıyla Ca, K, P, Mg, Na ve S elementleri oldukça yüksek düzeylerde tespit edilmiş, bunlara kıyasla Zn, Mn, Fe, Cu, Se, Cr, Ni, Mo, Co, Cd ve Pb gibi elementlerin miktarları oldukça düşük bulunmuş, Al elementine rastlanılamamıştır.


Keywords


Vitis vinifera L., Yalova İncisi, ağlama, besin elementi, Çanakkale.

References


KAYNAKLAR

Ağaoğlu, Y.S., 2002. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık. (Asma Fizyolojisi–I) Cilt II. Kavaklıdere Eğitim Yayınları No: 5. 445 s. Ankara.

Alleweldt, G., 1965. Über den einfluss der temperatur auf die blutung von reben. Vitis. 5 10–16.

Andersen, P.C., Brodbeck, B.V., 1988. Water and solute fluxes through pruned Muscadine grape spurs. Hort. Science 23 (6): 978–980.

Andersen, P.C., Brodbeck, B.V., 1989a. Diurnal and temporal changes in the chemical profile of xylem exudate from Vitis rotundifolia. Physiology Plantarum 75: 63–70.

Andersen, P.C., Brodbeck, B.V., 1989b. Chemical composition of xylem exudates from bleeding spurs of vitis rotundifolia noble and Vitis hybrid Suwannee in relation to pruning date. Am. J. Enol. Vitic.. 40 (3): 155–160.

Andersen, P.C., Brodbeck, B.V., 1989c. Temperature and temperature preconditioning on flux and chemical composition of xylem exudates from Muscadinia grapevines. J. Amer. Soci. Hort. Sci. 114 (3): 440–444.

Andersen, P.C., Brodbeck, B.V., 1991. Influence of fertilization on xylem fluid chemistry of Vitis rotundifolia Noble and Vitis hybrid Suwannee. Amer. J. Enol. Vitic. 42 (3): 161–165.

Bajva, G.S., Bindra, A.S., 1984. Mineral nutrients contents in bleeding of Thompson Seedless and Perlette grapevines. Indian Journ. Hort. 41 (3/4): 2006–2009.

Branas, J., 1974. Viticulture. Imprimerie Déhan, Montpellier.

Currle, O., Bauer, O., Hofaecker, W., Schumann, F., Frisch, W., 1983. Biologie der Rebe. D. Meininger Verlag und Druckerei GmbH, 6730. Neustadt.

Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt–1. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 428 s. Tekirdağ.

Eriş, A., 1992. Özel Bağcılık. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 52. Bursa.

Galet, P., 1970. Précis de Viticulture. Imprimerie Paul Déhan, Montpellier.

Glad, C., Regnard, J.K., Querou, Y., Brun, O., Morot-Gaudry, J.F., 1992. Flux and chemical composition of xylem exudates from Chardonnay grapevines temporal evolution and effect of recut. Amer. J. Enol. Vitic. 43 (3): 275–282.

Kökbulut, U.Z., 1996. Asmalarda kanama suyunun bileşimi üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Bahçe Bitkileri Bölümü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Marangoni, B., Vitagliano, C., Peterlunger, E., 1986. The effect of defoliation on the composition of xylem sap from Cabernet Franc grapevines. Amer. J. Enol. Vitic. 37 (4): 259–262.

Nitsch, J.V., Nitsch, C., 1965. Précence de phytokinines et autres substances de croissance dans la séve d’Acer saccharum et de Vitis vinifera. Bull. Soc. Bot. France. 112: 11–18.

Nosul’chak, E.A., 1984. Sap flow in grapevines in the Sumbar valley (South Western Turkmenia). Sbornik-Nauch. Trudov-po-Prikladnoi Botanike, Genetike-i Selektsii. 83: 22–27.

Oraman, M.N., 1972. Bağcılık Tekniği II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 470. Ders Kitabı: 162. 402 s.

Popa, E., Popa, T., 1980. Biochemical characteristics of the bleeding sap of the vine. An. Inst. Cercet. Viticult. Vinificatie Valea Calugareasca. 9: 83–90.

Reuther, G., Reichardt, A., 1963. Temperatureinflüsse auf blutung und stoffwechsel bei Vitis vinifera. Planta. 59: 391–410.

Schwickerath, A., 1974. Einfluss der Unterlage auf die Blutung der Rebe. Diplomarbeit Lehrstuhl für Weinbau, Hohenheim, Stuttgart.

Türkmen, C., Dardeniz, A., Müftüoğlu, N.M., Tunçel, R., 2013. Müşküle üzüm çeşidinde ağlama suyu özellikleri. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi. Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı. 349–352. 03–07 Haziran, Nevşehir.

Uzun, İ., 2004. Bağcılık El Kitabı. Hasat Yayıncılık Ltd. Şti. 156 s. İstanbul.

Vollmer, W., 1976. Der Cytokiningehalt in den vegetativen Organen der Rebe. Diss. Univ. Hohenheim, Stuttgart.

Winkler, A.J., Cook, J.A., Kliewer, W.M., Lider, L.A., 1974. General Viticulture. University of California Pres, Berkeley, California.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.