Evaluation of Turkey's Agricultural Support Policies in Terms of World Trends

Abdirizak Ali Abdullahi, Hasan Arısoy

Abstract


The agricultural sector seems to be overshadowed by the services sector in the globalizing world, but it still maintains its importance. Because agricultural products will continue to meet the basic needs of countries in the future as they do today. The most important problem faced by the sector, which is so important, is that it is overly affected by climatic conditions and the low income of the farmers operating in this field. Because of these features, agriculture has been a sector supported by various tools. The aim of this study is to reveal the evaluation of Turkey's agricultural support policies in terms of world trends implemented the world and to make necessary inferences by evaluating Turkey's agricultural support policies in terms of world trends in this context. For this purpose, agricultural support policy trends of the EU and USA were examined in this study. The main material of this study consisted of previous studies on the subject and material obtained from the web pages of the relevant institutes. The study was carried out as a compilation of studies containing analyzes and thoughts about the current situation and future of agricultural support policy trends in line with the determined purpose. Of the observed countries, only the United States has a positive CSE, that meaning its consumers are not taxed. On the other hand, Turkey recorded the highest negative CSE values in the observed period, which means that Turkish consumers are taxed the most.

Keywords


Agricultural policy trends, agricultural support, EU, USA, Turkey

Full Text:

PDF

References


Acar M, Selma A (2014). Dünyada ve Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikalarının Geleceği, Ekin Basım Yayın, Bursa

Akbulut MU (2015). Türkiye’de Devlet ve Tarım İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Giresun, Turkey

Anonim (2016a). http://www.iktisadi.org/tahil-yasalari.html (Erişim Tarihi: 23.02.2016)

Anonim (2016b). http://www.oecd.org/agriculture/agricultural policies/ producer and consumer support estimates databa-se.htm (Erişim Tarihi: 26.02.2016)

Anonim (2020). Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Erişim: Http://Www.Sbb.Gov.Tr/Tarim/ Erişim Tarihi: 05.05.2020

Arisoy H. (2020): Impact of agricultural supports on competiti-veness of agricultural products. Agric. Econ. – Czech, 66: 286–295.

Ataseven Y (2016). Turkey’de tarımsal destekleme politikaları: Genel bakış ve güncel değerlendirmeler. Turkey Ziraat Oda-ları Birliği Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 375, 54–59.

Bülbül Y (2010). Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Özel Girşimciliğe Yönelik Devlet Politikaları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.

Demirdöğen A, Olhan E (2014). Türkiye ve Rusya Tarımsal Ticaretinin Politika Değişimi Açısından Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(2):101-111

DPT (1999). 2000 yılı programı. 11/03/2009. www.dpt.gov.tr.

Dünya Bankası (World Bank) (2020). World Development Indicators. Erişim adresi https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

EC (2021). "On an Action Plan for the development of Organic Production.", https://www.consilium.europa.eu/media/46419/st12099-en20.pdf (accessed on 5 February 2022).

European Parliament (2021). The Common Agricultural Policy Instruments and Reforms, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/107/the-common-agricultural-policy instruments-and-reforms.

Grant, W. (2020). "The Common Agricultural Policy. An Over-view", Europe Now 37, https://www.europenowjournal.org/2020/11/09/the-common-agricultural-policy-an-overview/

Kepenek Y (2012). Türkiye Ekonomisi, 25.Baskı, Remzi Kita-bevi, İstanbul

OECD (2011). Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264112124-en.

OECD (2022). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2022: Reforming Agricultural Policies for Climate Change Mitigation. United States of America; https://doi.org/10.1787/78da9a17-en

Olhan, E. (2012). Türkiye’de Reformlar Kapsamında Yoksulla-şan Tarım Sektörü. X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1 sf:145-152, Konya.

Sema E, Yüceer S, Tan A (2020). Turkey’de 2000-2020 Dö-neminde Tarımsal Destekleme Politikalarının Gelişiminin İncelenmesi. ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 17020, Çanakkale

Türkiye İhracatçilar Merkezi (2016). Tarım Raporu, Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri, http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/Tarim_Raporu_2017 (12.07.2018).

Yentürk N, Yeldan E, Somel C, Köse AH, Günaydın G (2004). Türkiye Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları Yayın No: 1579.

Yorgun A (2006). Tarımda Doğrudan Ödemeler Yönündeki Politika Değişikliğinin Çukurova Bölgesi Ürün Karlılıkları ve İşletme Gelirleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Eko-nomisi Anabilim Dalı, Turkey


RefbacksCreative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.