SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE YILLIK DALLARIN ODUNLAŞMA DÜZEYİ İLE GÖZ VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

Mehmet ÖNDER, Alper DARDENİZ

Abstract


Çanakkale’ ili “ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi’ndeki” “Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma Bağı’nda” 2009 ve 2010 yıllarında yürütülen bu araştırma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak planlanmış ve ‘Cardinal’, ‘Italia’, ‘Yalova Çekirdeksizi’ ve ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada, yıllık dalların farklı boğum aralıklarındaki çap, öz, odun (ksilem) ve kabuk+floem genişlikleri ölçülerek, parametre oranları hesaplanmıştır. Farklı boğumlar bazındaki göz verimliliği değerlerinin de saptanmasıyla, yıllık dalların odunlaşma düzeyi ile göz verimliliği arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. ‘Cardinal’, ‘Yalova Çekirdeksizi’ ve ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşitlerinde çap öz-1, ksilem öz-1ve ksilem+(kabuk+floem) öz-1parametre oranları ile somak sayısı (adet) arasında, p<0,01 düzeyinde pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. ‘Italia’ üzüm çeşidinin 2 göz üzerinden kısa, ‘Cardinal’ ve ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşitlerinin 2–3 göz üzerinden kısa ve ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidinin 3–5 göz üzerinden orta uzunlukta budanması gerektiği belirlenmiş ayrıca, üretim materyali olarak aşı kalemi temininde en ideal boğum aralıklarının ‘Cardinal’ üzüm çeşidinde 5.–12., ‘Italia’ üzüm çeşidinde 5.–16., ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidinde 9.–16. ve ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidinde 5.–8. boğum aralıkları olduğu sonucuna varılmıştır.


Keywords


Vitis vinifera L., göz verimliliği, odunlaşma, çap öz-1, Çanakkale.

References


Ağaoğlu, Y.S., Kara, Z., 1993. Tokat yöresinde yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin göz verimliliklerinin belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Doğa Tr. J. of Agricultural and Forestry. 17: 451–458.

Anonim, 2010. http://www.fao.org/ (26.02.2012)

Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt–1. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 426 s. Tekirdağ.

Dardeniz, A., 2001. Asma fidancılığında bazı üzüm çeşidi ve anaçlarda farklı ürün ve sürgün yükünün üzüm ve çubuk verimi ile kalitesine etkileri üzerine araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 167 s. Bornova–İzmir.

Dardeniz, A., Kısmalı, İ., 2001. 140 Ruggeri ve 1103 Poulsen Amerikan asma anaçlarında farklı sürgün yükünün çubuk verimi ve kalitesine etkileri üzerine araştırmalar. Ege Üni. Ziraat Fak. Dergisi. 38 (2–3): 9–16.

Dardeniz, A., Kısmalı, İ., 2005. Bazı sofralık üzüm çeşitlerinde kış gözü verimliliğinin saptanması ile optimum budama seviyelerinin tespiti üzerine araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi. 42 (2): 1–10.

Dardeniz, A., Müftüoğlu, N.M., Gökbayrak, Z., Fırat, M., 2007. Assessment of Morphological Changes and Determination of Best Cane Collection Time for 140 Ruggeri and 5BB. Scientia Horticulture. 113: 87–91.

Dardeniz, A., Gökbayrak, Z., Müftüoğlu, N.M., Türkmen, C., Beşer K., 2008. Cane Quality Determination of 5BB and 140Ru Grape Rootstocks. Europ. J. Hort. Sci., 73 (6): 254–258.

Dardeniz, A., Engin, H., Şeker, M., Gündoğdu, M.A., Gökdemir, A., 2013. Üzüm çeşitlerinin yıllık dallarında boğuma göre farklı seviye ve konumlardaki kabuk, floem ve ksilem kalınlıklarındaki değişimlerin belirlenmesi. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. Tarım Sempozyumu Özel Sayısı (Prof. Dr. Selahattin İptaş anısına). 6 (1): 112–117.

Kısmalı, İ., 1981. Aşılı asma fidanı randımanına etki eden bazı etmenler üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova–İzmir.

Özışık, S., Delice, N., Ilgın, C., Söylemezoğlu, G., Yayla, F., Uysal, H., 2000. VIII. Beş yıllık kalkınma planı bitkisel üretim özel ihtisas komisyon raporu-Bağcılık, Tekirdağ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.