The Effect of Some Pre-Emergence Herbicides on Weeds and Corn Yield

Merve Koç, Murat Karaca

Abstract


In this study, two herbicides (Isoxaflutole 225 g/l + Thiencarbazone-Methyl 90 g/l + Cyrosulfamide 150 g/l and Dimethenamid-P 280 g/l + Terbuthylazine 250 g/l), which are commonly used pre-emergence period against weeds that cause problems in corn planting areas were investigated. The experiments were carried out under field conditions in order to investigate the effect of registered dose of the herbicides to the weeds and corn yield components at the Konya province in 2018 – 2019 years.  Herbicides Isoxaflutole 90 g/l + Thiencarbazone methyl 150 g/l + Cyprosulfamide and 280 g/l Dimethenamide-p + 250 g/l Terbuthylazine were tested in the pre-emergence period of the corn plant at doses of 35 ml/da and 300 ml/da, respectively. As a result of the experiments, Isoxaflutole 90 g/l + Thiencarbazone methyl 150 g/l + Cyprosulfamide were determined as the most effective herbicide to control weeds and increase corn yield components when it was applied during pre-emergence period. The effectiveness of herbicides was determined according to the biomass of weeds and their number in m2. In addition, in both years, A. retroflexus was determined as the most intense species with 16.83 plants/m2 and 32.97 plants/m2 ratios respectively, in the experimental areas. Considering the corn stem diameter, cob length, corn stem length, corn stem dry and fresh weight, dry and fresh cob weight, thousand-grain weight and yield per decare in both years, it was determined that the active substances used increased in yield 2 to 3 times compared to the weed control plots.

Keywords


Corn, Weed, Herbicide, Application time

Full Text:

PDF

References


Anderson RS (1930). Reports of the standard gelatin committee (unpublished). Referred to in: Hitchcock DI (1931) The combination of a standard gelatin preparation with hyd-rochloric acid and with sodium hydroxide. The Journal of General Physiology, pp. 125-138.

Anonymous (2012). Mısır Raporu. Ulusal Hububat Konseyi. Ekim, 2012.

Anonymous (2019a). tarim.www.bayer.com.tr. Erişim tarihi: 02.11.2019.

Anonymous (2019b). agro.www.basf.com.tr. Erişim tarihi: 02.11.2019.

Anonymous (2019c). http://www.cinetarim.com.tr/dergi. Erişim tarihi:

Anonymous (2022). https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL. Erişim tarihi: 18.08.2022

Barbour M (1996). California landscapes before the invaders. In; Lovich, J.E., Randall, J. and Kelly M.D. (eds.). Proce-edings of the California Exotic Pest Plant Council Sym-posium. Vol. 2, 5-9.

Boz Ö, Unay A, Doğan MN, Şimşek S, Arat BB, Keşşaf D (2015). Tavsiye dışı uygulanan herbisitlerin kültür bitkisi üzerinde oluşturduğu simptomlar. Adnan Menderes Üni-versitesi Ziraat Fakültesi Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, 41-66 s.

Doğan MN, Ünay A, Boz Ö, Albay F (2004a). Determination of optimum weed control timing in maize (Zea mays L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28, 349-354 s.

Doğan MN, Boz Ö, Ünay A, Albay F (2004b). Aydın ili mısır ekim alanlarında sorun olan yabancı otların belir-lenmesi ve yabancı otlarla mücadelede en uygun döne-min (Kritik periyot) saptanması, Bilimsel Araştırma Pro-jeleri Kurulu, ZRF- 02009, 01.01.2002, 01.01.2004.

Doğan I, Dok M, Altop EK, Mennan H (2015). Mısır yetişti-riciliğinde erken toprak işleme ve Glyphosate‟nin çıkış öncesi ve çıkış sonrası yabancı ot mücadele yöntemleri ile birlikte kullanılabilirliğinin araştırılması. Tarım Bilim-leri Dergisi, 21, 596- 605.

Güncan A, Karaca M (2018). Yabancı Ot Mücadelesi. Gün-cellenmiş ve ilaveli dördüncü baskı. Selçuk Üniversitesi Basımevi, 334 s. ISBN: 975 448 1784

Hitchcock DI (1931). The combination of a standard gelatin preparation with hydrochloric acid and with sodium hyd-roxide. The Journal of General Physiology, 125-138.

Jodie K, Potter KB (2002). Weed control with nicosulfuron in corn, southwest research and outreach center, University of Minnesota, Lamberton.

Odum P (1971). Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders Company, 574 p.

Oerke EC, Dehne HW, Schönbeck F, Weber A (1999). Crop Production and Crop Protection. Elsevier. Oxford, Tok-yo vb. p 808.

Oerke EC (2006). Crop losses to pests. Journal of Agrıcultu-ral Science, 144, 31-43.

Özcan S (2009). Modern Dünyanın Vazgeçilmez Bitkisi Mısır: Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Mısırın Tarım-sal Üretime Katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(2): 01-34. ISSN:1308-0040

Pannaci E, Covarelli G (2003). Control of common cocklebur (Xanthium strumarium L.) in maize using different herbi-cides at reduced doses. Proceedings of 7th EWRS (Euro-pean Weed research Society) Mediterranean Symposium, s; 91-92. Adana, Turkey.

Schuster CL, Shoup DE, Al-Khatib K (2007). Response of common lambsquarters (Chenopodium album) to glyp-hosate as affected by growth stage. Weed Science, 55 (2);147-151.

Skrzypczak G, Pudelko J, (1993). Assessment and Economic Aspect of Herbicides Used For Weed Control in Maize (Zea mays L.), Crop and Soil Cultivation Department, University of Mazowiecka Agriculture, 8th EWRS Sypo-sium, Poland, 267 – 273.

Tepe I (1997). Türkiye‟de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Ders Kitabı, No: 18, Van, 237 s.

TUİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu Tarım İstatistikleri Özeti 2019. Erişim tarihi: 24.09.2019

Uysal B (2012). Farklı dozlarda kullanılan bazı herbisitlerin mısırda yabancı otlanmaya etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, To-kat, 58 s.

Wilson RG, Desprez B, Edwards MT (2007). Identifying the best sulfonylurea herbicide for weed control and crop to-lerance in sulfonylurea-resistant chicory (Cichorium inty-bus). Weed Technology, 21 (2); 537-541.

Yavuz R, Esmeray M, Urin V (2018). Bazı herbisitlerin mısır ve yabancı ot biyomasına etkisi, Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Journal of Bahri Dagdas Crop Research 6 (2): 1-6, 2017 ISSN: 2148-3205, www.arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas.

Yavuz, R, Şahin B (2021). Mısırda çıkış öncesi ve sonrası herbisitlerin yabancı otlar üzerine etkileri. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bildiri özetleri. 24-28 Ağustos (Online).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.