Examination of Shopping Malls on The Usage Preferences of Physical Disabilities: On-Site Evaluation From Konya/Turkey

Sertaç Güngör, Nesihan İyit

Abstract


With this research, the suitability of the existing large shopping malls in the city of Konya for the use of physically disabled individuals, the problems they may experience in their use and their expectations were evaluated. For this purpose, a survey was conducted in 4 large shopping malls, private or public rehabilitation malls for the disabled, and the Konya Branch of the Turkish Association for the Disabled. The research was carried out in 2018-2019. A survey was conducted with disabled people who volunteered on different days, weekdays, and weekends. Even though it is difficult to access, the shopping mall where they can be most comfortable as a disabled person has been “Novada”. While "Novada AVM" stands out due to the ease of use of the sanitary facilities, the presence of landmarks for the visually impaired, the presence of a battery-chair charging station and the availability of wheelchairs, "Kent plaza", where its staff receives "sign language" training for the speech-impaired, is one of the preferred shopping malls. has been. In this research, "Kulesite" shopping mall has been the most preferred shopping mall due to the ease of transportation by "tramway".

Keywords


Shopping malls; Physical disabilities; Usage preferences; Konya/Türkiye

Full Text:

PDF

References


ADA (2010). ADA Standards for Accessible Design. United States. Department of Justice.

Akay A, Önder S (2022). An acoustical landscaping study: the impact of distance between the sound source and the lands-cape plants on traffic noise reduction. Environ Dev Sustain 24(10), 12036–12058 https://doi.org/10.1007/s10668-021-01930-y

Arısoy N (2020). Measuring students’ preferences for urban furniture vandalism in Selçuk University Campus in Tur-key: A case study. Archives of Agriculture and Environ-mental Science, 5(3): 426-430, https://dx.doi.org/10.26832/24566632.2020.0503026

Aydın M (2005). Büyük alışveriş merkezlerinin aile için tüke-tim alışkanlıkları üzerindeki etkisi (Konya örneği), yüksek lisans tezi, 5-45.

Bekci B (2012). Fiziksel Engelli Kullanıcılar İçin En Uygun Ulaşım Akslarının Erişebilirlik Açıdan İrdelenmesi: Bartın Kenti Örneği, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14 (21), 26-36.

Burcu E (2007). Türkiye'de Özürlü Birey Olma Temel Sosyolo-jik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Burcu E (2011). Türkiye'deki Engelli Bireylere İlişkin Kültürel Tanımlamalar: Ankara Örneği. Journal of Faculty of Let-ters/Edebiyat Fakultesi Dergisi, 28(1).

Coleman D (2000). Assisted Suicide And Disability. Human Rights: Journal Of The Section Of Individual Rights And Responsibilities, 27 (1), 1-11.

Güngör S, Atasoy M & Arısoy N (2018). Evaluation of Adiınistrative And Classroom Blocks Of Selçuk Unıversıty Faculty Of Agrıculture Accordıng To Physıcally Dısabled Desıgn Standards. Academıc Research in Archıtecture, Engıneerıng Plannıng And Desıgn. Academıc Research In Archıtecture, Engıneerıng Plannıng And Desıgn. Gece Kita-plığı Yayınevi. ISBN: 978-605-288-394-5. Editors: Prof. Serdar Salman, Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. Dr. Tanja Soldatović, Doç. Dr. Nihada Delobegović Dzanić. Page: 39-66.

Helander E (1993). "Prejudice and Dignity: An Introduction to Community-based Rehabilitation", United Nations deve-lopment Program, Report No:E93-111 B.3,. New York: UNDP.

Olgun R, Kahraman E and Karakuş N (2022). Evaluation of Urban Green Spaces in Terms of User Satisfaction: A Case Study on Serik / Antalya. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 10(7): 1308-1317, 2022 DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v10i7.1308-1317.5248

OZİDA (2010). Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdare-si Başkanlığı Yayınları No:49, ISBN:978-975-19-4679-9, Anıl Matbaacılık, Ankara.

Süer D & Sayar Y (2001). Değişen Tüketim Örüntüleri, Alışve-riş Mekanları, Arredamento Mimarlık, Sayı: 11, İstanbul.,

Taşçı H (2014). Kent Meydanının Sosyo-Kültürel Arka Planı. İdealkent, 5 (13), 82-101. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36696/417728

TS12579 (2012). Şehir İçi Yollar - Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları.

TS9111 (2011). Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binalarım Düzenlenmesi Kuralları.

Who (1980).Geneva: World Health Organisation International Classification Of Impairments, Disabilities And Handicaps.

Whyte SR & Ingstad B (1995). Disability and Culture: An Overview. In B. Ingstad, & S. R. Whyte (Eds.), Disability and Culture (pp. 3-32). University of California Press.

Yılmaz F ve Özservet Y (2013). Yerelden Engelsiz Tasarım Uygulamaları, Küçükçekmece Belediyesi Örneği, 10.

Yılmaz T, Gökçe D, Şavlı F ve Çeşmeci S (2012). Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmele-ri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (1302-7050), 10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.