Physical Properties and Germination Characteristics of Black Carrot Seeds of Kırıkhan Local Cultivar in Ereğli District of Konya Province

Şeyma Sadetaş Önal, Haydar Hacıseferoğulları

Abstract


Black carrot production is an important agricultural activity for local farmers of Ereğli and Karapınar districts of Konya province. About 20% of the black carrots produced are used in turnip industry and 80% is used in concentrate production. The color value of black carrots of Kırıkhan local cultivar is higher than that of black carrots of Ereğli cultivar. Therefore, concentrate companies prefer the local cultivar of Kırıkhan in Ereğli and Karapınar Districts of Konya. In this study, some physical properties of black carrot seeds of local population of Kırıkhan cultivar were determined and seeds were sown at three different on-row seed spacings (2.5, 5 and 7.5 cm). Sowing was performed on ridges in three narrow rows as to have 7.5 cm between the rows and at a forward speed of 0.64 m s-1. Average length values of the classified bare and coated black carrot seeds were respectively determined as 3.52 and
4.02 mm, geometric mean diameter values as 1.65 and 2.31 mm, sphericity values as 47.49 and 58.73%, thousand-seed weights as 2.20 and 6.67 g, germination rate values as 82.50 and 76.30%. Fracture resistance value of the coated seeds was measured as 4.89 Nmm-2, water dissolution time as 18.48 s and one-seed ratio in coating as 96%. In field trials conducted at different sowing distances, average germination time of classified bare seeds and coated seeds were repectively determined as 9.40 and 9.18 days, germination rate index values as 1.688 and 1.547 [plant (m day)-1] and the field emergence rate values as 54.15 and 52.39%.

Keywords


Black carrot seeds of Kırıkhan cultivar, narrow-row ridge sowing, germination time, germination rate index, field emergence

Full Text:

PDF

References


Anonim (2018). International Rules for Seed Test-ing, Full Issue i–19-8 (298), htts://doi.org/10.15258/istarules.2018.F.

Anonim (2019). T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kırıkhan Havucu Sektör Raporu.

Anonim (2021). MGM, Ereğli ilçesi meteorolojik verileri.

Anonim (2022a). Türkiye İstatistik Kurumu Ver-ileri. (tüik.gov.tr). [Erişim tarihi:21.02.2022].

Anonim (2022b). No:1251-Menşe Adı Kırıkhan Siyah Havucu, Tescil Ettiren Kırıkhan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı.

Anonim (2022c). Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği. [Erişim tari-hi:11.09.2022]. https://www.tarimorman.gov.tr /Belgeler/Mevzuat/Yonetmelikler/Sebze.pdf

Arıkaymak M (2021). Farklı Özelliklerdeki Ereğli Yerel Popülasyonu Siyah Havuç Tohumlarının Ekiminde Çimlenme Özelliklerinin Ve Sıra Üzeri Bitki Dağılım Düzgünlüğünün Belirlen-mesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana-bilim Dalı, Konya.

Barczak AB (2005). Acylated anthocyanins as stable, natural food colorants-A review, Polish journal of food and nutrition sciences, 14/55 (2): 107-116.

Blake GR, Hartge KH (1986). Bulk densty, In: Methods of soil analysis. Part 1, physical and mineralogical methods, 2 nd Edition, Eds: A., K., Agronomy Monograph No. 9. Soil Science Society of America, Madison, WI: CRC press, 363-375.

Bülbül H, Hacıseferoğulları H (2016). Pnömatik Hassas Sebze Ekim Makinesinde Kullanılan Değişik Baskı Tekerlerinin Siyah Havucun Çimlenmesine Etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12(2): 113-119.

Bülbül H (2017). Siyah havucun pnömatik hassas ekim makinesiyle ekiminde farklı baskı tekerlerinin ekim düzgünlüğüne ve bazı kalite kriterlerine etkilerinin belirlenmesi. Doktora Te-zi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F (1983). Araştırma Deneme Metotları (İstatistik metodları II), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitabı: 295

Erbach DC (1982). Tillage for continuous corn and corn-soybean rotation, Transactions of the ASAE, 25 (4): 906-0911.

Ersus S, Yurdagel U (2007). Microencapsulation of anthocyanin pigments of black carrot (Daucus carota L.) by spray drier.Journal of food engi-neering 80 (3): 805-812.

Günay A (2005). Sebze yetiştiriciliği, Cilt-II, Meta Basımevi, İzmir.

Hacıseferoğulları H (2005). Vakumlu tip pnömat-ik hassas ekim makinası ile şeker pancarı ekiminde sıra üzeri bitki dağılım düzgünlüğü ve tarla çıkış oranları üzerine ekim mesafele-rinin ve ilerleme hızlarının etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19 (35): 30-40.

Işık A, Karaman Y, Zeren Y (1986). İkinci ürün soyanın ekim ve harmanlanmasına yönelik bazı özellikler üzerinde bir araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Yayınları, Yayın (43).

Mohsenin NN (1970). Physical Properties of Plan-tand Animal Material. New York: Gordon and BreachScience Publishers.

Önal İ (2011). Ekim Bakım ve Gübreleme Makinaları Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 490, İzmir.

Örnek MN, Seflek AY, Haciseferogullari H (2018). Performance of Pneumatic Precision seed Drill in black Carrot Sowing, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 55 (3): 645-651.

Özcan H (2019). Bazı Tıbbi Bitkilerde Tohum Kaplamanın Çimlenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Konya.

Simon P, Goldman I (2007). Carrot In Singh, R.C. (Ed.), Genetic Resources, Chromosome Engıneering and Crop Improvement, CRS Group, Newyork, USA, p. 497-517.

Simon P, Freeman R, Vieira J, Boiteux L, Briard M, Nothnagel T (2008). Carrot: In:. Prohens MJ Carena FN, editor. Handbook of Crop Breeding, Volume 1, Vegetable Breeding, Hei-delberg, Germany: Springer-Verlag, GmBH.

Tasbaş H (1994). Pnömatik hassas ekim makinalarında bazı yapısal özelliklerin mısır ekimine uygunluğunun belirlenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Konya.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2022.080

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.