KARA DİMRİT ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI SEVİYEDE ŞARJ (ÜRÜN YÜKÜ) VE YAPRAK GÜBRESİ UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ

Aydın AKIN, Esra TOPUZ

Abstract


ÖZET

Bu çalışma,  2012 yılı vejetasyon periyodunda Konya ili’nde kendi kökü üzerinde yetiştirilen 7 yaşındaki Kara Dimrit (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 10 Göz Asma-1+Gübresiz, 14 Göz Asma-1+Gübresiz (Şahit), 18 Göz Asma-1+Gübresiz, 10 Göz Asma-1+Gübreli (Tariş-ZF), 14 Göz Asma-1+Gübreli ve 18 Göz Asma-1+Gübreli’nin yapraktan uygulamalarının Kara Dimrit üzüm çeşidinde üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksek üzüm verimi (2.07 kg/asma) 18 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması ile; en uzun salkım (14.57 cm) 14 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması ile; en yüksek olgunluk indisi (30.35) 18 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması ile; en yüksek şıra randımanı (736.67 ml) 10 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması ile; en yüksek kuru üzüm randımanı (238.61 g) 18 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması ile; en yoğun L* renk değeri (32.51) 14 Göz Asma-1+Gübresiz uygulaması ile elde edilmiştir. Uygulamaların salkım ağırlığı, salkım genişliği, tane ağırlığı, tane uzunluğu/tane genişliği, a* ve b* renk değerleri üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  Kara Dimrit üzüm çeşidinde, üzüm verimini artırmak için 18 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması  tavsiye edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kara Dimrit üzümü, şarj (ürün yükü), yaprak gübresi (Tariş-ZF), verim, kalite.


Keywords


Kara Dimrit üzümü; şarj (ürün yükü); yaprak gübresi (Tariş-ZF); verim; kalite.

References


Abd El-Razek, E., Treutter, D., Saleh, MMS., El-Shammaa, M., Fouad, AA., Abdel-Hamid, N. and Abou-Rawash, M., 2010. Effect of defoliation and fruit thinning on fruit quality of ‘Crimson Seedless’ grape. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 6(3): 289-295.

Akbulut, M. and Çoklar, H., 2008, Physicochemical and rheological properties of sesame pastes (Tahın) processed from hulled and unhulled roasted sesame seeds and their blends at various levels, Journal of Food Process Engineering, 31, 488-502.

Akın, A., 2011a. Effects of cluster reduction, herbagreen and humic acid applications on grape yield and quality of Horoz Karasi and Gök üzüm grape cultivars. African Journal of Biotechnology. 10 (29): 5593-5600.

Akın, A., 2011b. Müşküle üzüm çeşidinde salkım ucu kesme ve bazı büyüme düzenleyici uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri. YYÜ TAR BİL DERG, 21(2):134-139.

Akın, A. ve Kısmalı, İ. 2004. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 41(43):1-10. Bornova-İzmir.

Akın, A. ve Sarıkaya, A., 2012. Hasandede üzüm çeşidinde salkım ucu kesme ve hümik asit uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 14(1):267-274.

Akın, A., Dardeniz, A, Ateş, F. and Çelik, M., 2012. The effects of various crop loads and leaf fertilizer on grapevine. Journal of Plant Nutrition, 35:1949–1957.

Amerine, M.A. and Cruess M.V., 1960. The technology of wine making. The Avi Publishing Comp.,Inc. Westport, Connecticut, U.S.A., 709 pp.

Anonim, 2012. FAO statistical database. Available at: http://faostat.fao.org. Rome: FAO. (Erişim tarihi: 01.05.2013).

Anonim, 2012. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri. (www.tuik.gov.tr). (Erişim Tarihi: 01.05.2013)

Çelik, S., 1998. Bagcılık (Ampeloloji) Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü. 425 s.Tekirdag.

Çoban H. ve Kara, S., 2002. Studies on the effects of different crop loads on yield and quality in round seedless cultivar (Vitis vinifera L.) Asian J Plant Sci 4: 414-416.

Ferrara, G. and Brunetti, G., 2010. Effects of the times of application of a soil humic acid on berry quality of table grape (Vitis vinifera L.) cv Italia. Spanish Journal of Agricultural Research. 8(3): 817-822.

Minolta, 1994. Precise color communication. Color control from feeling to instrumentation. Minolta, Co. Ltd., Osaka (Japan).

Sabır, A., Bilir, H. ve Tangolar, S., 2010. Bazı yaz budaması uygulamalarının çekirdeksiz üzümlerde verim ve kalite üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3): 4-8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.