MERZİFON KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARI (I. AŞAMA)

Bülent KÖSE, Hüseyin ÇELİK

Abstract


 

Özet


Bu çalışmada, Amasya İli Merzifon İlçesinde yetiştirilen Merzifon Karası üzüm çeşidine ait klon baş omca adaylarının seleksiyon yolu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız 3 adet üretici bağında toplam 2658 adet omcada yürütülmüştür. Araştırmamıza konu olan bağlar en az 50 ila 80 yaşında olup, bu üzüm çeşidine ait mevcut olan en eski bağlardır. Omcalar kendi kökleri üzerinde goble terbiye sistemine göre yetiştirilmektedir. 2010 yılında asmaların olgunlaşma döneminde bağlarda omcalar tespit edilmiştir. 2011-2012 ve 2013 yıllarında salkım sayımları yapılarak, bağ ortalamalarının üzerindeki doğuş oranları tespit edilmiştir.  Bu çalışma, genetik materyalin korunması ve ıslahına yönelik olarak klon seleksiyonunun ilk aşaması olan klon baş omca adaylarının tespiti amacıyla yürütülmüştür. Üç yıllık somak sayımları sonunda incelenen bağlarda 40 adet klon baş omca adayı seçilmiştir. 

 

 


Keywords


Merzifon Karası; klon seleksiyonu

References


Çelik, H., ve Odabaş, F., 1991. Kastamonu Bağcılığı ve Burada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1-2):1-12.

Dilli, Y., 2008. Ege Bölgesindeki Bazı Önemli Üzüm Çeşitleri, Tipleri Ve Klonlarının Mikrosatellit (SSR) Markörleriyle Karterizasyonu. Ege Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, İzmir, Türkiye.

Ergül A, Marasalı B, and Ağaoğlu Y. S., 2002. Molecular discrimination and identification of some Turkish grape cultivars (Vitis vinifera L.) by RAPD markers. Vitis 41: 159–160.

Ergül, A., ve Ağaoğlu, Y.S., 2001. Ülkemizde asma fidanı üretiminde kullanılan bazı Amerikan asma anaçlarının moleküler benzerlik analizi. Tarım Bilimleri Dergisi(Turkish Journal of Agricultural Science) 7: 141–143.

Fidan,Y., Eriş, A., Şeniz, V., 1975. Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Seleksiyon. TÜBİTAK-TOAG Proje No.: 157, Roto Baskı, 37 s, Ankara.

Fidan,Y., Çelik, H., Eriş, A. Çelik, S., Şeniz, V., 1986. Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Teksel Seleksiyon. TÜBİTAK-TOAG Proje No.: 507, Roto Baskı, 28s, Ankara.

Fidan,Y., Yavaş, İ., Özışık, S., 1991. Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Teksel Seleksiyon. TÜBİTAK TOAG Proje No: 634, Roto Baskı, 127s, Ankara

Fidan, Y., Yavaş, İ., Göktürk, N., 1996. Othello Üzüm Çeşidinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi. Gıda, 21 (1) : 35-39.

Ilgın C., Kader S., Öztürk H., Yılmaz N., 2003. Pembe Gemre Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 447-449. Antalya.

Kader, S., Yılmaz, N., Öztürk, H. Ilgın,C., 1998. Osmanca üzüm çeşidinde klon seleksiyonu çalışmaları. 4.Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 91-96, 20-23 Ekim 1998, Yalova.

Kader, S., Öztürk, H., Yılmaz N., Ilgın, C., 2001. İpek (Pek) Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın no:82, Manisa.

Kader, S., Öztürk H., Yılmaz N., Ilgın C., Gürsoy Y. Z., 2004. Razakı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müd. Yayın No: 102, Manisa.

Kiracı, M.A., Bayraktar, H., Usta, K., Özışık, S., Gürnil, K., 2002. Bozcaada Çavuşu, Kozak beyazı, Karasakız ve Amasya Beyazı üzüm çeşitlerinde klon seleksiyonu çalışmaları. 5. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Bildirileri: 97-102, 5-9 Ekim 2002, Nevşehir.

Köse, C., ve Güleryüz M., 2003. Karaerik Üzüm Çeşidinde Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 444-446, Antalya.

Köse, B., Odabaş, F., Çelik, H., 2004. Amasya İli Merzifon İlçesi’nde Yetiştirilen Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 19 (1):26-30

Köse, B., Çelik, H., Onur, B., 2011. Merzifon İlçesi Bağcılığı ve Geliştirilmesi İçin Yapılan Çalışmalar. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011, 26 (2):169-175

Levadoux, L., 1951. La Selection et L2’Hybridation de la Vigne. Ann. Ec. Nat. Agric.Montpellier, 28.

Mannini F., 2000. Clonal selection in grapevine: interactions between genetic and sanitary strategies to improve propagation material. Proc VII Symposium on Grapevine Genetics and Breeding. Montpellier, France, Jul 6-10. pp.703-712.

Olmo, H. P., 1940. Somatic Mutation in the Vinifera Grape III. Seedless Emperor. J. Heradity 31:211-213

Özışık S, Gürnil K, Usta K, Bayraktar H., 1997. Yapıncak, Semillon, Gamay, Papaz Karası, Clariette, Hafızali, ve Hambug Misketi Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları. Bağcılık Araştırmaları Ülkesel Projesi Sonuç Raporu, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ, 14.

Özışık, S., Gürnil, K., Usta, K., Bayraktar, H., 1998. Yapıncak, Semillon, Gamay, Papaz Karası, Clairette, Hafızali ve Hamburg Misketi Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları. IV. Bağcılık Sempozyumu. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 187-192, Yalova.Öztürk, H., Ilgın,C., Kader, S., Yılmaz, N. 1998. Razakı üzüm çeşidinde klon seleksiyonu. 4.Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 82-86, 20-23 Ekim 1998, Yalova.

Uslu İ., ve Samancı H., 1983. Marmara Bölgesi Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları. Bağcılık Araştırmaları Ülkesel Projesi (Geliştirme Raporu). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.

Uslu, İ. ve Samancı, H., 1998. Beyaz Çavuş ve Hamburg Misketi üzüm çeşitlerinde klon seleksiyonu. 4.Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 76-81, 20-23 Ekim 1998, Yalova.

Uzun, H., Bayır, A., 2008. Viticulture in Turkey. Bulletin UASVM, Horticulture 65(1) 334-337.

Walter B., Martelli G.P., 1997. Sélection clonale de la vigne: sélection sanitaire et sélection pomologique. In-fluence des viroses et qualité. 2 ére partie: sélection sani-taire et sélection pomologique. Bulletin OIV 70, 5-23.

Yağcı, A., Ilgın, C., Ateş, F., Dilli, Y., Kader, S., 2005. Ege Geçit Bölgesinde Yetiştirilen Sultan Dimriti, Razakı, Siyah Dimrit ve Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama). Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri, Tekirdağ.

Yılmaz,N., İlhan, İ., Samancı, H., 1998. Manisa yöresinin önemli kurutmalık Yuvarlak Çekirdeksiz populasyonunda seleksiyon ıslahı çalışmaları. 4. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 24-28, 20-23 Ekim 1998, Yalova.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.