Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının Besi Performansı ve Karkas Ka-rakterlerine Etkisi I. Besi Performansı

Özcan ŞAHİN, Saim BOZTEPE

Abstract


Bu çalışma Anadolu Merinosu erkek kuzularda besi başı canlı ağırlığın (BBCA) besi performansına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla BBCA’ sı 25, 30 ve35 kgolan üç grup oluşturulmuş ve her grupta yaklaşık üç aylık yaşta 7’şer baş Anadolu Merinosu kuzu yoğun besiye tabi tutulmuştur. 63 günlük besi süresince vücut ölçüleri haftalık olarak alınmıştır. Besi sonunda her üç grubun ortalama toplam canlı ağırlık artışı sırasıyla 19.29, 19.43 ve20.43 kg, ortalama günlük canlı ağırlık artışı 306, 308 ve324 g, günlük ortalama karma yem tüketimi 1.464, 1.620 ve1.663 kgve yem değerlendirme katsayıları ise 4.78, 5.25 ve 5.13 olarak tespit edilmiştir. Günlük ortalama canlı ağırlık artışı ve yem değerlendirme katsayısı bakımından gruplar arasındaki farklılık istatistik olarak önemsizdir. Günlük ortalama yem tüketimi bakımından gruplar arasındaki fark ise önemli bulunmuştur (P < 0.05).

Sonuç olarak, besi başı canlı ağırlığı farklı olan Anadolu Merinosu erkek kuzularında canlı ağırlık bakımından gözlenen farklar besi süresince korunmuştur.


Keywords


Anadolu merinosu;besi performansı; kuzu besisi.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.