Kentsel Yeşil Yol Planlaması: Kayseri Kent Bütünü Örneği

Banu Öztürk KURTASLAN

Abstract


Ortaçağ’da oluşturulan allelerden sonra, XIX. Yüzyıl’da Olmsted ve Vaux’un park yolları fikriyle şekillenen yeşil yollar; parkları, doğa rezervlerini, tarihi alanlar ile kültürel bileşenleri birbirlerine bağlayan unsurlardır. Ekolojik, kültürel, rekreasyonel ve estetik amaçlarla oluşturulan yeşil yollar kentsel açık ve yeşil alan sisteminin de oldukça önemli bileşenleridirler.

İngiltere ve Amerika’da ilginç örneklerine rastlanan yeşil yolların ve bunların dahil olduğu açık ve yeşil alan sistemlerinin planlanması yaklaşımı ülkemizde henüz yerleşmiş değildir. Kayseri kent bütünü ölçeğinde de bu durumu gözlemlemek mümkündür. Bununla birlikte kent ve yakın çevresinde yeşil yol olarak nitelendirilebilecek alanlar mevcuttur. Özellikle kentin güney doğusunda yer alan dar-derin vadiler kentsel alandan kırsal alana geçişi çözümleyen, zengin kültürel dokularıyla ortaya çıkan yeşil yollardır. Sanayinin de etkisiyle hızlı kentleşmenin süregeldiği kentin güneyde doğal eşiklere dayanmış olması burada bir yeşil kuşak oluşumunu olası kılacaktır. Bu çalışmada gerek kentsel alanda, gerekse kentsel alanı bir yeşil kuşağa ulaştırabilecek olan yeşil yolların oluşumunun uygulanabilirliği irdelenecek, olası yeşil yollarda yer alabilecek etkinlikler araştırılacaktır.


Keywords


Kayseri vadileri; kentsel yeşil alan; yeşil alan sistemi; yeşil yol.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.