İÇ ANADOLUVEORTA KARADENİZ BÖLGELERİNDE İKLİM VERİLERİNE GÖRE YETİŞTİRİLEN ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BÖLGEYE UYUMLULUK DERECESİNİN BELİRLENMESİ

Fadime ATEŞ, Hülya UYSAL

Abstract


Şaraplık üzümler geniş bir iklim yelpazesine uyum sağlamakla birlikte özel iklim şartlarının bulunduğu bölgelerde en iyi üretim meydana gelir. Gelişme sezonu boyunca sıcaklık üzüm kalitesi ve canlılığı etkileyebilmektedir. Uygun iklim koşulları şarabın kalitesini artırabilmektedir.  Bu çalışmada İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgelerinin bazı alanlardaki şaraplık üzüm çeşitlerinin iklim isteklerine göre bölgeye uygunluklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak uzun yıllar iklim verileri Merkez-Nevşehir, Ürgüp-Nevşehir, Kalecik-Ankara, Merkez-Tokat, Erbaa-Tokat ve Niksar-Tokat illerinin dahil olduğu meteoroloji istasyonlarından elde edilmiştir. Bu çalışmada incelenen bölgelerde heliotermik ve hidrotermik indeksleri hesaplanarak bu bölgelerdeki üzüm çeşitleri için değerlendirmeler yapılmıştır. Emir, Kalecik Karası ve Dimrit Nevşehir’de; Kalecik Karası Ankara’da; Narince Tokat ilinde adapte olmuştur ve iklim koşulları açısından iyi bir şekilde yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır


Keywords


Şaraplık üzüm; Yetiştirme; Adaptasyon; İklimsel veriler

References


Ananymous, 2010. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.üzüm

Anonymous,,2011. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.üzüm

Branas, J., 1974. Viticulture. Chapitre 3, Climat 343-357. Montpellier

Constantinescu, G.H., 1967. Methodes et pricipes de la determination desaptitu desviticolad’uneregion et choixdesce pagesappropries. Bulletin de I OIV, volume 40, 441.

Çelik, H.,Marasalı, B., Demir, İ., 1988. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplam. İsteklerinin Belirlenmesi Üzerinde BirAraştırma. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, Bursa.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı., B., Söylemezoğlu, G.,1998 a. Genel Bağcılık SunfidanYayınları, 253 S. ANKARA

Çelik, S., 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt 1. 426 s. TEKİRDAĞ.

Huglin, P., 1986. Biologie et ecologie de la vigne. Relation sentreles facteurs dumilieu naturel et la vigne. 264-309. Editions Payot Lausanne. Paris.

Işık, H., 1988. Üzüm Çeşidi ve Uyumlu Yer Seçimine ilişkin V. vinifera L. Üzerine Biyoklimatik Araştırma. Bilim Ünvan. Tezi. Pleven.

Işık, H., Öztürk, H., Gökçay, E., Kader, S., 2001 a. Ege Bölgesinde Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine ilişkin Biyoklimatik Araştırmalar. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Sonuç Raporu. Yayın No: 86. Manisa.

Işık,, H., Yüksel.Delice, N.,Özer, C., 2001 b. SofralıkÜzüm .Çeşitlerinin Marmara BölgesiKoşullarına Biyoekolojik uyumu ile Muhafaza ve Pazarlama Sorunlar ÜzerindeAraştırmalar. Bağcılık Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüYayınları Sonuç. Raporu, Tekirdağ.

Karantonis, N., 1978. InfluencedesFacteursEcologiques sur la ProductionduRaisindeTable. Ecologie de la Vigne (1.er Symposium International su I’Ecologie de la Vigne)Constanta.

Prescott, J.A. T, 1969. he Climatology of theVine (V. Vinifera L). A Comparasion of France andAustralia on theBasis of theTemperature of the Warmest Month Royal Society of S. Australia, 93:7-15.

Toması, D. andCostacurta, A. 1993. Aptitude of Some Bioclimatic Indicesto Value the Enviromental Viticulture Potentiallity. Atti del Convegno Studio Ambienti Asti 14e 15 Luglio, 281-290 p.

Uzun, H., 1996. Fercal Asma Anacına Aşılı Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve KaliteÖzellikleri Üzerine Araştırmalar. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 40-60.

Van Leeuwen C.,Garnier C., Agut C., Baculat B., Barbeau G., Besnard E., Bois B.,Boursiquot J.-M., Chuine I., Dessup T., Dufourcq T., Garc.a-Cortazar I., Marguer.t E.,Monamy C., Koundouras S., Payan J.-C., Parker A., Renouf V., Rodriguez-Lovelle B.,Roby J.-P., Ton.etto J. And Trambouze W., 2008. Heat requirements for grapevine varieties is essentialin for mationto adapt plant material in a changing climate. VIIe Congrès International desterroirs viticoles / VIIth International terroir Congress.

Winkler, A.J.,Cooke, J.A., Kliewer, M., Lider, L.A., 1974. General Viticulture, CaliforniaUni. Pres.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.