BAĞCILIKTA FARKLI TAÇ YÜKSEKLİĞİNİN VERİM, YAPRAK ALANI VE GÜNEŞLENME ÜZERİNE ETKİLERİ

Akay ÜNAl, Fadime ATEŞ, zen MERKEN, Nejat YILMAZ, Adem YAĞCI

Abstract


Çalışma 2001-2005 yılları arasında 5 yıl süreyle Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu arazisinde kurulu 1613 C anacına aşılı K-7 klonu üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada omcalar 2,5 m sıra arası mesafede, 90 cm gövde yüksekliğinde ve 40 cm taç genişliğinde ve 75 cm, 100 cm ve 125 cm taç yüksekliklerine sahip olacak şekilde terbiye edilmiştir. Çalışmada yaş üzüm verimi (ton/da), kuru üzüm verimi (kg da-1), salkım sayısı (adet), salkım ağırlığı (g), SÇKM (%), asitlik (g L-1), budama odunu ağırlığı (kg omca-1), yaprak alanı (m2 da-1) ve güneşlenme (lux m2-1) değerleri ölçülmüştür. Taç yüksekliğine göre yaş üzüm verimi (3,16 ton da-1) kuru üzüm verimi (604,7 kg da-1), salkım sayısı (37,3 adet omca-1), asitlik (6,5 g L-1), yaprak alanı (8,87 m2 da-1 ), değerleri 100 cm taç yüksekliğinde en yüksek değeri alarak istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Güneşlenme değeri ise 125 cm taç yüksekliğinde 351616 lux m2-1ile istasitiki açıdan en iyi değeri almıştır. Sonuç olarak 100 cm taç yüksekliği özellikle verim değerlerini artırdığı için önerilmektedir.

Keywords


Taç yüksekliği; Sultani Çekirdeksiz; verim; kalite

References


Baldıran, D.T., Samancı, H., İlhan, İ., Yılmaz, N., Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Bazı Yüksek Terbiye Şekillerinin Uygulanması. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları. Manisa, Yay. No. 18, (1981).

Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., Fidan, Y., Marasalı, B. ve Söylemezoğlu, G., Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s., Ankara, (1998).

Çelik, H., Üzüm Çeşit Kataloğu. Sun Fidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi 3, 165 s, Ankara, (2002).

Galet, P., Précis d’ampelographie pratique. Imprimerie Charles Dehan (Ed.), Montpellier, 15-26 s., France, (1985).

Hedberg, P. R., Raison, J., The effect of vine spacing and trellising on yield and friut quality of Shiraz grapevines. Am. J. Enol. Vitic. 33, 20-30, (1982).

Ilgın, C., Öztürk, H., Kader, S., Erdem, A. ve Gökçay, E., Ege Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Çekirdeksiz Çeşitlerine Ait Tiplerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Sonuç Raporu, Yayın No: 80, 47 s., Manisa, (1999).

İlhan, İ., Yılmaz, N., Erdem, A., Ilgın, C., Bazı Terbiye Şekilleri Ve Sürgün Bağlama Yüksekliklerinin Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Verim Ve Gelişmeye Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Bağcılık Arş. Enst., Yay. No. 46, Manisa, (1992).

Kasimatis, A. N., Lider, L. A., Kliewer, W. M., Influence Of Trellising On Growth And Yield Of Thompson Seedless Vines. Am. J. Enol. Vitic. 26, 125-129, (1976).

Kriedemann, P.E., Photosynthesis in vine leaves as a function of light intensity, temperature, and leaf age. Vitis 7: 213-20, (1968).

Lider, L. A., Kliewer, W. M., Vine Response To Training And Trellising. Redwood Rancher. Nov., (1972).

Lynn, C. D., Two Wire Horizontal Trellis For Thompson Seedless Raisin Production. Am. J. Enol. Vitic. 16, 237-240, (1965).

May, P., Sauer, M. R., Scholefield, P. B., Effect Of Various Combinations Of Trellis, Pruning And Rootstock On Vigorous Sultana Vines. Vitis 12, 192-206, (1973).

May, P., Clingeleffer, P. R., Brien, C. J., Sultana (Vitis Vinifera L.) Canes And Their Exposure To Light. Vitis 14, 278-288, (1976 a).

May, P., Clingeleffer, P. R., Scholefield, P. B.,Brien, C. J., The Response Of The Grape Cultivar Crouchen (Syn. Clare Riesling) To Various Trellis And Pruning Treatments. Aus.J.Agr. Res.27,845- 856, (1976 b).

Neja, R. A., Wildman, W. E., Ayers, R. S., Kasimatis, A. N., Grapevine Response To İrrigation And Trellis Treatments İn The Salinas Valley. Am. J. Enol. Vitic. 28, 16-26, (1977).

Shaulis, N. J., May, P., Response Of Sultana Vines To Training On A Divided Canopy And To Shoot Crowding. Am. J. Enol. Vit. 22, 215-222, (1971).

Steinhauer, R. E., Bowers, K. W., Influence Of Trellis On Yield And Quality Of Cabernet Sauvignon İn Napa Valley. Am. J. Enol. Vitic. 30, 236-240, (1979).

Swanepoel, J. J., Hunter, J. J., Archer, E., The Effect Of Trellis Systems On The Performance Of Vitis Vinifera L. Cvs. Sultanina And Chenel İn The Lower Orange River Region. S. Afr.J .En. Vit. 11, 59-66, (1990).

Weaver, R. J., Kasimatis, A. N., Effect Of Trellis Height With And Without Crossarm On Yield Of Thompson Seedless Grape. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 100, 252-253, (1975).

Yağcı, A., Yuvarlak ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerine Ait Bazı Tiplerin Şeker, Organik Asit, Protein ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 135 s., İzmir, (2004).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.