FARKLI ANAÇLAR ÜZERİNE AŞILI PERLETTE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE, FARKLI ÖRTÜ TİPLERİNİN VERİM VE KALİTE İLE ERKENCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Serpil TANGOLAR

Abstract


Bu çalışmada, farklı örtü tiplerinin 110 R, 41 B ve 5 BB anaçları üzerine aşılı Perlette üzüm çeşidinde erkencilik, verim ve kalite üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada %10-15 (Kuş Net-KN), %10-12 (Beyaz Gölge Net-BGN) ve %18-21 (Dolu Net-DN) gölgeleme oranına sahip file örtüler altında yetiştirilen asmalar açıkta yetişen (Kontrol) asmalar ile karşılaştırılmıştır. Verim ve salkım ağırlığı bakımından DN ve KN uygulamalarının, BGN ve Kontrol uygulamalarından daha yüksek değerler vermiştir. Bütün örtü uygulamalarında, 41 B ve 5 BB anaçları üzerinde yetişen asmalardan 110 R anacı üzerindekilere göre nispeten daha yüksek değerler elde edilmiştir. Buna karşın, uygulamaların salkım uzunluğu ve genişliği üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. DN ve KN uygulamalarının verim ve salkım ağırlığı bakımından saptanan olumlu etkisi incelenen tane özellikleri üzerinde de görülmüştür. Bu uygulamalarda tane ağırlığı ve hacmi bakımından en yüksek değerler 41 B üzerine aşılı Perlette asmalarından alınmıştır. Şıra özellikleri bakımından yapılan değerlendirmede derim zamanındaki Suda Çözünebilir Kuru madde değerlerinin KN, BGN ve Kontrol uygulamalarında, DN uygulamasından daha yüksek; asitlik değerlerinin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. KN ve BGN uygulamalarında 41 B ve 5 BB; DN ve Kontrol uygulamalarında ise 5 BB anacı üzerinde daha yüksek SÇKM ve daha düşük asitlik değerleri elde edilmiştir. Örtü tiplerinin erkencilik üzerine etkisinin genel olarak çok belirgin olmadığı bulunmuştur. Sonuçta bu aşamada bazı kalite özellikleri açısından sırasıyla KN ve BGN uygulamaları ile Perlette/41 B ve Perlette/5 BB kombinasyonlarının önerilmesinin uygun olacağı belirlenmiştir. 

Keywords


Asma; Anaç; File tipleri; Erkencilik; Kalite

References


Bilir, H. ve Tangolar, S., 2005. Örtü Altında Yetiştirilen Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Perlette Üzüm Çeşidinde Azot Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu: 121-128. 19-23 Eylül 2005, Tekirdağ.

Cangi, R., Kesgin, M. ve Yağcı, A., 2011. Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme ve Örtü Materyali Uygulamalarının Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 28(2): 9-19.

Çelik, H., Ağaoğlu, S., Fidan, Y., Marasalı, B. ve Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:1,253 s.

Ergenoğlu, F., Çevik, B., Tülücü, K. ve Tangolar, S., 1988. Bazı Erkenci Üzüm Çeşitlerinde Değişik Sulama Yöntemlerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. TÜBİTAK-Türkiye III. Bağcılık Simpozyumu. Bursa..

Ergenoğlu, F., Tangolar, S. ve Gök, S., 1999a. Perlette ve Uslu Üzüm Çeşitlerinin Adana Ekolojisinde Plastik Örtü Altında Yetiştirilmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi: 999- 1003.

Ergenoğlu, F., Tangolar, S., Orhan, E., Gök Tangolar, S., ve Büyüktaş, N., 1999b. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Zamanlarda Plastik Örtü Altına Alınmasının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. TÜBİTAK-Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23(Ek Sayı 4): 899-908.

Ergenoğlu, F., Tangolar, S., Orhan, E., Gök, S. ve Büyüktaş, N., 1998. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Zamanlarda Plastik Örtü Altına Alınmasının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Türk. Tarm. ve Orm. Dergisi 23(Ek Sayı 4): 899-908.

FAO, 2011. FAO, faostat.fao.org.

Kamiloğlu, Ö., Polat, A. and Durgaç, C., 2011. Comparison of Open Field And Protected Cultivation of Five Early Table Grape Cultivars Under Mediterranean Conditions. Turk. J. Agric. For. 35: 491-499.

Kara, S. ve Çoban, H., 2001. Örtü Altına Alınmış Asmada Üzümün Omca Üzerinde Muhafazası Üzerine Bir Araş. Ege Üniv. Zir Fak. Derg., 2002, 39 (3): 25-32.

Özkan, B., Uzun, H.İ.,. Elidemir, A.Y, Bayır, A. ve Karadeniz, C. F., 2005. Örtüaltı ve Açıkta Üzüm Üretiminin Ekonomik Analizi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 18(1): 77-85.

Tangolar, S., Çevik, B., Tangolar, S. G., Özdemir, G. ve Bilir, H., 2002. Plastik Örtü Altında Yetiştirilen Perlette Üzüm Çeşidinde Farklı Su Düzeylerinin Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. V. Bağcılık ve Şarapçılık Simpozyumu: 183-190. 5-9 Ekim 2002. Nevşehir.

Tangolar, S., Ergenoğlu, F. ve Gök, S., 1996. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağı ÜZÜM ÇEŞİTLERİ KATALOĞU.Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 29. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ofset Atölyesi. Adana. 94 s.

TÜİK, 2012. İstatistiklerle Türkiye 2012. www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=5. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2013.

Uzun, H. İ. ve Özbaş, O., 1995. Antalya Koşullarında Erkencilik Sağlamak Amacıyla Perlette ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinin Plastik Örtü Altında Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II. Sebze- Bağ - Süs Bitkileri: 452-457.

Yoldaş, S., 1989. Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyon Denemesi. İçel’de Tarım, 2: 6-7.

Yoldaş, S., 1990. Sofralık Üzüm Çeşitleri Demonstrasyonları . İçel’de Tarım, 6: 12-13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.