BAZI ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN EĞİRDİR/ISPARTA KOŞULLARINDAKİ FENOLOJİLERİNİN BAZI İKLİMSEL PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİ

Seçkin GARGIN

Abstract


Bu araştırma, Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyon Müdürlüğü koleksiyon parselinde yer alan 7 şaraplık (Kalecik Karası, Narince, Chardonnay, Semillon, Merlot, Gamay, Cinsaut) üzüm çeşidinin fenolojik özellikleri (sürme, çiçeklenme, meyve tutumu, ben düşme, olgunlaşma) ile ürünün olgunlaşması için gerekli Etkili Sıcaklık Toplamı (EST), Branas Hidrometrik Göstergesi (IHT), Enlem Derecesi-Sıcaklık Göstergesi (ESİ), isteklerinin belirlenmesi amacıyla 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. 4 yıllık ortalamaya göre Eğirdir’de hesaplanan EST değeri 1650 gün-derece, ESİ değeri 535.7, IHT değeri ise 3004 olmuştur. Gözlerde 4 yıllık periyotta sürme 15-27 Nisan, tam çiçeklenme 6-24 Haziran, ben düşme 1-30 Ağustos, olgunlaşma ise 31 Ağustos-21 Eylül arasında yoğunlaşmıştır. Üzüm çeşitlerinde gözlenen farklı fenolojik safhalar çeşit ve yıllara göre değişiklik göstermiştir. En erken olgunlaşan çeşit Kalecik Karası, en geç olgunlaşan çeşit Narince olmuştur. 4 yıllık ortalama değerlere göre uyanmadan hasada kadar en az EST isteği 1370.2 gün-derece Gamay çeşidinde, en yüksek 1448.3 gün-derece Narince çeşidinde belirlenmiştir. 


Keywords


Asma, üzüm; fenolojik safha; etkili sıcaklık toplamı; Eğirdir

References


Carbonneau, A., Deloire, A., Jaillard, B. 2007. La Vigne. Physiologie, Terroir, Culture. Dunod,Paris, ISBN: 9782100499984.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B. ve Söylemezoğlu, G.1998. Genel Bağcılık, Sun Fidan Aş. Mesleki Kitaplar Serisi, 253 s.

Çelik, H., Marasalı, B. ve Demir, İ. Ankara Koşullarında Ankara Koşullarında Yetiştirilen Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma., 1998. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, 31 Mayıs-3 Haziran 1988, Bursa, 11 s.

Çelik, S. 2007. Bağcılık, Cilt I, Genişletilmiş İkinci Baskı. 423s.

Galet, P., 1983., Precis de Viticulture, 4’e Edition, Rue de La Croix Lavit 34100, Montpellier, France, 584 p,.

Huglin, P., 1986. Biologie et Ecologie de La Vigne, 4e Edition Payot Larusanne, Paris, 372 p,.

Jackson, D.I. and Schuster, D.,1987. The Production of Grapes and Wine in Cool Climates. Butterworths of New Zealand, 205-207 p, Victoria Street Wellington, Paris, ISBN: 2100064541.

Prescott, J.A., 1969. The Climatology of the Vine (V. Vinifera L). A Comparasion of France and Australia on the Basis of the Temperature of the Warmest Month. Royal Society of S. Australia, 93:7-15,

Reynier, A., 1982. Realisations Agrometeorologiques En Viticulture: Zonage Du Vignoble Turc, Vignes et Vines :53:56 p.

Vaudour, E. 2003. Les Terroirs Viticoles. Definitions, Caracterisation et Protection. Dunod.

Winkler , A.J ., Cook , J . A ., Klieer , W. M. and L.A. Lider, 1974. General Viticulture . 633 P.,Univ . of California. Pres, Berkeley.

Yağcı, A., ve Odabaş, F., 2002. Tokat Yöresinde Yetiş¬tirilen Önemli Üzüm Çeşitlerinin Hasat Zamanlarının Tespiti. 5-9 Ekim 2002. Bağ. ve Şarapçılık Sem. 449-456 Nevşehir.,T


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.