ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE ALTERNATİF ÇEŞİTLER VE KURU ÜZÜM KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ali GÜLER, Ahmet CANDEMİR

Abstract


Bazı yıllarda ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde iklimsel şartlar, verim düşüklüğü, vejetasyon periyodunun gecikmesi ve kurutma işleminde meydana gelen kayıplar gibi nedenlerle ciddi sorunlar yaşanmakta, üretim miktarında ve kalitede düşüşler olabilmektedir.  Bu durum ülkemiz kuru üzüm ihracatında ciddi sorunlar meydana getirebilmektedir. Bu nedenlerle, bu çalışmada farklı erkenci çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde kurutma denemeleri ve kalite belirleme çalışmaları yapılarak,  çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde alternatif çeşitler ve ürün çeşitliliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Materyali; Flame Seedless, Süperior Seedless, Black Kishmish, Beauty  Seedless, Black Corinth, Bronx Seedless ile Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin kurutmalık  olarak belirlenen 15 tipi oluşturmaktadır. Üzümler, % 21-23 Briks’te hasat edilerek her tekerrürde 10-15 kg üzüm kullanılmıştır. Üzümlerin bandırılmasında %1 zeytinyağı ve %5 oranında  %98’lik K2CO3 içeren bandırma çözeltisi kullanılmıştır. Sultani çekirdeksiz tipleri bandırma yapılmaksızın natürel olarak kurutulmuştur.

  Kuruma süresi 7,67-19 gün, en kısa süre bandırılmış Flame Seedless çeşidinde ve en uzun süre de natürel Kuş üzümünde görülmüştür. Bandırılan üzümlerin daha kısa sürede kuruduğu gözlemlenmiştir. Kuruma randımanları %23,54-30,08 arasında değişmiştir. Kurutulan sultani çekirdeksiz tiplerinde kuruma süresi 14-19 gün, kuruma randımanı %26,01-32,01 olarak belirlenmiştir. Çekirdeksiz kuru üzümde çeşitlilik açısından incelenen çeşitlerin ümit var olduğu, özellikle Kişmiş çeşidinin hem çerezlik hem de endüstriyel açıdan oldukça yüksek potansiyel gösterdiği, Kuş üzümünün de çeşitlilik açısından önemli olabileceği kanaati oluşmuştur.  


References


Altındişli, A., 1997. Effect of different crop loads and irrigation on leaf nutrient content of grape (cv.Round seedless) interdisiplinary strategies for development of desert agriculture. 23-26 february 1997. Sede-Boker campus. israel. pp:129-136.

Anonymous, 2012. Kuru Üzüm Sektör Raporu, Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, 2013.

Anonymous,2013.http://www.bunchgrapes.com/bronx_seedless_grapes.html

AOCS (1999). Recommended Method of Analysis, AOCS, USA

Aras, Ö., 2006. Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Toplam Karbonhidrat. Protein. Mineral Madde ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi.

Çelik, H., 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu, Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:3, 2006 Mart, Ankara.

Güler, A., Candemir, A., 2013. Alternatif Bir Kurutmalık Çeşit: Siyah Kişmiş. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi, Manisa, Sayı:7 sayfa 64-65, 2013.

Güler, A., İnan, M. S., 2011. Siyah Kişmiş Üzüm Çeşidinin Kurutulması ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa.

Ilgın, C., Öztürk, H., Kader, S., Erdem, A., Gökçay, E., 1999. Ege bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bazı çekirdeksiz üzüm çeşitlerine ait tiplerin belirlenmesi üzerine araştırmalar, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 80, Manisa (1999).

Kavas, A., 1990. İncir ve Üzümün İnsan Beslenmesindeki Önemi “Sağlıklı Beslenmede İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzümün Önemi” Semineri. İzmir Ticaret Odası. 8 Mayıs 1990. Tarişbank Genel Müdürlüğü Yayın No: 1992/2 Sayfa: 43-51, İZMİR.

Köylü, M. E., 1997, Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidinin kurutulması sırasında kuruma hızı ve kuru üzüm kalitesine etki eden etmenler ile farklı sergilerde kurutulmuş olan üzümlerin mikrobiyolojik yüklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, Doktora tezi (1997) Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Ege Üniversitesi.

Tekeli, S.T., 1965. Ziraat Sanatları, Yeni tertip ders kitabı, Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:237, Ankara.

Türemen, E., 1992. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde İz Element Kirlilikleri İle Mineral Madde ve Şeker İçeriklerinin Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.

Ough, C.S., Amerıne, M.A, 1988. Methods for Analysis of Must and Wines, John Wiley and Sons, New York.

Yağcı, A., Ilgın, C., Altındişli, A., Erdem, A., 2007. Ege Bölgesinin Farklı Yörelerinden Alınan Çekirdeksiz Kuru Üzümlerin Besin İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayın No:118

Winkler, A.J., 1965. General Viticulture-University of California Press, Berkeley and Losangeles.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.