KONYA YÖRESİ TAZE EV YAPIMI YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yusuf DURAK, Fatma KELEŞ, Ahmet UYSAL, Mustafa Onur ALADAĞ

Abstract


Bu çalışmada, Konya yöresinde üretilen 20 taze yoğurt örneği mikrobiyolojik yönden araştırılmıştır. Plate Count Agar (PCA) besiyerine yapılan ekimlerde, toplam aerob mezofilik bakteri sayısı, bir örnekte sayılamayacak kadar çok görülmüş, minimum sayı 4x104 (koloni oluşturan birim) kob/g, ortalama sayı ise 85.3x104 kob/g bulunmuştur. Violet Red Bile Agar (VRB) besiyerinde, üreme görülen plaklarda maksimum koliform bakteri sayısı 10x104 kob/g ve ortalama koliform bakteri sayısı 4.35x104 kob/g olarak sayılmıştır. Eosin Metilen Blue Agar’a (EMB) yapılan ekimlerde, yalnız bir örnekte Escherichia coli üremiştir. Potato Dextrose Agar’da (PDA) yapılan maya küf sayımlarında, dört örnekte üreme görülmemiş, maksimum maya-küf sayısı 90x104 kob/g ve ortalama sayı da 30x104 kob/g olarak hesaplanmıştır. de Man Rogosa Sharpe Agar’da (MRS) laktik asit bakterileri minimum 50x106 kob/g ve ortalama 189x106 kob/g olarak belirlenmiştir.

İncelenen yoğurt örneklerinde belirlenen kontaminant mikroorganizma sayıları; Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Yoğurt Standardı ile karşılaştırıldığında ev yapımı yoğurtların arzulanan kalitede olmadığı sonucuna varılmıştır.


Keywords


Taze yoğurt; Mezofilik bakteri; Koliform bakteri; Konya

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.