ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİNDE OKRATOKSİN-A ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

Ali GÜLER

Abstract


Penicillium ve Aspergillus küfleri  tarafından  üretilen sekonder metabolitler olan Okratoksinler , Nefrotoksik, hepatotoksik, teratojen ve immunosupresif etkilere sahip bileşiklerdir. Tahıllar ve tahıl ürünleri, baklagiller, kuru meyveler, içecekler, baharatlar ve yerfıstığında sıklıkla görülebilmektedirler. Okratoksinler içerisinde  en yaygın bulunan, en fazla toksik özellik gösteren ve en fazla tespit edilen okratoksin-A’dır (OA) (Anon., 2006).

Bağların gelişme dönemleri itibarıyla farklı yoğunluk ve türlerde olmak üzere patojenik küfler toprak, dallar, sürgünler, kökler ve üzümlerde infekte durumda bulunmaktadırlar (Pearson and Gohen, 1988). Uygun gelişme şartları oluştuğunda bu küfler hızla gelişerek beraberinde toksinleri de üretebilmektedirler. Küfler ve dolayısıyla OA ile bulaşık olan üzümlerin işlenmesi neticesinde elde edilen ürünlerde de OA riski son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle derleme kapsamında üzümlerin işlenmesi sırasındaki OA üzerine etkili faktörler ve sonuçları üzerinde durulmaya çalışılmıştır.


Keywords


Üzüm, Küf; Okratoksin-A; Kuru Üzüm; Şarap; Pekmez

References


Aksoy U., Eltem R., Meyvaci K. B., Altindisli A., Karabat S. 2007. Five-year survey of ochratoxin A in processed sultanas from Turkey, Food Additives and Contaminants, 24:3, 292-296.

Anonymous, 2010. Faostat Statistics. http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx.

Anonymous, 2009. Tarım İstatistikleri Özeti, TÜİK, 2009.

Anonymous, 2008. Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maximum Limitleri Hakkında Tebliğ (2008/26)., Resmi Gazete 17 mayıs 2008-26879.

Anonymous, 2007.World Vıtıvınıcultural Statıstıcs, International Organisation of Vine and Wine, http://www.oiv.int/oiv/info/enpublicationsstatistiques.

Anonymous, 2006. Risk Assessment Studies Report No. 23: Ochratoxin A in Food. Centre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department,The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.

Arıcı , M., Gümüş, T., Kara, F., 2004. The fate of Ochratoxin A during the pekmez production from mouldy grapes Food Control, 15: 597- 600 (2004).

Chulze, S.N., Magnoli, C., Dalcero, A., 2006. Occurrence of ochratoxin A in wine and ochratoxigenic mycoflora in grapes and dried vine fruits in South America. International Journal of Food Microbiology 111, pp. 5–9.

Dekanea, A. 2005. Ecology and control of Aspergillus Carbonarius and OTA production in Corinth raisins (currants). MSc Thesis, Cranfield University.

Delage, N., Harlingue, A., Colonna, Ceccaldi, B., Bompeix, G., 2003. Occurrence of mycotoxins in fruit juices and wine. Food Control 14, 225–227.

Doyle, M.P., Beuchat, L.R., and Montville, T.J., 1997. Food Microbiology Fundamentals and Frontiers, ASM Press, Washington D.C.

Fernandes, A., Ratola, N., Cerdeira, A., Alves, A. and Venâncio, A., 2007. Change in concentration of ochratoxin A during winemaking. American Journal of Enology and Viticulture 58(1).

Gambuti, A., Strollo, D., Genovese, A., Ugliano, M., Ritieni, A., Moio, L., 2005. Influence of enological practices on ochratoxin A concentration in wine. American Journal of Enology and Viticulture 56, 155–162.

Golob, P., 2007. Good Practıces For Anımal Feed And Lıvestock 1: Training Manual. In On-Farm Mycotoxın Control In Food And Feed Graın. Food And Agrıculture Organızatıon Of The Unıted Natıons Rome, 1-10.

Grazioli, B., Fumi, M.D., Silva,A., 2006. The role of processing on ochratoxin A content in Italian must and wine: A study on naturally contaminated grapes. International Journal of Food Microbiology 111 (2006) pp.93–96.

Hocking, A.D., Leong, S.L., Kazi, B.A., 2007. Fungi and mycotoxins in vineyards and grape products, International Journal of Food Microbiology 119(2007) 84–88.

Kurtbay, H. M.,2007. Analysıs Of Ochratoxın A In Turkısh Grape Vınegars, Dokuz Eylul Unıversıty Graduate School Of Natural And Applıed Scıences M. Sc. Thesis 2007.

Leong, S.L., 2007. Fungi in wine — implications of vineyard infections. In: Dijksterhuis, J., Samson, R.A. (Eds.), Food Mycology: a Multifaceted Approach to Fungi and food. CRC Press, Boca Raton, pp. 303–318.

Leong, S.L., Hocking, A.D., Pitt, J.I., Kazi, B.A., Emmett, R.W., Scott, E.S., 2006. Australian research on ochratoxigenic fungi and ochratoxin A. International Journal of Food Microbiology 111, pp.10–17.

Lichter, A., Danshin, A., Zahavi, T., Ovadia, A., Cuzev, L., 2005. Survival of OTA producing fungi during storage of table grapes (abstract). Ochratoxin A in Grapes and Wine: Prevention and Control, Sicily, Italy, 20–21 October.

Mantle, P.G., 2002. Risk assessment and the importance of ochratoxins. International Biodeterioration and Biodegradation 50, 143–146.

Markaki, P., Delpont-Binet, C., Grosso, F., and Dragacci, S., 2001. Determination of Ochratoxin A in Red Wine and Vinegar by Immunoaffinity High-Pressure Liquid Chromatography. Journal of Food Protection. 64(4):533-537.

Meyvaci K. B., Altindisli A., Aksoy U., Eltem R., Turgut H., Arasiler Z., Kartal N. 2005. Ochratoxin A in sultanas from Turkey I: Survey of unprocessed sultanas from vineyards and packing-houses, Food Additives and Contaminants, 22:11, pp. 1138-1143.

Otteneder, H., Majerus, P., 2000. Occurrence of ochratoxin A (OTA) in wines: influence of the type of wine and its geographical origin. Food Additives and Contaminants 17 (9), pp.793–798.

Pearson, R.G., Goheen, A.C., 1988. Compendium of Grape Diseases. The American Phytopathological Society, Minnesota.

Petzinger, E., and Ziegler, K., 2000. Ochratoxin A from a Toxicological Perspective. J. Vet. Pharmacol. Therap, 23:91-98.

Pietri, A., Bertuzzi, T., Pallaroni, L., Piva, G., 2001. Occurence of ochratoxin A in Italian wines. Food Additives and Contaminants 18 (7), 647–654.

Ringot, D., Chango, A., Schneider, Y.J., and Larondelle, Y., 2006. Toxicokinetics and Toxicodynamics of Ochratoxin A, an Update. Chemico-Biological Interactions, 159:18–46.

Roset, M. 2003. Survey on ochratoxin A in grape juice. Fruit Processing 13, pp.167–172.

Sert, S., 1985. Mikotoksin Üretimine Tesir Eden Faktörler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1-4.

Zimmerli, B., Dick, R.,1996. Ochratoxin A in table wine and grape juice: Occurrence and risk assessment , Food Additives and Contaminants, 13:655-668.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.