EGE BÖLGESİNDEKİ SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM BAĞLARINDA ALTERNARİA SPP. VE ASPERGİLLUS SPP. YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

Nurdan BAYRAM SAVAŞ, Berrin ÖZGEN

Abstract


Ege bölgesi özellikle Manisa ili Türkiye’deki Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin varlığı açısından önemli potansiyele sahiptir. Hasatta yakın zamanda çeşitli nedenlerle gelişen salkım çürüklük patojenlerinden Alternaria spp. ve Aspergillus spp.’nin kalite zararları yanında meydana getirdikleri mikotoksinleri ile de son derece önemli patojenlerdir. Çalışmada böcek zararları, sıcaklık ile mekanik uygulamaların Alternaria spp. ve Aspergillus spp.’ nin yoğunluğu ile olası ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Manisa ili Merkez, Turgutlu, Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde toplam 15 bağ alanından 2009 ve 2010 yılları süresince 1583 örnek toplanmıştır. Örnekler bağın göz, çiçek, yaprak ve olgun tanelerinden alınmıştır. Bağ sezonun her döneminde Alternaria spp. (% 49), Aspergillus spp. (%30), Botrytis cinerea (% 8) ve diğer fungal izolatlar (% 13) izole edilmiştir. Sofralık üzümlerde Alternaria spp. ve Aspergillus spp. enfeksiyonlarının Lobesia botrana L. larva zararları ya da mekanik çatlaklarla ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Sofralık üzümlerde Alternaria spp. enfeksiyonlarına bağın ilk gelişim dönemlerinde daha yoğun rastlanmıştır. Her iki yılda Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüksek sıcaklıklar (28 ̊C) üzümdeki Aspergillus spp.’ nin kolonizasyonunda önemli bir rol oynamıştır. Bu bilgiler kurutmalık ve sofralık üzümlerin soğuk hava deposunda depolanması sırasında hastalık yönetimine yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde önem arz etmektedir. Okratoksin A’nın kuru üzüm üzerindeki olumsuz etkisi düşünüldüğünde, bağ fenolojisine göre yoğunluğu belirlenen fungal patojenlerin mücadele yöntemlerinin doğru ve zamanında uygulanması açısından da önemlidir.


Keywords


Sultani Çekirdeksiz Üzüm;yoğunluk; Alternaria spp.; Aspergillus spp.

References


Anonymous, 2011. Turkey raisin annual. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network.

Delen, N., Koplay C., 2002. Bağlarda kurşuni küf hastalığı etmeni Botrytis cinerea ile kimyasal savaşım konusunda çalışmalar. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Bildiriler, 5-9 Ekim Nevşehir, 147-151p.

Dickinson, C.H. and Bottomley, D., 1980. Germination and growth of Alternaria and Cladosporium in relation to their activity in the phylloplane. Trans. Brit. Mycol. Soc. 74,309-319.

Eltem, R., Aksoy, U., Altındişli, A., Arıgül, A., Taşkın, E., Askun, E., Ateş, M., Meyvacı, B., Arasiler, Z., Turgut, H. and Kartal, N., 2003. Determination of ochratoxin A in sultanas of the Aegean region. In:Proceedings of the National Mycotoxin Symp., Istanbul, Turkey, pp. 54-59.

Fleet, G.H., 2001. Wine. In Food Microbiology Fundamentals and Frontiers, 2nd edn ed. Doyle, M.P., Beuchat, L.R. and Montville, T.J. pp. 747–772. Washington, DC: ASM Press.

Gonzáles, H. H. L., Pacin, A., Resnik, S. L., Martinez, E. J., 1996. Deoxynivalenol and contaminant mycoflofa in freshly harvested Argentinean wheat in 1993. In Mycopathologia, vol. 135, no. 2, p. 129-134.

Hewitt, W. B., 1988. Berry rots and raison molds. In Compendium of Grape Disease (Person, P.C and Goheen, A.C., Eds), APS Press Newyork.

Hocking, A. D., Leong, S. L., Kazı, B. A., Emmett, R. W., Scott, E. S., 2007. Fungi and mycotoxins in vineyards and grape products. In International Journal of Food Microbiology, 119, p. 84-88.

Holz, G., 2000. Infections pathways of Botrytis cinerea on grape bunches, XII. International Botrytis Symposium, 48. July 3-7, Reims-France.

Fleet, G. H., 2001. Wine. In Doyle, M. P., Beuchat, L. R. and Montville, T. J. 2001. Food Microbiology Fundamentals and Frontiers, 2nd ed., Washington, DC: ASM Press. p. 747–772.

Koplay, C., 2004. Sofralık sultani üzümlerde fungal kaynaklı çürüklük patojenlerinin saptanması ve in-vitro koşullarda etkili fungisitlerle önlenmesi üzerinde incelemeler. E.Ü. Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, Bornova-İzmir.

Magnoli, C., Chiacchiera, S., Miazzo, R., Palacio, G., Angeletti A., Hallak C. and Dalcero, A., 2002. The mycobiota and toxicity of feedstuffs from South of Co´rdoba province in Argentina. Mycotoxin Research (in press).

Mašková, Z., Tančinová, D., Rybárik, L., Felšöciová, S., Kačinová, J., 2013. Colonızation of grape berries by representatives of the genus Alternaria and their occurrence in the stum. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, p. 1754-176.

Michailides, T.J., Morgen D.P., Fels D. Peacock B., 2000. Infection of California table grapes and dedection and significance of symptomless latent infection by Botrytis cinerea, XIIth Botrytis Symposium, 3.7. Universite’de Reims, Champange-Ardenne, 48p.

Sezen, N., 2004. Sofralık üzüm çeşidinde hasat sonrası fungal çürüklüklerin epifiitk mayalarla biyolojik kontrolü. E.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 125 s.

Swart, A.E. and Holz, G., 1991. Alternaria alternata rot of cold-stored table grapes in the Cape Province of South Africa. Phytophylactica 23, 217-222.

Tournas, V.H. and Stack, M.E., 2001. Production of alternariol and alternariol monomethil ether by Alternaria grown on fruits at various temperatures. Journal of Food Protection 64, 528–532.

Tunail, N., 2000. Funguslar ve mikotoksinler . Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, 2000. Genişletilmiş 2. Baskı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. Sim Matbaası, Ankara 522 s 03. Bölüm, 13. Kısım.

Yıldız, F., Yıldız, M., Delen, N., Kınay, P., Şen, F., Topuzoğlu, M., Akar, A., 2009. Sofralık Sultani Üzümlerde nitelikli ve güvenli ürün eldesinde uygun savaşım programlarının geliştirilmesi, TÜBİTAK (TOVAG 106 O 767) Nihai Raporu, Eylül, Bornova-İZMİR


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.