MARDİN - ELMABAHÇE KÖYÜ (TİZYAN) ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TANITILMASI VE AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Işık GÜLER, Birhan KUNTER, Sevil CANTÜRK, Nurhan KESKİN

Abstract


Mardin ili Türkiye bağcılığında yerel çeşitleri ile zengin bir bağcılık kültürüne sahiptir. Bu çalışmada Mardin Merkez ilçeye bağlı Elmabahçe Köyü (Tizyan)’nde asma gen kaynağı olarak önem taşıyan 12 üzüm çeşidi tespit edilmiştir. Ampelografik tanımlamalarda toplam 40 OIV kriteri kullanılmıştır. Ampelografik gözlem ve ölçümler iki yıl tekrarlanmıştır. Çalışılan genotipler literatür ile karşılaştırılarak sinonim olma durumları değerlendirilmiştir. Buna göre Şînik, Reş ve Nukil Qijak çeşitleri ilk olarak bu çalışma ile tanımlanmıştır. Önceki çalışmalarda yer aldığı belirlenen diğer dokuz çeşit ise, daha detaylı ampelografik değerlendirmeler yapılarak tanımlanmıştır.


Keywords


V.vinifera L.; Mardin-Türkiye; ampelografi; gen kaynağı

References


Akaalp, H. 2007. Mardin İli Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. s: 74, Şanlıurfa.

Anonim, 2012. Türkiye Asma Genetik Kaynakları. Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, s:411, Tekirdağ.

Gürsöz, S. 1993. GAP Alanına Giren Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağcılığı ve Özellikle Şanlıurfa İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Nitelikleri İle Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. s: 363, Adana.

Kaplan, N. 1994. Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi s. 206, Ankara.

Karataş, H., Özdemir, G., Karataş, D. ve Örmek, G. 2007. Mardin İli Bağcılığının Mevcut Potansiyeli. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt 2. s: 196-202. Manisa.

Uyak, C., Doğan, A. ve Kazankaya, A. 2011. Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 1(3): 15-26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.