ALPHONSE LAVALLÉE/KOBER 5 BB ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI MALÇ MATERYALLERİ ve SULAMA PROGRAMLARININ FİDAN RANDIMANI ve KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Cenk KUCUKYUMUK

Abstract


Bu çalışmada, Alphonse Lavallée/Kober 5 BB aşılı asma fidanı üretiminde farklı malç materyalleri ve sulama programlarının fidan randımanı, 1. boy fidan randımanı ve fidan kalite özellikleri (sürgün çapı, sürgün uzunluğu, sürgün ağırlığı, kök ağırlığı, kök sayısı) üzerine etkileri belirlenmiştir. Araştırma iki yıl süre ile (2007-2008) Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür. Çalışmada 4 farklı malç (gül posası, çim artıkları, siyah plastik ve kontrol) ve 3 farklı sulama programı (4 gün, 7 gün ve 10 günde bir sulama) olmak üzere toplam 12 uygulama yer almıştır. Malç materyalleri ve sulama programlarının incelenen tüm özelliklere etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Malç materyalleri arasında siyah plastik daha etkin olurken, gül posası ve çim artıklarında da kontrole göre önemli artışlar sağladığı ve asma fidanı üretiminde kullanılabileceği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, aşılı asma fidanı üretiminde fidan randımanı ve kalitesi açısından siyah plastik malç kullanılması ve 4 günde bir etkili kök derinliğindeki mevcut nemin tarla kapasitesine kadar sulanması tavsiye edilebilir.      


Keywords


Kober 5 BB, Alphonse Lavallée, gül posası, çim artıkları; siyah plastik; sulama programları

References


Anonim, 1995. "TS 3981 Asma Fidanı" TSE- Ankara, 10 s.

Anonymous, 2013. Food and Agricultural Organization, http://faostat.fao.org/2013

Arıca, R., Uzun, H.İ., Pekmezci, M., 1992. Farklı dikim zamanı, malç ve parafin uygulamalarının Antalya koşullarında aşılı-köklü asma fidanı üretimine etkisi üzerinde araştırmalar. Türkiye 1.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt:2, 473-477, İzmir.

Dardeniz, A., Şahin, A.O., 2005. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit ve anaç kombinasyonlarının vejetatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri. Bahçe Dergisi, 34(2), 1-9.

Doğan, A., 1996. Aşılı asma fidanı üretiminde IBA (Indol butirik asit), NAA (Naftalen asetik asit) ve plastik malç uygulamalarının fidan randımanı ve kalitesine etkileri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 90 s, Van.

Karuppaiah, P., Kathiravan, J., 2006. Effects of Levels and Methodsof Irrigation and Mulch Materials on Cucumber Under Rice Fallow Condition. 5th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, Book of Abstracts, p. 72, Mildura, Australia.

Kelen, M., 1994. Bazı uygulamaların aşılı köklü asma fidanı üretiminde fidan kalite ve randımanı üzerine etkileri ile aşı kaynaşmasının anatomik ve histolojik olarak incelenmesi üzerine araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmamış), 131 s., Van.

Kelen, M., Doğan, A., Cangi, R., Şen, S.M., 1995. Amerikan Asma Anacı Üretiminde Malç ve Alçak Tünel Uygulamalarının Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, 2, 586-590.

Kocaçalışkan, İ., 2005. Bitki Fizyolojisi. Dumlupınar Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kütahya, 420 s.

Kristansen, P.E., 2003. Sustainable Weed management in Organic Herb and Vegetable Production. Doctor of Philosophy of the University of New England.

Küçükyumuk, C., Kelen, M., 2006. Organik Tarımda Malç Kullanımı. 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006 Yalova, Bildiriler Kitabı, 427-440 s.

Yazgan, A., 1991. Fidancılık işletmelerinde cam ve plastik örtülerin düzenlenmesi. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu, Ankara, 31-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.