AŞI ÖNCESİ AMERİKAN ASMA ANAÇLARINDA ÖN BEKLETME UYGULAMASININ FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ

Seda SUCU

Abstract


Ülkemizde üretilen asma fidanı sayısı talepleri karşılayamamaktadır. Bunun birçok sebebi olmakla birlikte bir yıl içerisinde yapılan aşı miktarı ile elde edilen fidan sayısına bakıldığında, fidan randımanındaki düşüklük önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Asma fidanı üretiminde birçok faktör bulunmakta ve bunlar birbirlerini önemli derecede etkilemektedir. Asma fidanı üretimi belirli aşamaları kapsamaktadır. Fakat üretim aşamasında bir çok ara faktörler de bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı ise alışkanlıklar neticesinde uygulanmaktadır. Bu çalışma ile zor köklenen Amerikan asma anaç çeliklerinin (140 Ruggeri, 110 R, Ramsey ve 1103 Paulsen-Şahit) soğuk hava deposundan çıkarıldıktan sonra 2 gün (kontrol kaynaştırma odalarında farklı bekletme süreleri(4 gün, 8 gün ve 10 gün) kullanılarak fidan randımanına olan etkilerine bakılmıştır. Çalışma sonucunda kallus gelişim düzeyi, sürgün uzunluğu (17,7 cm), kök uzunluğu (8,3 cm), kök sayısı (12,2 adet), kök gelişim düzeyi (3,5) ve toplam fidan randımanı (% 62,2) bakımından 8 gün bekletmenin etkili olduğu bulunuştur.


Keywords


bağcılık, fidan randımanı, ön bekletme

References


Ağaoğlu, Y., Çelik, H., 1978. Bazı Amerikan asma anaçlarında ethreluygulamaları ve dikim şekillerinin köklenme üzerine etkileri. AnkaraÜniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:27, Fasikül l’den Ayrı Basım.

Akman, İ., Ilgın, C., 1987. Tüplü fidan Üretiminde Başarıyı etkileyen Faktörler, TÜBİTAK Türkiye 1.Fidancılık Sempozyumu Bildirileri S. 52.

Akman, İ., Ilgın, C. Ve Yüksel, İ., 1997. Tüplü Asma Fidanı İle Diğer Asma Üretim Materyallerinin Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Yay. No: 72.

Becker, H., 1971. Neure Ergebnisse aus Untersuchungen Überdie Techonologie der Lagerung van Rebenvermehrunsut. Probleme der Rebenveredlung, Heft 8,29-48.

Cangi, R., Doğan, A., Balta, M., Yarılgaç, T., 1999. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Parafin Uygulamalarının Aşı Kaynaşmasının Seyri ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 983-988, Ankara, 1999.

Çelik, H., 1982. Kalecik Karası/41B Aşı kombinasyonu için Sera Koşullarında Yapılan Aşılı Köklü Fidan Üretiminde Değişik Köklenme Ortamları ve NAA Uygulamalarının Etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. (Basılmamış Doçentlik Tezi), 74 S.

Çelik, H., Uyar, Z., 1992. Serada tüplü asma fidanı üretiminde tüp büyüklüğünün fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Bornova, İzmir. Cilt II, 467-471.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. GenelBağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:1, Ankara

Ertem, A., Gürsoy, Y.Z., 1989. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Çeşitli Parafin Uygulamalarının Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 1989, Yay. No: 33/4: 12.

Gerhardt, R., Cheng-Yung Cheng unn F. Schneider, 1971. Probleme der Rebenveredlung. Hett 8,9-27.

İlhan, İ., Yılmaz, N., 1992. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Katlama Şekli Ve Aşı Yerlerinin Bağlanması İle Parafinlemenin Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 1992, Yay. No: 47/4: 11..

Kara, Z., 1990. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar , (Doktora Tezi) Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 253s.

Kıraç, A., Çelik, H., 1993. Çelikleri Zor Köklenen Anaçlar ile Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Köklendirme Ortamları ve IBA Uygulamalarının Fidan Randıman Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü-ANKARA.

Sağlam, H., Yağcı, A., Sağlam, Ç.Ö., 2005. Bazı Amerikan Asma Anaçlarında IBA Kullanımının Fidan Kalite ve Randımanına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 6.Türkiye Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül 2005, Tekirdağ.Cilt II, 554-561.

Sievers, E., 1971. Neue Wege beider Versongang der Rebenveredlung mit Edelreismaterial . Weinberg und Keller, 18,253-279.

Uslu, İ., Samancı, H., Demiray, T., Gökçay, E., 1995. Melezleme Yoluyla Sofralık Yeni Üzüm Çeşitlerinin Edilmesi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No-56, Yalova.

Weaver, J.R., 1976. Grape Growing. Wiley İnterscience Publ. Newyork, U.S.A.

Winkler, A.J., Cook, J.A., Kliewer, W.M., Lider, L.A., 1974. General Viticulture. Univ.of California Press. Berkeley. 710 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.