BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE MİKORİZA UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Mustafa ÇELİK

Abstract


Bu araştırmada, aşı tutmayan ve köklü ve sürgünlü 110 R ve 41 B Amerikan anaçlarının, yeniden değerlendirmek amacıyla budandıktan sonra tekrar Red Globe (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidine masa başında aşılanmasının ve bu aşılı çeliklere Endo Roots Soluble (ERS) (Bioglobal, Antalya) mikoriza uygulanmasının etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Katlama sonrası aşı yeri çapı (mm), aşı altı çapı (mm), aşı üstü çapı (mm), sürme oranı (%), aşı yerinde çepeçevre kalluslenme oranı (%), kalluslenme derecesi (0-4 puanlama) ve yeni kök sayısı (adet) ile olgunlaşan yazlık tüplü fidanlarda aşı sürgünü uzunluğu (cm), sürgün kalınlığı (mm), kök sayısı (adet), yaş kök ağırlığı (mg), kuru kök ağırlığı (mg), fidan randımanı (%) değerleri alınmıştır. Mikoriza uygulamalarının etkileri önemli bulunmaz iken, anaçlar arasında katlama sonrası oluşan aşı altı çapı ve yeni kök sayısı 110 R’de 41 B’ye göre daha fazla olmuştur. Olgunlaşmış yazlık tüplü fidanlarda genel olarak fidan randımanı, uygulamalar ile % 70 ila % 85 arasında değişmiş fakat bu farklılıklar önemli bulunmamıştır. Yazlık tüplü fidanların büyük saksılara aktarılmasına ve kışlık fidan olarak incelenmelerine gerek olduğu düşünülmüştür.


Keywords


Red globe; 110 R; 41 B; mikoriza;çoğaltma; aşı; tüplü asma fidanı

References


Anonim, 2010 FAO istatistikler web sayfası www.fao.org. Erişim Tarihi: 23.08.2012.

Anonim,2012. Bioglobal web sitesi www.bioglobal.com.tr Erişim Tarihi: 23.08.2012.

Bahar, E., Korkutal İ. ve Kök, D. 2008. Hidroponik Kültür Ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri İle Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 21 (1): 15-26.

Cangı, R, Doğan, A., Balta, M.F., Yarılgaç, T. 1999. Aşılı asma fdanı üretiminde farklı parafin uygulmalarının aşı kaynaşmasının seyri ve fidan randımanı üzerine etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül. s. 983-987. Ankara.

Çelik, H., Ağaoğlu, S., Fidan Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. 253 s. Ankara.

Çelik, H., Kunter, B., Söylemezoğlu, G., Ergül, A., Karatas, H., Özdemir, G., Atak, A. 2010. Bağcılığın Gelistirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri. T.M.M.O.B Ziraat Mühendisleri Odası VII. Teknik Kongresi (11-15 Ocak) Bildiriler Kitabı-1: 493-513. Ankara.

Çelik, M., Dardeniz, A., Şekerdil, İ., Yüce, B ve Artukoğlu, İ, 2009. Aşılı Asma Fidanı üretimi üzerine farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının ve farklı parafin uygulamalarının etkileri. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri sempozyumu (5-9 Ekim). Cilt II. sa:19-24. Manisa.

Dardeniz, A. ve Sahin, A.O., 2005. Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit Ve AnaçKombinasyonlarının Vejetatif Gelişme ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, Bahçe, 34 (2): 1-9.

Fontanet, X., Estaun, V., Camprubi, A., Calvet, C. 1998. Fungicides added to potting substrate affect mycorrhizal symbiosis between a peach-almond rootstock and Glomus sp. HortScience 33(7): 1217-1219.

Kamiloğlu, Ö. 2005. Aşılı Köklü Fidan Üretiminde Farklı Asma Çeşit ve Anaç Kombinasyonlarının Aşı Başarısı Üzerine Etkileri. http://ziraat.harran.edu.tr/kongre/ kong_bildiriler.htm. GAP IV Tarım kongresi (21-23 Eylül 2005) Şanlıurfa. 1318-1323.

Karagiannidis, N, Nikolau, N., Mattheou, A., 1995. Influence of 3 VA-mycorrhiza specieson the growth and nutrient uptake of 3 grapevine rootstock an done table grape cultivar. Vitis 34: 85-89.

Kara, S., Altındişli, A., Aşkın, A. 1998. Farklı köklendirme ortamlarının ve IBA dozlarının sisleme ünitesi altında 41 B anacının köklenmesine etkileri üzerine bir araştırma. IV. Bağcılık Sempozyum (20-23 Ekim 1998). Bildirileri: 354-356. Yalova.

Kara, Z. ve Özdemir, Ş. 2009. Bazı Asma Anaçları Ve Üzüm Çeşitleri Çeliklerine Kokteyl Mikoriza (Biovam) Uygulamalarının Fidanın Vejetatif Gelişmesine Etkileri. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri sempozyumu (5-9 Ekim ) 1: 181-189. Salihli, Manisa.

Kavak, O. 2006. Aşılı köklü ve tüplü asma fidanı üretiminde fidan kalite özelliklerine mikoriza ve hümik asit uygulamalarının etkileri. Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitk. Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi. 52 s.

Oraman. M. N..1972. Bağcılık Tekniği II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Bahçe Yayınları: 470. Ders Kitabı No: 162. 402 s.

Ortaş, İ., 1997. Mikoriza Nedir? Bilim ve Teknik. Şubat Sayısı. 92-95.

Sabır, A. 2002. Tüplü asma fidanı üretiminde değişik IBA ve NAA uygulamalarının farklı çeşit/ anaç kombinasyonlarında fidan randımanına etkileri üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.

Thanuja, T.V., Hegde, R.M. and Sreenivasa, M.N. 2002. Induction of rooting and root growth in black pepper cuttings (Piper nigrum L.) with the inoculation of arbuscular mycorrhizae. Scientia Horticulturae 92: 339-346.

Yamashita K., Tateno, H., Nakahara H. 1998. Growth promotion of trifoliate orange seedlings and grape rooted-cuttings through an infection of VA mycorrhiza. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Miyazaki University Vol. 45 No. 1/2 pp. 21-26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.