ASMA FİDANI ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN MEVCUT DURUMU

Yüksel SAVAŞ

Abstract


ÖZET

Bu çalışmada asma fidanı üreticisi 28 işletmeden anket yolu ile toplanan 2011-2012 üretim dönemine ait veriler kullanılmıştır. Bu işletmeler den 21’i aşılı fidan üretirken 2 işletme amerikan fidanı, 5 işletme ise yerli fidan üretmektedir. Üretilen toplam asma fidanı sayısı 4,2 milyondur. Bunun %27,3’ü aşısız fidandır. Amerikan çeliği kullanan 23 işletmeden 14’ünde toplam 838 dekar anaçlık vardır ve sadece 3’ü ihtiyaç duyduğu çeliğin tamamını kendi anaçlığından karşılayabilmektedir. Bir adet aşılı asma fidanının üretim maliyeti 0,94 TL ve satış fiyatı ise 2,73 TL bulunmuştur.


Keywords


Asma fidanı üretimi; bağcılık

References


Ağaoğlu, S. ve Çelik, H. 1981. Modern Dilçikli Aşıda Hijyen. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları : 774. Ankara.

Anonim, 1977. 1977 Yılı Bağ ve Meyve Fidanı Üretimini Planlama Toplantısı Kararları. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Birlik matbaası, 1977, Bornova.

Ahmet Hamdi, 1926. Mufassal Ameli ve Nazari Bağcılık. (Eski harflerle) Necmi İstikbal matbaası. İstanbul.

Ali, 1931. 1. Ziraat Kongresi İhtisas Raporları. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, p.593, Ankara.

Anonim, 1983. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın no: 24, Manisa.

Anonim, 1994-1999. Fidan Üretim ve Dağıtım Talimatları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.

Anonim, 2011. Yazılı görüşme. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Çelik H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Birinci Baskı, Sun Fidan A.Ş. Meslek Kitapları Serisi:1. p,73-88 Ankara.

Çelik, H. 1985. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Başarıyı Etkileyen Etmenler. Türkiye 1. Bağcılık Simpozyumu Bildirileri. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, p.139, Ankara.

Çelik, S., Gider, S., 1991. Bağ Kurmak Amacıyla Dikilen Köklü Anaç Fidanlarının Aynı Yıl Aşılanması. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu (26-28 Ekim 1987). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, p.113, Ankara.

Çelik, H., Demir, İ., Marasalı, B., 1991. Ülkemizde Asma Fidanı Üretiminin Bugünkü Durumu. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu (26-28 Ekim 1987). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, p.59, Ankara.

Hüseyin Kazım, 1912. Bağcılık. (Eski harflerle) Tanin matbaası. İstanbul.

Kadıoğlu, S. 2005. Osmanlı Döneminde Türkiye’ de Ziraat Okulları Üzerine Notlar. (http://www.bilimtarihi.org/pdfs/ziraat_okullari.pdf) Erişim tarihi: 12.06.2013

Oraman, M.N.,1959. Bağcılığımız ve önemli meseleler. Türk Yüksek Ziraat Bühendisleri Birliği Ziraat Dergisi.176-177: 38.

Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz, H. 2010. Türkiye’de asma ve meyve fidanı üretimi ve kullanımı. Ziraat Mühendisleri Odası http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/4759597b99d21ef_ek.pdf Erişim tarihi: 12.06.2013.

Susskind, A.M., Borchgrevink, C.P., Michele Kacmar, K., Robert, A., Brymer, R.A. 2000. Customer service employees’ behavioral intentions and attitudes: an examination of construct validity and a path model. International Journal of Hospitality Management, 19(1): 53-77.

TEAE, 2009. Maliyet çizelgesi doldurma kılavuzu. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Ankara.

Toprak, Zafer, “Türkiye Tarımı ve Yapısal Gelişmeler 1900-1950”, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der.: Şevket Pamuk, Zafer Toprak, Yurt Yayınları, İstanbul 1988, p. 19-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.