SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ İLE YAPRAKTAKİ MAKRO BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

Mahmut TEPECİK, Neriman Tuba BARLAS, Mehmet Eşref İrget, Fadime ATEŞ, Bülent Ateş

Abstract


Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin (Vitis vinifera L.) yaprak ayasında ve yaprak sapında beslenme durumu ile kimi meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Manisa ili Salihli ve Alaşehir ilçelerinden sultani çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliği yapılan 13 bağdan  çiçeklenme döneminde yaprak örnekleri ve hasat döneminde meyve örnekleri alınmıştır.

Yaprak ayası ve yaprak sapında makro besin elementleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Yaprak ayasındaki besin elementlerinden toplam N (%) 2,14-4,01, P (%) 0,20-0,62, K (%) 0,43-1,36, Ca (%) 2,02-3,75 ve Mg (%) 0,21-0,64 arasında ve yaprak sapında ise toplam N (%) 0,56-1,75 P (%) 0,15-0,43, K (%) 0,87-3,36, Ca (%) 1,22-2,42 ve Mg (%) 0,34-1,10 arasında belirlenmiştir. Aynı zamanda yaprak ayası ve yaprak sapı arasındaki korelasyonlar ise toplam N (yaprak ayası)-toplam N (yaprak sapı) arasında 0,916**, P (yaprak ayası)-P (yaprak sapı) arasında 0,904**, K (yaprak ayası)-K (yaprak sapı) 0,889**, Ca (yaprak ayası)-Ca (yaprak sapı) arasında 0,952** ve Mg (yaprak ayası)-Mg (yaprak sapı) arasında 0,952** gibi önemli ilişkiler belirlenmiştir.

Meyve kalitesi açısından meyvede SÇKM (brix) % 15,40-21,80 salkım ağırlığı 1244,25-4077,37 g arasında, tane ağırlığı 1216,31-4009,82 g ve salkım iskeleti ağırlığı 27,94-67,55 g olarak belirlenmiştir. Salkım ağırlığı (Tane+salkım iskeleti) içerisinde salkım iskeleti % 1,6-3,4 arasında tane ise % 96,6-98,4 arasında değişim göstermiştir. Salkım uzunluğu 18,80-34,75 cm olarak belirlenmiştir. Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin meyvesinde toplam N (%) 0,11-0,20 ve salkım iskeleti ise % 0,34-0,54 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir.


Keywords


Bağ; makro besin elementi; yaprak ayası; kalite

References


Ahmet, S.R. 1989. A Nutritional Survey of the vineyards of Anab.e.Shabi grape (Vitis Vinifera L.) around Hyder-abad and secunderabed. South. Indian. Horticulture, 37-5, 262-266. Indian.

Aksoy, U., 1981, Akça, Göklop ve Sarılop İncir Çeşitlerinde Meyve Gelişmesi, Olgunlaşması ve Depolanması Üzerinde Araştırmalar (Doktora Tezi) E. Ü. Z. F Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova/İzmir.

Alexander, D. Mc E., Woodham, R.C., 1970. Chemical Composition of Leaf Tissues of Sultana Grown in Nutrient Solution Deficient in Microelements. Vitis, 9;2007-217.

Altındişli, A., İlter, E., Onoğur, E., Karakaya, N., Altındişli, Ö., Güven, M.A., Okur, B., İrget, M.E., Yağmur, B., Ongun, A.R., Çengel, M., Okur, N., Göçmez, S., ve Engindeniz, S., 2004. Çekirdeksiz Sofralık ve Kuru Üzümün Ekolojik Üretiminin Geliştirilmesi. TÜBİTAK-TARP-2277-2 Nolu Proje.

Anonim, 2011. Türkiye İstatistik Kurumu, [www.Tuik.Gov.Tr].

Anonim, 2012. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ülkeler Ve Yıllar İtibarıyla Türkiye Yaş Meyve Üretim Ve İhracatı [http://www.Akib.Org.Tr].

Atalay, 1977. İzmir ve Manisa Bölgesi Çekirdeksiz Bağlarında Bitki Besini Olarak Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Megnezyumun Toprak-Bitki İlişkilerine Dair Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ege Üni. Zir. Fak.

Atalay, İ. Z., 1978, The Petiole and Leaf Blade Relationships for the Determination of Phosphorus and Zinc Status of Vineyard. Vitis Band 17: 147-151.

Atalay, İ.Z. ve Anaç, D. 1991. Salihli'nin Çekirdeksiz Üzüm Bağlarının Beslenme Durumunu Toprak ve Bitki Analizleri Üzerine Bir Araştırma TÜBİTAK Projesi. TOAG. 659. İzmir.

Bremmer, J. M., 1965, ‘Total Nitrogen’, in C. A. Black (Ed.) Methods of Soil Analysis Part 2, American Society of Agronomy Inc., Madison, Wisconsin, USA. 1149-1178.

Dalquist, R. L. and Knoll, J. W., 1978, Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy: Analysis of Biological Materials and soil for Major, Trace and Ultratrace Elements. Applied Spectroscopy 32: 1-31 .

Dulac, J. 1964. Nouvelle3 Sources d'Information Permettant d'Aprecier I' aimentation Minerale de la Vigne. Le Controle de la Nutrition Minerale et de la Fertilisation des Cultures Mediterraneennes (I.Colloq.Eur. Medit. Mentpellier.1964): 192-196.

Fregoni, M., Nutrient Needs in Vine Production, 18th Coll. Int. Post. Ins. Bern, 319-332, 1984.

Güneş, A., 2009. Manisa-Denizli Yöresinde Yetiştirilen Amerikan Asma Anaçlarının Tuzluluk Ve Bor Toksisitesinden Etkilenme Durumlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası:20080711001HPD

İlter, E., Onoğur, E., Hakerlerler, H., Madanlar, N., Altındişli, A., Yağmur, B., Ayan, R., 1997. İzmir ve Manisa’da Ekolojik, Entegre ve Konvansiyonel Üretim Yöntemlerinin Yuvarlak Çekirdeksiz Kuru Üzümün Verim ve Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar.TÜBİTAK-TOGTAG-1246 Nolu Proje.

İlter, E., ve Altındişli, A., 2007. Türk Sultanları Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İncir, Kuru Kayısı. Çekirdeksiz Kuru Üzüm. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İzmir 1-49.

Kacar, B. ve İnal, A., 2008, Bitki Analizleri.Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 892 .

Kacar, B., 2009, Toprak Analizleri. 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.467.

Karaçalı, İ., 2006, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bornova/İzmir No:494 .

Kısmalı, İ., 1980. Bağ Yetiştirme Tekniği I ve II. Ders Notları.

Levy, J. F., 1968. L'application du Diagnostic Foliaire a la Determination de Bessions Alimantaires des Vignes, le Controle da la Fertilization Des Plantes Cultuves (III. Collog. Evr. Medit. Sevilla, 1968), 295-305, 1968.

Lott, W. L., J. P. Nery, J. R. Gall and J.C., Medcoff., 1956. Leaf Analysis Technique in Coffe Research, I. B. E. C. Research Inst. Publish No: 9, 21-23-24 .

McCance and Widdowson (1978). The Composition of Foods, 4th Edition. Published by Royal Society of Chemistry/Ministry of Agriculture Fisheries and Food.

Munter, R. C. and Grande, R. A., 1981, Plant Tissue and Soil Exract Analysis by ICP Atomic Emission Spectrometry. In: Developments in Atomic Plasma Spectrochemical Analysis. Ed. R. M. Barnes, Heyden and Song London, England, 653-672.

Öztürk, A., 1991. Yuvarlak Çekideksiz Üzümde GA3 ve Kimi Yaprak Gübrelerinin Yaprak Besin Maddeleri, Ürün ve Kalite Üzerindeki Etkileri. Ege Üni. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi. Bornova-İzmir.

Tepecik, M., Barlas, N.T., ve Çobanoğlu, Ö., 2013. Turgutlu Çekirdeksiz Üzüm Bağlarının Beslenme Durumunun Toprak ve Bitki Analizleri ile İncelenmesi. Ege Üni. Zir. Fak. Dergisi (Baskıda).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.