'ÖKÜZGÖZÜ' ÜZÜM ÇEŞİDİNDE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI, SALİSİLİK ASİT VE SO2UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE KAYIPLARINA ETKİLERİ

Zeki KARA

Abstract


Sofralık üzümlerin pazarlanması, hasat sonrasında oluşan su kaybına bağlı olarak sapta kuruma,çürüme, tane çatlaması ile diğer bazı kalite kayıpları nedeniyle sınırlandırılmaktadır.Bu süreçte Botrytis cinerea Pers.’in neden olduğu kurşuni küf en fazla zarara neden olan hastalık olup kontrolünde yaygın olarak SO2 kullanılmaktadır. SO2, hasat sonrası hastalık kontrolünde etkin olmakla birlikte tanelerde ağarma ve albeninin azalması,kalıntı sorunu ve tüketicilerde alerji gibi dezavantajlara sahiptir. Sofralık üzüm muhafazasında organik çözüm arayışları devam etmektedir.

Bu çalışmada,‘Öküzgözü’ üzüm çeşidinin soğukta muhafazası üzerine farklı dozlarda üzüm çekirdeği yağı (Üçy)(0, 0.5 ve 1 g L-1),salisilik asit (SA, 0, 2 mM ve 4 mM) ve SO2 jeneratörü uygulamalarının etkileri incelenmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Uygulamaların etkileri, muhafaza süresince (60 gün) 15 gün arayla yapılan bazı kalite ve duyusal analizler ile belirlenmiştir. SO2,ağırlık kaybı (%0.44) ve çürümeyi (% 4.05) sınırlamada en etkili uygulama olmuştur. Muhafaza süresinin uzamasına bağlı olarak etkileri değişmekle birlikte 0.5g L-1Üçy ve 4 mM SA uygulamalarının ağırlık kaybı ve tane çürümesini kabul edilebilir düzeyde sınırlandırdıkları tespit edilmiştir. Üçy ve SA uygulamalarının insan sağlığına olumsuz etkilerinin olmayışı nedeniyle bir ay gibi kısa süreli sofralık üzüm muhafazasında geleneksel SO2 uygulamalarına alternatif uygulamalar olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.


Keywords


Sofralık üzüm; muhafaza; hasat sonrası kalite değişimleri; SO2’ye alternatif uygulamalar

References


Artes-Hernandez, F., Aguayo, E., Artes, F. and Tomas-Barberan, F.A., 2007. Enriched ozoneatmosphere enhances bioactive phenolics in seedless table grapes after prolonged shelf life. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(5): 824-831.

Batta, Y.A., 2007. Control of postharvest diseases of fruit with an invert emulsion formulation of TrichodermaharzianumRifai. Postharvest Biol. Tech., 43(1): 143-150.

Chervin, C., El Kereamy, A., Rache, P., Tournaire, A., Roger, B., Westercamp, P., Goubran, F. ,Salib, S., Kreidl, S. and Holmes, R.., 2003. Ethanol vapours to complement or replacesulfur dioxide fumigation of table grapes. Acta Hort.,628: 779-784.

Chervin, C., Westercamp, P., Monteils, G., 2005. Ethanol vapours limit Botrytis developmentover the postharvest life of table grapes. Postharvest Biol. Technol.36:319–322.

Crisosto, C.H., Smilanick, J.L., Dokoozlian, N.K. andLuvisi, D.A., 1994. Maintaining table grape post-harvest quality for long distant markets. Proceedings of the International Symposium in Table Grape Production, 195−199.

Crisosto, C.H. and Crisosto, G.M., 2002. Understanding American and Chinese consumer acceptance of ‘Redglobe’ table grapes. Postharvest Biol. Technol. 24: 155–162.

Elad, Y., 1994. Biological control of grape gray mold by Trichodermaharzianum.CropProt.,13: 35-38.

Faostat, 2013.FAO Statistical Database.http://www.fao.org [Access date: 26 Now. 2013].

Guillén, F., Zapata, J., Martínez-Romero, D., Castillo, S., Serrano, M. and Valero, D., 2007. Improvement of the overall quality of table grapes stored under modified atmosphere packaging in combination with natural antimicrobial compounds. Journal of Food Science, 72: 185-190.

Kader, A.A., 2002. Postharvest technology of horticultural crops.University of California, Agricultural and Natural Resources, Publication 3311, Third Edition, 535 pp.

Kara, Z., Sabir, F.K., Yazar, K. ve Sabir, A., 2012. Maintaining postharvest quality of table grapes (V. vinifera l.) by pre-storage grape seed oil treatment.35th world congress of vine and wine, 18-22 June 2012, İzmir, Turkey.

Karabulut, O.A., Smilanick, J.L., MlikotaGabler, F., Mansour, M. and Droby, S., 2003.Near-harvest applications of MetschnikowiaFructicola, ethanol, and sodium bicarbonate to control diseases of grape in Central California. Plant Dis.,87: 1384–1389.

Karabulut, O.A., MlikotaGabler, F., Mansour, M. and Smilanick, J.L., 2004.Postharvest ethanol and hot water treatments of table grapes to control gray mold. Postharvest Biol. Technol., 34: 169-177.

Leslie, C.A. and Romani, R.J., 1988.Inhibition of ethylene bio-synthesis by salicylic acid. Plant Physiol88: 833-837.

Letaief, H., Rolle, L., Zeppa, G. andGerbi, V., 2008.Assessmentofgrape skin hardnessby apuncture test. Science of Food and Agriculture, 88(9):1567-1575.

Lydakis, D.and Aked, J., 2003. Vapourheat treatment of Sultanina table grapes. I: Control of Botrytis cinerea. Physiological and Molecular Plant Pathology,27(2): 109-116.

Marois, J.J., Bledsoe, A.M., Gubler, W.D., and Luvisi, D.A., 1986. Control of Botrytis cinerea on grape berries during postharvest storage with reduced levels of sulfur dioxide. Plant Disease, 70:1050-1052.

MlikotaGabler, F. and Smilanick, J.L., 2001.Postharvest control of table grape gray mold on detached berries with carbonate and bicarbonate salts and disinfectants. Am. J.Enol. Vitic.,52(1): 12-20.

MlikotaGabler, F., Mercier, J. and Smilanick, J.L., 2006. Influence of temperature, inoculation interval, and dosage on biofumigation withMuscodoralbus to control postharvest gray mold on grapes. Plant Dis., 90(8): 1019-1025.

Nelson, KE., 1985. Harvesting and handling of California table grapes for market. DANR Publications, University of California, Bulletin 1913.

Niekerk, JV., 2012. Global outlook, South African table grapes.www.satgi.co.za [Access date: 26 Now. 2013].

Nigro F., Schena L., Ligorio A., Pentimone I., Ippolito A., Salerno M.G., 2006. Control of table grape storage rots by pre-harvest applications of salts. Postharvest Biology and Technology, 42: 142-149.

Özdemir, A.E., Ertürk, E., Kamiloğlu, Ö.ve Soylu, M., 2007. Sofralık üzüm muhafazasında kükürtdoksit uygulamalarına alternatif yöntemler. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1-2): 61-78.

Ranjbaran, E.,Sarıkhanı, H., Wakana, A. and Bakhshı, D., 2011. Effect of salicylic acid on storage life and postharvest quality of grape (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid).J. Fac. Agr., Kyushu Univ., 56(2): 263–269.

Reddy, M.V.B., Angers, P., Gosselin, A. and Aru, I.J., 1998.Characterization and use of essential oil from Thymus vulgaris against Botrytis cinerea and Rhizopusstolonifer in strawberry fruits.Phytochemistry, 47: 1515–1520.

Romanazzi, G., Nigro, F., Ippolito, A. and Salerno, M., 2001.Effect of short hypobaricpostharvest rots of sweet cherries, strawberries and table grapes. Postharvest Biology and Technology, 22(1): 1-6.

Sabır, A., SabırF.K. and Kara, Z., 2011.Effects of modified atmosphere packing and ethanol treatment on quality of minimally processed table grapes during cold storage. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(6): 678-686.

Sanchez–Ballesta, M.T., Romero, I., Jimenez, J.B., Orea, J.M., Gonzalez–Uren, A., Escribano, M.I. andMerodio, C., 2007.Involvement of the phenylpropanoid pathway in the response of table grapes to low temperature and high CO2 levels. Postharvest Biol. Technol., 46: 29–35.

Schena, L., Nigro, F. Pentimone, I. Ligorio, A., Ippolito, A., 2003. Control of postharvest rots of sweet cherries and table grapes with endophytic isolates of Aureobasidiumpullulans.Postharvest Biology and Technology, 30: 209–220.

Serrano, M., Martínez-Romero, D., Castillo, S., Guillén, F. and Valero, D., 2005. The use of natural antifungal compounds improves the beneficial effect of MAP in sweet cherry storage. Innovations in Food Science Emergence Technology, 6: 115–123.

Sholberg PL, Reynolds, A.G. and Gaunce, A.P., 1996.Fumigation of table grapes with acetic acid to prevent postharvest decay.Plant Disease, 80: 1425−1428.

Valero, D., Valverde, J.M., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Castillo, S. and Serrano, M., 2006.The combination of modified atmosphere packaging with eugenol or thymol to maintain quality, safety and functional properties of table grapes. Postharvest Biology and Technology, 41: 317–327.

Valverde, J.M., Guillén, F., Martínez-Romero, D., Castillo, S., Serrano, M. and Valero, D., 2005.Improvement of table grapes quality and safety by the combination of modified atmosphere packaging (MAP) and eugenol, menthol, or thymol.J. Agric. Food Chem. 53: 7458–7464.

Zambonelli, A., Zechinid’Aulerio, A., Bianchi, A. and Albasini, A., 1996. Effects of essential oil on phytopathogenic fungi. Journal of Phytopathology, 144: 491–494.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.