GAZİANTEP İLİ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT/ANAÇ KOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kürşat Alp ASLAN

Abstract


Gaziantep ilinde son yıllarda yeni bağların tesisi önemli ölçüde artmıştır. Yeni bağların tesislerinde kullanılan fidanlar ülkemizin farklı yerlerinden temin edilmekte ise de çoğunlukla ilde bulunan fidanlıklarda üretilen asma fidanları ve yöresel çeşitler tercih edilmektedir. 2012 yılında yapılan bu çalışma ile; 15 farklı standart ve 8 farklı yöresel üzüm çeşidinin 99R ve 110R anaçları üzerinde fidan randıman ve kalitesini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada 99R ve 110R anaçları üzerine 15 standart ve 8 yöresel üzüm çeşidi omega şeklinde kesit açan aşı makineleri ile aşılanmış ve parafinlenmiştir. Parafinlenen materyaller plastik kasalara konulmuş; sıcaklık ve nem kontrollü kaynaştırma odasına yerleştirilmiş, 22-26 gün sonra ikinci parafinleme yapılmış, aşılı çeliklerin dipleri 2000 ppm’lik IBA’ya hızlı daldırma ile muamele edilerek çift sıralı masuralara dikilmiştir.

Araştırmada; toplam 1. Boy ve 2. Boy fidan randımanı değerleri (%), kök sayısı (adet), kök gelişim düzeyi (0-100) ve sürgün gelişim düzeyleri incelenmiştir. Bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü ve her tekerrürde 50 bitki olacak şekilde kurulan çalışmadan elde edilen veriler varyans analizine tabi tutularak ortalamaların karşılaştırılmasında LSD0,05 testinden faydalanılmıştır. Elde edilen verilere göre incelenen bütün özellikler anaç, çeşit ve anaç x çeşit interaksiyonundan istatistiki olarak önemli bulunmuştur

Keywords


Gaziantep, asma fidanı, üzüm çeşidi, aşılama, 99R, 110R

References


Ağaoğlu, Y., Çelik, H., 1978. Bazı Amerikan asma anaçlarında ethreluygulamaları ve dikim şekillerinin köklenme üzerine etkileri. AnkaraÜniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:27, Fasikül l’den Ayrı Basım.

Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1982. Effect of grafting machines on success of grafted vine production. U.Ü. Zir. Fak. Dergisi. 1 : 25-32, Bursa.

Baydar, N.G., Ece, M., 2005. Isparta koşullarında aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9-3 (2005), Isparta.

Becker, H., 1971. Neure Ergebnisse aus Untersuchungen Überdie Techonologie der Lagerung van Rebenvermehrunsut. Probleme der Rebenveredlung, Heft 8,29-48.

Çelik, H., 1982. Kalecik Karası/41B Aşı kombinasyonu için Sera Koşullarında Yapılan Aşılı Köklü Fidan Üretiminde Değişik Köklenme Ortamları ve NAA Uygulamalarının Etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. (Basılmamış Doçentlik Tezi), 74 S.

Çelik, H., 1985. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde başarıyı etkileyen etmenler. Türkiye 1. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri. s139-153, Ankara.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., 1979. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşıda başarı üzerine etkileri. A.Ü. Zir. Fak. Yıllığı. 29 : s22-232, Ankara.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., 1981. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşıda başarı ile fidan verimi ve kalitesi üzerine etkileri. A.Ü. Zir. Fak. Yayınları. 766 : s19, Ankara.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi. 1: s253, Ankara.

Çelik, H., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., Değirmenci, D., Karaağaç, E., Göktürk Baydar, N., Karlı İlbay, A., 2003. Razakı ve Hamburg Misketi Softalık üzüm çeşitleri için Ankara koşullarında uygun anaç seçimi. 1. Türkiye Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. s122-129, Kapadokya/Nevşehir.

Çelik, H., Odabaş, F., 1995. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan Bazı Üzüm Çeşitlerinde Aşı Tipi ve Aşılama Zamanlarının Fidanların Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri. 3-6 Ekim, Adana

Çelik, S., 1988. Bağcılık (Ampeloloji) Cilt 1. Anadolu Matbaa San. Ve Tic.Ltd.Şti. Tekirdağ

Çelik, S., Delice, A., Arın, L., 1992. Fidanlık koşullarında aşılı köklü asma fidanı üretimi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 16 : s507-518.

Dardeniz, A., Kısmalı, İ., 2001. 140Rugeri ve 1103Poulsen Amerikan Asma Anaçlarının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 38(2-3): 1-8, İzmir.

Gerhardt, R., Cheng-Yung Cheng unn F. Schneider, 1971. Probleme der Rebenveredlung. Hett 8,9-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.