Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Nesidiocoris tenuis (Reuter) ve Trichogramma evanescens Westwood’in Etkinliğinin Belirlenmesi

Sevcan Öztemiz, Mustafa Portakaldalı

Abstract


Özet

Ülkemize 2009 yılında giriş yapan ve örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ana zararlı konumuna geçen, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadelesinde yerli türlerimizden, Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ve Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae)’in  salım etkinliklerinin belirlenmesi için  çalışma,  Eylül 2011-Nisan 2012 döneminde yürütülmüştür. Dört farklı uygulama yapılmıştır: 1. T. evanescens salımı, 2. N. tenuis salımı, 3. T.evanescens ile N. tenuis’un birlikte salımı, 4. Kontrol. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Haftalık sayımlar yapılmıştır. Zararlının yumurta ve larva sayılarındaki azalma parazitoit ve avcı salımlarının ayrı ayrı ve birlikte yapıldığı parsellerde sırası ile %51.79 ve % 50.27, %47.80 ve %37.77,  % 79.68 ve 78.53 % olarak belirlenmiştir. T. absoluta yumurtalarında parazitlenme oranı %57.85-59.25 arasında değişmiştir. Bulaşık meyve oranı parazitoit ve avcı salımlarının ayrı ayrı ve birlikte yapıldığı parsellerde sırası ile %11, % 13 ve % 4 iken, kontrol parselinde % 77 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak; T. absoluta’nın biyolojik mücadelesinde N. tenuis ve T. evanescens’in ayrı ayrı tek başına salımlarından ziyade birlikte salımı yapıldığında ümit var sonuçlar elde edilmiştir.

 


Keywords


Anahtar Kelimeler: Örtüaltı, Domates, Biyolojik mücadele, Tuta absoluta, Trichogramma evanescens, Nesidiocoris tenuis

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Kaynaklar

Arno´ JR, Sorribas M, Prat M, Montse C, Pozo D, Rodriguez A, Garreta A, Go´mez Gabarra R (2009). Tuta absoluta, a new pest in IPM tomatoes in the northeast of Spain. IOBC/WPRS Bulletin 49: 203–208.

Branco MC, Franca FH (1993). Susceptibility of Three Populations of Scrobipalpuloides absoluta (Lep.: Gelechiidae) to Cartap. Hortic. Bras. 11: 32-34.

Bulut H, Kılınçer N (1987). Yumurta Paraziti Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin Un güvesi (Ephestia kuehniella Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtalarında üretimi ve konukçu-parazit ilişkileri. Türkiye I. Entomoloji Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir, s. 563-572.

Cabello T (2009). Control biológico de Noctuidos y otros Lepidópteros. In: Jacas, J. & Urbaneja, A. (Eds.). Control biológico de Plagas. Phytoma, Valencia, Spain: 279-306.

Cabello T, Gallego JRE, Vila A, Soler M, Del Pino A, Carnero Herna´ndez-Sua´rez E, Polaszek A (2009). Biological control of the South American tomato pinworm. Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae), with releases of Trichogramma achaeae (Hym.: Trichogrammatidae) in tomato greenhouses of Spain. IOBC/WPRS Bulletin 49:225–230.

Domingues GR, Oliveira HN, Kasten P, Parra JRP (2003). Control of the tomato moth Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) by Trichogramma pretiosum, realased in greenhouses. Egg Parasitoid News 15: 26.

EPPO (2005). EPPO Datasheets on Quarantine Pests: Tuta absoluta. EPPO Bulletin 35: 434-435. http://www.eppo.org, (Erişim tarihi:18.12.2009).

FAO(2009). Production and trade statistics. http://www.fao.org. (Erişim tarihi:02.10.2013).

Faria CA, Torres JB, Fernandes AMV, Farias AMI (2008). Parasitism of Tuta absoluta in tomato plants by Trichogramma pretiosum Riley in response to host density and plant structures. Cienc. Rural 38: 1504-1509.

Freitas FS, Torres JB Pratissoli D, Fosse-Filho E (1994). Control of tomato borer Scrobipalpuloides absoluta in periods of population peaks, with Trichogramma pretiosum and cartap. Ceres 41: 244-253.

Jalali SK, Singh SP, Venkatesan T (2002). Selection of promising species of Trichogrammatid egg parasitoid for field evaluation against coconut leaf eating caterpillar, Opisina arenosella. J. Plant. Crops 30: 30-32.

Kılıç T (2010). First record of Tuta absoluta in Turkey. Phytoparasitica 38 (3): 243-244.

Kovalenkov VG, Kozlova NV (1981). Seasonal colonisation of Habrobracon. Zashchita Rasteni 12 : 33-34.

Lietti MMM, Botto E, Alzogaray RA (2005). Insecticide Resistance in Argentine Populations of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Neotropical Entomology, 34(1):113-119.

Miranda MMM, Picanco M, Zanuncio JC, Guedes RNC (1998). Ecological Life Table of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Biocontrol Science and Technology 8 (4): 597-606.

Molla O, Monto´n H, Vanaclocha P, Beitia F, Urbaneja A (2009). Predation by the mirids Nesidiocoris tenuis and Macrolophus pygmaeus on the tomato borer Tuta absoluta. IOBC/WPRS Bulletin 49: 209–214.

Nagaraja H, Ramesh B, Ravindra AC (2002). Trichogrammatids Used Commercially by Biotech International Ltd., Bangalore, India. Egg Parasitoid News 14: 32-33.

Öztemiz S (2001). Çukurova’da Mısırkurdu [(Ostrinia nubilalis Hübner Lepidoptera: Pyralidae)]'nun Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ile Parazitlenmesine Bazı Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 172s.

Parra JRP, Zucchim RA (2004). Trichogramma in Brazil: Feasibility of use after twenty years of research. Neotrop. Entomology 33: 271-281.

Portakaldalı M, Öztemiz S, Kütük H (2013). A new host plant for Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey. Journal of Entomological Research Society, 15(3): 21-24.

Riquelme MB, Botto EN (2003). Dispersio´n y persistencia de Trichogrammatoidea bactrae (Hymenoptera:Trichogrammatidae) en cultivo de tomate bajo cubierta. Resu ´menes XXV Cong. Chil. De Entomol., Talca, Chile, 23 pp.

Siqueira HAA, Guedes RN, Picanco MC (2000). Insecticide resistance in populations of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Agric. For. Entomol. 2:147–153.

TUİK (2012). Tarım İstatistikleri Özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3877, Ankara. http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 28.03.2012).

Tüzel Y, Gül A, Daşgan HY, Öztekin GB, Engindeniz S, Boyacı HF, Ersoy A, Tepe A, Uğur A (2010). Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi. VII. Ziraat Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara, 559-578s.

Urbaneja A, Vercher R, Navarro V, Garcia-Mari F, Porcuna JL (2007). La polilla del tomate, Tuta absoluta. Phytoma-España, 194: 16-23.

Urbaneja A, Monton H, Molla O, Beitia F (2008). Suitability of the tomato borer Tuta absoluta as prey for Macrolophus pygmaeus and Nesidiocoris tenuis. J. Appl. Entomol., (publ. online).

Villas-Boas GL, Franca FH (1996). Use of the parasitoid Trichogramma pretiosum for control of Brazilian tomato pinworm in tomato grown in the greenhouse. Hortic. Bras. 14: 223-225.

Zouba A, Mahjoubi K (2010). Biological control of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) with release of Trichogramma cacoeciae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in tomato greenhouse in Tunisia. The African Journal of Plant Science and Biotechnology, pp 85-87.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.