BAĞCILIKTA METİL JASMONAT (MeJA), JASMONİK ASİT (JA) VE SALİSİLİK ASİTİN (SA) AŞIDA KALLUS OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ

İlknur KORKUTAL

Abstract


Bu çalışma 2012 yılı bahar döneminde, Cabernet Franc/110R aşı kombinasyonu üzerine Jasmonik Asit (JA) (0, 50μM, 100μM, 150μM), Metil Jasmonat (MeJA) (0, 130ppm, 375ppm, 500ppm) ve Salisilik Asit’in (SA) (0, 250ppm, 500ppm, 1000ppm) kallus oluşumu üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla aşıdan sonra aşılı çelikler Bitki Büyüme Düzenleyicilerle değişik dozlarda hazırlanan çözeltilere daldırılmışlardır. Araştırmada; ıskarta aşılı çelik oranı (%), göz sürme oranı (%), sürgün uzunluğu (cm), köklenme oranı (%), dip kısmında çürüme olan çelik oranı (%), çeliklerde kallus oluşum oranı (%), kalemlerde kallus oluşum çelik oranı (%), aşı yerinde kaynaşma düzeyi (%), çelik üzerinden alınan kallus miktarı (mg), kalem üzerinden alınan kallus miktarı (mg) ve toplam kallus miktarı (mg) kriterleri incelenmiştir. Çelik ve kalem üzerinden alınan dolayısıyla toplam kallus miktarı açısından 50μM JA dozu olumlu, bu kriterler açısından 100μM JA dozu ise kallus oluşum özelliklerine olumsuz etki yapan doz olarak belirlenmiştir. MeJA’ nın 375ppm dozu kallus özelliklerini (çeliklerde ve kalemlerde kallus oluşum oranları, aşı yerinde kaynaşma düzeyi, çelikten-kalemden alınan kallus miktarı ve toplam kallus miktarını) olumsuz etkilemiştir. 500ppm SA dozunun neredeyse tüm incelenen kriterleri olumsuz, kallus oluşum özelliklerini ise 250ppm SA dozunun olumlu etkilediği saptanmıştır.

Keywords


Kallus oluşumu, Jasmonik Asit, Metil Jasmonat, Salisilik Asit, Vitis vinifera L.

References


Aktaş, E., 2002. Bağcılığın Türkiye ekonomisindeki yeri. Dünya Gıda Dergisi. 7: 123.

Bahar, E., Korkutal, İ. ve Kök, D., 2006. Türkiye bağcılığının son yıllardaki gelişiminde görülen başlıca sorunlar ve çözüm önerileri. Trakya Univ. J Sci. 7(1):65-69.

Bahar, E., Korkutal, İ. ve Dırak, M., 2007. Sürmüş ve sürmemiş çelik ve kalemlerin masabaşı omega aşısındaki performansları. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt:2, 447-450. Erzurum.

Bahar, E., Korkutal, İ. ve Kök, D., 2008. Hidroponik kültür ve fidanlık koşullarında yetiştirilen aşılı asma fidanlarının karbonhidrat ve azot içerikleri ile bağdaki tutma performansları üzerine araştırmalar. Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Dergisi. 21(1): 15-26.

Barut, E., 1995. Gelecekte bahçe bitkilerinde büyüme düzenleyici maddelerin kullanımı. Derim. 7(2): 51-73.

Bavaresco, L., Fregoni, C., Trevisan, M. and Fortunati, P. 2000. Effect of cluster stems on resveratrol content in wine. Italian J Food Sci. 12(1): 103-108.

Çanakçı, S. ve Munzuroğlu, Ö., 2006. Asetil Salisilik Asit’ in mısır (Zea mays L.) fidelerinde büyüme ve transpirasyon hızı üzerine etkileri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi. 18(4): 479-484.

Çelik, H., Ağaoğlu, S., Fidan, Y., Marasalı, B., ve Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan Mesleki Kitapları Serisi: 1. 253s. Ankara.

Çelik, H., Çelik, S., Kunter, B.M., Söylemezoğlu, G., Boz, Y., Özer, C. ve Atak, A., 2005. Bağcılıkta gelişme ve üretim hedefleri. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara.

Çelik, H., Kunter, B., Söylemezoğlu, G., Ergül, A., Çelik, H., Karataş, H., Özdemir, G. ve Atak, A., 2010. Bağcılığın geliştirilmesi yöntemleri ve üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak. 1: 493-515. Ankara.

Çelik, S., 2011. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt:1. 428s. Tekirdağ.

Demole, E., Lederer, E. and Mercier, D., 1962. Isolement et détermination de la structure du Jasmonate de Méthyle, constituant odorant caractéristique de l'essence de Jasmin. Helv. Chim. Acta. 45: 675-85.

Ector, B.J., Magee, J.B., Hegwood, C.P. and Coign, M.J. 1996. Resveratrol concentration in muscadine berries, juice pomace, purees, seeds, and wines. Amer. J. Enol. Vitic. 47: 57-62.

Fırat, B., 1998. Bitki nasıl beslenir? Atlas Kitabevi, Konya, 292s.

Harborne, J.B., 1980. Plant phenolics. In: secondary plant products. E. A. Bell, B. V. Charlwood (ed.), Encyclopedia of Plant Physiology, volume 8 Secondary Plant Products, Springer Verlag, Berlin, 329-402p.

Hildmann, T., Ebneth, M., Penacortes, H., Sanchezserrano, J.J., Willmitzer, L., and Prat, S. 1992. General roles of abscisic and jasmonic acids in gene activation as a result of mechanical wounding. Plant Cell 4: 1157-1170.

Irving, H.R., Dyson, G., McConchie, R., Parish, R.W. and Gehring, C.A., 1999. Effects of exogenously applied Jasmonates on growth and intracellular pH in maize coleoptile segments. J Plant Growth Reg. 18: 93-100.

İsfendiyaroğlu, M. and Özeker, E., 2008. Rooting of olea europea ‘Domat’ cuttings by auxin and salicylic acid treatments. Pak. J. Bot. 40(3): 1135-1141.

Kling, G.J. and Meyer, Jr. M.M., 1983. Effects of phenolic compounds and Indoleacetic Acid on adventitious root initiation in cuttings of Phaseolus aureus, Acer saccharinum and Acer griseum. HortSci. 18(3): 352-354.

Kondo, S. and Fukuda, K., 2001. Changes of jasmonates in grape berries and their possible roles in fruit development. Scientia Horticulturae, 91(3): 275-288.

Korkutal, İ., Bahar, E., Akçay, G. ve Günal, D.S., 2009. Farklı sürelerle ultraviyole (UV-C) uygulamalarının kaynaştırma odası koşullarında aşılı asma çelikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Dergisi. 22: 9-14.

Korkutal, İ. ve Doğan, A.Z., 2010. Farklı UV-C uygulama sürelerinin asmalarda aşıda kaynaşma özellikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Dergisi. 23(1): 1-6.

Korkutal, I., Kaygusuz, G. and Bayram, S., 2011. Different effect of scion types on callusing in bench grafting. Afr. J Biotech. 10(67): 15123-15129.

Korkutal, İ. ve Yıldırım, G., 2011. Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi. Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Dergisi. 24(1): 1-8.

Larronde, F., Gaudillere, J.P., Krisa, S., Decendit, A., Deffieux, G. and Merillon, J.M., 2003. Airborne Methyl Jasmonate induces stilbene accumulation in leaves and berries of grapevine plants. Amer. J. Enol. Vitic. 54(1): 63-66.

Preece, J.E. and Read, P.E., 2005. Plant hormones: The Biology of Horticulture, an introductory Textbook. 2nd ed. John Wiley and Sons. Inc. pp. 300-302.

Raskin, I., 1995. Salicylic Acid. In: plant hormones, physiology, biochemistry and molecular biology. Davies (ed.), Kluwer Acad. Pub. London. 188-205pp.

Sembdner, G. and Parthier, B., 1993. The biochemistry and the physiological and molecular action of jasmonates. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 33, 569-589.

Staswick, P.E., 1992. Jasmonate, genes and fragrant signals. Plant Physiol. 95: 804-807.

Uzun, İ., 2003. Bağcılık. S:63-68. Antalya.

Vezzulli, S., Civardi, S., Ferrari, F. and Bavaresco, L., 2007. Methyl jasmonate treatment as a trigger of resveratrol synthesis in cultivated grapevine. Amer. J. Enol. Vitic. 58(4): 530-533.

Walsh, C.S., 2003. Plant hormones. Concise Encyclopedia of Temperate Tree Fruit. Edited by Baugher T. A. and Singha, 245-250, Haworth Press.

Wang, C.Y., 1998. Methyl Jasmonate inhibits postharvest sprouting and improves storage quality of radishes. Postharvest Biology and Technology 14: 179-183.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.