HOROZ KARASI VE PAFI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE PRİMER VE SEKONDER TOMURCUK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Önder KAMİLOĞLU

Abstract


Özet

Bu çalışma, iki yıl süreyle Pafı ve Horoz Karası çeşitlerine ait, 3.0X1.4 m aralık ve mesafe ile dikilmiş, goble şeklinde terbiye edilmiş omcalar üzerinde yürütülmüştür. Dinlenme döneminde Pafı çeşidine ait omcalar kısa, Horoz Karası çeşidine ait omcalar yarı uzun budanmıştır. Kontrol omcalarında herhangi bir işlem yapılmazken, diğer kısım omcaların kış gözlerinden oluşan sürgünler bir kaç cm uzunluğunda iken el yardımı (03Nisan 2009 ve 28Mart 2010) ile kopartılmıştır. Birinci yıl Mayıs ortası, ikinci yıl Mayıs sonu yapılan gözlem ve ölçümlerde; omcada sürme oranı, omcada somak sayısı, verimlilik, yaz sürgünü uzunluğu, yaz sürgünü çapı, omcada obur sürgün sayısı ve omcada obur sürgünlerde somak sayısı gibi özellikler incelenmiştir. Çalışma on yinelemeli ve her yinelemede bir omca olacak şekilde yürütülmüştür.

Horoz Karası çeşidinde; somak sayısı/omca, verimlilik, yaz sürgün uzunluğu, obur sayısı/omca özelliklerinde her iki yılda da kontrol ve uygulama omcaları arasında farklılık görülürken, süren göz sayısı/omca ve obur sürgünde somak sayısı/omca bakımından farklılık bulunmamıştır. Pafı üzüm çeşidinde de benzer şekilde; süren göz sayısı/omca, sürme oranı ve obur sürgünde somak sayısı/omca bakımından, uygulama ve kontrol omcaları arasında farklılık görülmemiştir. Horoz Karası çeşidinde olduğu gibi, Pafı çeşidi kontrol omcalarında her iki yıl, somak sayısı/omca, verimlilik ve sürgün uzunluğu değerleri yüksek bulunmuştur.  Her iki yılda uygulama omcalarında, kontrol omcalarına göre daha fazla sayıda sürgün oluşmuştur.   


Keywords


Pafı, Horoz Karası, primer sürgün, sekonder sürgün, somak (çiçek salkımı) sayısı

References


Ağaoğlu, Y. S., 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Biyolojisi), Ankara Üniv. Ziraat Fak. Kavaklıdere Eğitim Yayınları No:1, 205 s., Ankara.

Ağaoğlu, Y. S., 2002. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Fizyolojisi-1) Ankara Üniv. Ziraat Fak. Kavaklıdere Eğitim Yayınları No:5 445 s., Ankara.

Ahmedullah, M. ve Himelrick, D.G., 1989. Grape Management. 383-471. In: Galeta, G.J., Himelrick, D.G. (eds.) Small Fruit Crop Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

Bek, Y. ve Efe, E., 1988. Araştırma ve Deneme Metodları. ÇÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:71, 395 s., Adana.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Fersa Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 253 s. Ankara.

Çelik, H., ve Güner, N., 2005. Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerde Sürme Performansı Üzerine Anaçlar ve Terbiye-Budama Şekillerinin Etkileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Cilt I: 344-349 s., Tekirdağ.

Çelik, H., 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi-3 165s., Ankara.

Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji), Namık Kemal Üniv., Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl., Cilt 1, 428 s., Tekirdağ.

Dardeniz, A., Gökbayrak, Z., Çelik, M., Akın, A. ve Gündoğdu, M.A., 2009. Omcanın Farklı Kısımlarından Gelişen Sürgünlerin Verimlilik Durumlarının Karşılaştırılması. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Cilt II: 30-35 s., Manisa.

Kamiloğlu, Ö. 2008. Hatay İli Hassa İlçesi Bağcılığının Teknik Yapısı ve Sorunları, MKÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1-2): 25-33.

Karaağaç, E., Fidan, Y., Ağaoğlu, Y.S., 2002. Ankara Koşullarında Asmalarda Primer Sürgünlerin Zararlanması Sonucu Oluşan Sekonder Sürgünlerdeki Ürünlerin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 5-9 Ekim, 253-261s, Nevşehir.

Kısmalı, İ., 1996. Genel Bağcılık, E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, 94 s., İzmir.

Özışık, S. ve Çelik, S., 1998. Hafızali, Amasya Beyazı, Yapıncak ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Primer Sürgünlerin Zararlanması Sonucu Oluşan İkinci Sürgünlerin Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. 4. Bağcılık Sempozyumu 20-23 Ekim, 310-314 s., Yalova.

Tangolar, S., Özdemir, G., Gök Tangolar, S., Bilir Ekbiç, H. ve Rehber, Y., 2010. Üzüm Yetiştiriciliği, 47s.

Weaver, R. J., 1976. Grape Growing. John Wiley and Sons. 371p., New York.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.