BAZI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİ UYGULAMALARININ GÜZ GÜLÜ VE TEKİRDAĞ MİSKETİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEKİ ETKİLERİ

Onur Ergönül

Abstract


Çalışmada Güz Gülü üzüm çeşidinde renklenmeyi arttırmak amacıyla,  ben düşme başlangıcında 4 farklı dozda etephon uygulaması yapılmıştır (Etephon 200, 400 ve 600 ppm'lik dozları ve kontrol). Tekirdağ Misketinde de tane iriliğini arttırmak amacıyla çiçeklenme dönemi ve tane tutumundan sonra olmak üzere iki gibberellik asit uygulaması gerçekleştirilmiştir (her iki dönemde de uygulamalar  10 ve 20 ppm'lik GA3 ve 1 kontrolden oluşmaktadır).

Güz Gülü çeşidinde 400 ve 600 ppm'lik etephon uygulamaları antosiyanin miktarını önemli derecede arttırmış, buna karşın tüm etephon uygulamaları kontrole göre tane yarılma direnci (TYD) değerlerini düşürmüştür. Tekirdağ Misketi çeşidinde GA3 uygulamalarının omca başına verim, ortalama tane ağırlığı, tane boyu, salkım boyu, salkım eni, salkım sıklığı indeksi verilerini arttırdığı görülmüştür. Her iki çeşit için yapılan uygulamalarda, duyusal analiz değerlendirmeleri de gerçekleştirilmiştir

Keywords


Gibberellik asit, ethephon, bitki büyüme düzenleyici, Güz Gülü, Tekirdağ Misketi

References


Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1977. Çavuş Üzüm Çeşidinde Çekirdeksizlik ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi. A.Ü.Zir.Fak. Yıllığı, 27, No 3-4, 499-513.

Al Dujeili, J.A.H. 1989. The effects of girdling and ethephon treatments on ripening and yield quality and fruit characteristics of buhurzy grape cultivar (Vitis vinifera L.). Annals of Agricultural Science Cairo, 34 (1), 675-687.

Almela, L., Fernandez- Lopez, J., Carreno, J.,Martinez, A., 1998. İnfluence of Ethylene and Antigibberelling on the Anthocyanin content of the Table Grape cv. Don Mariano. 2nd International Electronic Conferance on Synthetic Organic Chemistry (FCSC-2). 1-30.

Amlakh. P.S., Sarowa, P.S., 1993. Effects of ethephon on ripening and quality of Perlette GRAPE. Maharastra Journal of Horticulture.7:2. 35-36. Abstract.

Boztepe, Ö., Altındişli, A., 2009. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Sofralık Kaliteyi İyileştirmeye Yönelik Yapılan Gibberellik Asit (GA3) Uygulamaları. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. Manisa, 62-67.

Çelik, S., 1978. Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Hormonal Maddeler ve Bilezik Almanın Ürünün Kalite ve Miktarına Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üni. Zir. Fak. Diploma Sonrası Yüksek Okulu, (Basılmamış Doktora Tezi) 136s.

Dokozlian, N.K., Luvisi, D.A., Schrader, P.L., Moriyama, M.M, 1994. Ifluence of Trunk Girdle Timing and Ethephon on the Quality of Crimson Seedless Table Grapes. Proceedings of the International Symposium on Table Grape Production: 237-240.

Güler, M., 2009. Ethephon dozları ve uygulama zamanlarının Nohut ( Cicer aritinum L.)’ta verim ve verim öğelerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2009. 15 (4) 301-309.

Moti, 1971. Effect of Plant Regulators on Ripening and Chemical composition of Grapes. Punjab Horticultural Journal, 11: 3-4, 194-201.

Özer, C., Usta, K., 1998. Ethephon uygulamalarının Cardinal üzüm çeşidinde olgunluk, verim ve kaliteye etkileri üzerinde bir araştırma. 4.Bağcılık Sempozyumu Bildiriler.Yalova, 277-281.

Özer, C., Kiracı, M.A., Delice, A., 2003. Ethephon, Gibberellik Asit ve Bilezik Alma Uygulamalarının Yeni Elde Edilmiş Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Polat, İ., 2002. Bağcılıkta Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Kullanımı. Derim, 19, 1, 28-37.

Samancı, H., 1998. Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Gibberellik Asit (GA3) Uygulamalarının Salkım ve Tane Özelliklerine Etkisi. 4.Bağcılık Sempozyumu Bildiriler.Yalova, 391-394.

Tiku, A.K., B. L. Koul, R.Dhar, 1988. Effect of preharvest application of ethephon on Thompson Seesless grapes. Advances in Plant Sciences 1 (2). 180-185.

Wadata, A.E., 1986. Effect of Ethylene on the Quality of Fruits and Vegetables. Food Technology, 40 (5): 82.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.