AÇIK KÖKLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI GÖLGELEME ORANLARININ FİDAN RANDIMAN VE KALİTESİNE ETKİLERİ*

Adem Yağcı

Abstract


Bu araştırma 2011-2012 yıllarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Arazi koşullarında farklı gölgeleme oranlarının (Kontrol, % 35, % 55 ve %75)  açık köklü asma fidan randıman ve kalitesine etkisini saptamak amaçlanmıştır. Denemede 4 Amerikan asma anacına (Ramsey, 110 Richter, 1103 Paulsen ve 140 Ruggeri) aşılı narince üzüm çeşidi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sürgün gelişim düzeyi, II. boy fidan randımanı ve toplam fidan randımanı değerleri gölgeleme uygulamalarından etkilenmiştir. Sürgün gelişme düzeyi ortalamalarına göre değerler sırasıyla; kontrol (2,90), % 35 ve % 55 (2,53) ve % 75 (2,19) olarak tespit edilmiştir. II. boy fidan randımanı ortalamalarına göre en yüksek II. boy fidan randımanı % 55 gölgeleme (21,9) ve % 35 gölgeleme (19,6) uygulamalarından elde edilmiş olup, bunu sırasıyla % 75 gölgeleme (14) ve kontrol (11,3) uygulamaları izlemiştir. Toplam fidan randımanı bakımından en yüksek fidan randımanı % 55 gölge (33,94) uygulamasından elde edilmiş olup, diğer uygulamalardan sırasıyla % 35 (31,64), kontrol (26,06) ve % 75 ( 22,33) değerleri elde edilmiştir.


Keywords


asma fidanı üretimi, fidanlık koşulları; aşılama; gölgeleme oranı; fidan randımanı

References


Ağaoğlu, Y.S., 2002. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Fizyolojisi-1). Kavaklıdere Eğitim Yayınları: 5, 444 S.

Akman, İ., Ilgın, C., 1991. Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu, 153-159, Ankara.

Anonymous, 1995. "TS 3981 Asma Fidanı" TSE- Ankara, 10 s.

Anonymous, 2011. ‘www.fao.og’

Anonymous, 2012. ‘www.tarim.gov.tr’

Çelik, H., 1982. Kalecik Karası/ 41 B Aşı Kombinasyonu İçin Sera Koşullarına Yapılan Asma Fidanı Üretiminde Değişik Köklendirme Ortamları ve NAA Uygulamasının Etkileri. Doçentlik Tezi, 73s.

Çelik, H., Odabaş , F., 1996. Farklı Örtü Materyallerinin Aşılı Çeliklerden Asma Fidanı Elde Etmede Başarı Üzerine Etkileri. O.M.Ü.Z.F. Dergisi, (3):73-85

Çelik, H., Odabaş, F., 1996. Fidanlık Şartlarında Aşılama Yoluyla Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Başarı Üzerine Aşı Tipi ve Aşılama Zamanının Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, sayi:22 281-290s.

Çelik, H., 1998. Fidanlık Şartlarında ve El İle Çalışan Aşı Makineleriyle Uygulanan Farklı Aşılama Yöntemlerinin Aşıda Başarı Üzerine Etkileri. IV. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri. 362-367. 20-23 Ekim 1998, Yalova.

Çelik. H.. Ağaoğlu. Y. S.. Fidan. Y.. Marasalı. B.. Söylemezoğlu. G.. 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan A. Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1. 254 s.

Çelik, S., 1998. Bağcılık (Ampeloloji) Cilt-1. Anadolu Mat. Amb. San. ve Tic.Lit.Sti. İstanbul, 426s

Kesgin, M., 2011. Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme-Örtü Materyali Uygulamalarının Hasadı Geciktirme ve Üzüm Kalitesine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Kocamaz, E., 1991. Türkiye’de Asma Fidanı Üretimi, Sorunları ve Çözüm yolları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye I. Fidancılık Simpozyumu, Ankara.

Yağcı, A., Aydin, S., Cangi, R., Topçu, N., Sucu, S., Kılıç, D., Akgül, S.D., 2012. Determınatıon of Effects on Grapevıne Productıon of Dıfferent Shadıng Ratıos. The XXXVrd World Congress Of Vıne And Wıne 10th General Assembly Of The O.I.V. June 18 – 22, 2012, Izmir (Turkey).

Ülgen, K., 1962. Bağ Phylloxera’ Sının Morfoloji Ve Biyolojisi Üzerinde Karadeniz Bölgesi Ve Fransa’ da (Montpellier’ de) Araştırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı, Samsun Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Sayı: 6, s. 55, Samsun.

Kısmalı, İ., 1978. Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi ve Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Yapılan Aşılı Köklü Asma Fidanı Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (Basılmamış DoçentlikTezi), s 120.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.