Bazı Bakteri Aşılamalarının Hıyarın (Cucumis sativus L.) Besin Elementi İçeriğine Etkileri

Musa Seymen, Raziye Eyce, Önder Türkmen, Mustafa Paksoy, Figen M Dönmez, Atilla Dursun

Abstract


Araştırmada farklı bakteri uygulamalarının hıyarın besin elementi içeriği üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bitkisel materyal olarak Sandes F1 hıyar çeşidi kullanılmıştır. Denemede N-52/1, N-17/3, FE-43, F-21/3, 637 Ca, MfdCa1 ve kontrol olmak üzere toplam yedi bakteri uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda kontrolden 11237 kg/da verim alınırken, FE-43 bakteri uygulaması kontrole göre % 11 (12545 kg/da), N-17/3 bakteri uygulaması % 6 (12002 kg/da) gibi bir verim artış ortaya koymuştur. Kök, yaprak ve meyvelerde yapılan analizler sonucunda, en yüksek N (%) içeriği MfdCa1 bakteri uygulamasından elde edilirken, en düşük değer N-52/1 bakteri uygulamasından elde edilmiştir. Toplam P (%) ve toplam K (%) miktarı da N ile paralellik göstermiş olup en iyi sonuç MfdCa1 bakteri uygulamasından elde edilmiştir. Ca (%) miktarına bakıldığında yapraktaki en yüksek Ca MfdCa1 bakteri uygulamasından elde edilirken, kök ve meyvedeki en yüksek Ca Fe-43 bakteri uygulamasından elde edilmiştir. Toplam Mg (%) miktarı bakımından MfdCa1 bakteri uygulamasından en iyi sonuç alınmıştır. S (%) miktarına bakıldığında en iyi sonuçları 637 Ca uygulaması vermiştir. Mikro elementlere bakıldığında, Fe (ppm) N-17/3 bakteri uygulamasından, Mn (ppm) kontrol uygulamasından, Zn (ppm) kontrol uygulamasından, Cu (ppm) köklerde MfdCa1, yapraklarda F-21/3 ve meyvede N-52/1 bakteri uygulamalarından, B (ppm) MfdCa1 bakteri uygulamasından en yüksek sonuçları vermiştir. Sonuç olarak hıyarda yapılan farklı bakteri uygulamaları farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Makro ve mikro besin elementleri yönünden en iyi sonuçları MfdCa1 bakteri uygulamasından elde edilmiş olup, hıyar yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği düşünülmektedir.

Keywords


Bakteri, Besin elementi içeriği, Cucumis sativus, Hıyar

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abak, K., Düzyamaç, E., Şeniz, V., Gülen, H., Pekşen, A. ve Kaymak, H.Ç., 2010. Sebze üretimini geliştirme yöntem ve hedefleri. VII Teknik Kongre, s: 477-497, Ankara.

Armstrong, H., 2001. Natural supression of pathogens in soilless systems. Flower Tech, 4(7):8-11.

Aslantaş, R., Çakmakçı, R. ve Sahin, F., 2007. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on young apple tree growth and fruit yield under orchard conditions. Sci. Hort., 111: 371–377.

Backman, A.C., Bengtsson, M., and Wıtzgall, P., 1997. Pheromone release by individual females of codling moth, Cydia pomonella. Journal of Chemical Ecology, 23:807- 815.

Bayraklı, F., 1987. Toprak ve bitki analizleri. O.M.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No: 17, Samsun.

Çakmakçı, R., 2005. Bitki gelişimini teşvik eden rizobakterilerin tarımda kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1):97-107.

Çakmakçı, R., Dönmez, M.F., Canpolat, M. ve Sahin, F., 2005. Sera ve Farklı Tarla Koşullarında Bitki Gelişimini Teşfik Edici Bakterilerin Bitki Gelişimi ve Toprak Özelliklerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Antalya, Cilt-1 syf: 45-50.

Çakmakçı, R., Erdoğan, Ü., Turan, M., Öztaş, T., Güllüce, M. ve Şahin, F., 2008. Bitki gelişimini teşfik edici bakteri ve gübre uygulamalarının buğday ve arpa gelişme ve verimi üzerine etkisi. 4. Ulusal bitki besleme ve gübre kongresi, 8-10 Ekim syf:379-388, Konya.

Deniel, F., Renault, D., Tirilly, Y., Barbier, G. and Rey, P., 2006. A dynamic biofilter to remove pathogens during tomato soilless culture. Agron. Sustain. Dev., 26:185-193.

Dobbelaere, S., Vanderleyden, J. and Okon, Y., 2003. Plant Growth-Promoting Effects of Diazotrophs in the Rhizosphere. Critical Reviews in Plant Sciences, 22(2):107–149.

Glick, B.R., 1995. The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Can. J. Microbiol., 41: 109-117.

Gül, A., Kıdoğlu, F., Tüzel, Y. and Tüzel, İ.H., 2008. Effects of nutrition and Bacillus amyloliquefaciens on tomato (Solanum lycopersicum L.) growing in perlite. Spanish Journal of Agricultural Research, 6(3):422-429.

Gül, A., Kıdoğlu, F., Tüzel, Y. ve Tüzel, İ.H., 2007. Different treatments for increasing sustainability in soilless in soilless culture. Acta Hort., 747: 595-602.

Kacar, B. ve İnal, A., 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım. Yayın no:1241. Syf: 157-158.

Karaçal, İ. ve Tüfenkçi, Ş., 2010. Bitki beslemede yeni yaklaşımlar ve gübre-çevre ilişkisi. VII Teknik Kongre, syf:257-268.

Karlıdağ, H., Eşitken, A., Turan, M. and Sahin, F., 2007. Effects of root inoculation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrient element contents of leaves of apple. Scientia Horticulturae, 114 16–20.

Karthikeyan, B., Joe, M.M., Jaleel, C.A. and Deiveekasundaram, M., 2010 Effect of Root Inoculation with Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) On Plant Growth, Alkaloid Content And Nutrient Control Of Catharanthus Roseus (L.). G. Don.Nat. Croat., 19(1): 205–212.

Khan, A.G., 2005. Role of soil microbes in the rhizospheres of plants growing on trace metal contaminated soils in phytoremediation. J Trace Elements Med Biol, 18:355–364

Kıdoğlu, F., Gül, A. ve Tüzel, Y., 2008. Topraksız ortamda yetiştirilen biber bitkilerinin gelişimine kök bakterilerinin etkileri, VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos, Yalova, 155-159.

Kucey, R.M.N., Janzen, H.H. and Legett, M.E. 1989. Microbially mediated increases in plant available phophorus. Advances in Agronamy, 42: 199-228.

Kumar, V. and Narula, N., 1999. Solubilization of inoranic phosphates and growth emergence of wheat as affected by Azotobacter chrococcum. Biol. Fert. Soils, 28, 301-305.

Lindsay, W.L. and Norvell, W.A., 1978, Development of a DTPA soil test for Zn, Fe, Mn and Cu. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 42: 421-428.

Lucy, M., Reed, E., and Glick, B.R., 2004. Aplications of free living plant grovth-promoting rhizobacteria. Antonie van Leeuwenhoek, 86, 1-25.

Merdin, S., 2009. Bitki Gelişimini Artıran Kök Bakterilerinin Baş Salata Yetiştiriciliğine Etkisi, Ege Üniv. Bilimsel Araştırma Proje Öneri Formu, Proje No: 2009 ZRF 007.

Postma, J., Willimsen de Klein, M.J.E.I.M., Rattink, H. and van Os, E.A., 2001. Disease suppressive soilless culture systems; Characterization of its micro flora, Acta Hort., 554:323-331.

Puente, M.E., Bashan, Y., Li, C.Y. and Lebsky, V.K., 2004. Microbial populations and activities in the rhizoplane of rock-weathering desert plants. I. Root colonization and weathering of igneous rocks. Plant Biol., 6: 629-42.

Saber, M.S.M., 2001, Clean biotechnology for sustainable farming. Engineering in Life Sciences, 1(6):217-223.

Seymen, M., Türkmen, Ö., Dursun, A., Dönmez, M.F. and Paksoy, M., 2010. Effects of Bacterium Inoculation on Yield and Yield Component Cucumber (Cucumis sativus). Bulletin UASVM Horticulture, 67(1): 274-277.

Weı, G., Kloepper, J.W., and Tuzun, S., 1996. Induction of systemic resistance to cucumber diseases and increases plant growth by plant growth-promoting rhizobacteria under field conditions. Phytopathology, 86: 221-224.

Weller, D.M., 1988. Biological control of soil borne plant pathogens in the rhizosphere with bacteria. Annual Review of Phytopathology, 26: 379- 407.

Yadav, K.S. and Dadarwal, K.R., 1997. Phosphate solubilization and Mobilization Through Soil Microorganisms. In: Dadarval, K.R. (ed.) Biotechnological Approaches in Soil Microorganisms for Sustainable Crop Production. Jodhpur. India. Pp. 293-308.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.