41 B VE 1103 P ANAÇLARI ÜZERİNE AŞILANAN YENİ TESCİLLENMİŞ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞIDA BAŞARI ORANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Oğuzhan SOLTEKİN

Abstract


Bu çalışma, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından tescil ettirilen 5 yeni üzüm çeşidinin (Sultan 1, Sultan 7, Saruhan Bey, Manisa Sultanı, Altın Sultani)  41 B ve 1103 Paulsen anaçları üzerinde omega aşılamadaki başarı oranlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ne ait fidan üretim tesislerinde  yürütülmüştür. Aşı uygulaması, omega (Ω) şeklinde kesit açan aşı makinesi ile masa başı aşısı olarak yapılmıştır. 41 B ve 1103 P anaçları üzerine aşılanan her bir çeşit için 3 tekerrür oluşturulmuş ve her tekerrür  için 30’ar adet aşılı fidan üretilmiştir. Aşılamadan sonra parafinleme işlemi yapılmış ve daha sonra plastik kasalar içerisinde fungisit ile nemlendirilen ince çam talaşı + kaba yonga ortamında katlamaya alınarak 3 hafta süreyle kaynaştırma odasında (25ᴼC sıcaklık ve %80-85 oransal nem) bekletilmiştir. 3 haftalık çimlendirme süresinden sonra katlama odasından çıkarılan aşılı çeliklerde; aşı yerinde kaynaşma oranı (%), kaynaşma düzeyi (0-4), çimlendirme sırasında sürme (%) ve köklenme oranı (%), aşılı çelik başına ortalama kök sayısı (adet) ile dikilebilecek nitelikte aşılı çelik oranı (%) belirlenmiştir. Sonuç olarak her iki anaç için tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde en uygun çeşidin Sultan 7 olduğu saptanmıştır.


Keywords


1103 Paulsen, 41 B, Aşılı asma fidanı; Omega Aşı; Yeni tescillenmiş çeşitler.

References


Ağaoğlu, Y.S., 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Biyolojisi). Kavaklıdere Eğitim Yayınları, No 1, Cilt 1, Ankara, 205 s.

Anonim, 2013. Tarım Bülteni, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayın Organı, Yıl:7, Sayı:89, Sf:3, Haziran 2013.

Cangi, R., Balta, F., Doğan, A., 2000. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Kullanılan Katlama Ortamlarının Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Anatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi. Turk. J. Agric. For., 24 (3): 393-398.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., 1979. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Aşıda Başarı Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı: 29 (1). s 222-232.

Çelik, H. 1982. Kalecik Karası/ 41 B Aşı Kombinasyonu İçin Sera Koşullarında Yapılan Aşılı Köklü Fidan Üretiminde Değişik Köklenme Ortamları ve NAA Uygulamalarının Etkileri. Ank. Üniv. Zir. Fak. (Basılmamış Doçentlik Tezi), 73s.

Çelik, S., Delice, A., Arın, L., 1992. Fidanlık Koşullarında Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretimi. Doğa-Tr. J. of Agricultural and Foresty 16 (1992), s 507-518.

Çelik, H., Akgül, V., 1992. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Değişik Katlama Yöntemlerinin Aşıda Başarı Üzerine Etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, s 455-458. 13-16 Ekim 1992, Bornova- İzmir.

Çelik, H. ve Uyar, Z., 1992. Serada Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Tüp Büyüklüğünün Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II, 467-471 13-16 Ekim 1992. Bornova- İzmir.

Çelik, S., 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt 1, Tekirdağ, 426 s.

Çelik, H., ve ark., 2007. Kalecik (Ankara) Koşullarında Yetiştirilen Atasarısı ve Italia Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Anaç ve Terbiye Şeklinin Gelişme, Verim ve Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül Erzurum.

FAO, 2011. FAO Tarım İstatistikleri, Faostat (erişim tarihi: 04.03.2013)

Ilgın, C., Akman, İ., Erdem, A., 1990. Tüplü fidan üretiminde en uygun harç karışımının saptanması üzerine araştırmalar.

Ilgın, C., Akman, İ. ve Kacar, N.1990. Aşılı asma fidanı üretiminde çeşit-anaç kombinasyonlarının fidan randımanı ve kalitesine etkileri. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Projesi.

Kısmalı, İ., 1980. Bağ Yetiştirme Tekniği I ve II. Ders Notları

Kocamaz, E., 1995. Flokseraya ve Nematoda Dayanıklı Amerikan Asma Anaçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Çanakkale Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü. Çanakkale.

Oraman. M. N.. 1970. Bağcılık Tekniği I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Yayınları: 415. Ders Kitabı No:142. 283 s.

Sabır, A. ve Ağaoğlu, Y.S., 2009. Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Değişik IBA ve NAA Uygulamalarının Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarında Aşı Başarısı Üzerine Etkileri. Alatarım. 2009, 8 (2): 22-27.

Sivritepe, N. ve Türkben, C. 2001. Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2001) 15:47-58

Yavaş, İ., Fidan, Y., 1991. Sağlıklı Bağ Fidanı Üretimi. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu. Ankara, 79-84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.