TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA BAKIR KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Rüstem CANGİ

Abstract


Bu araştırmada, Tokat ilinin değişik bölgelerinde (Tokat Merkez, Erbaa, Niksar, Pazar, Zile, Turhal) yetiştirilen salamuralık asma yapraklarında (Narince üzüm çeşidi) bakır kalıntı miktarları araştırılmıştır. Bakır kalıntı analizleri, üretici bağlarından alınan taze (16), salamura yapılmış yapraklarda (21) ve 11 ticari firmaya ait yaprak örneklerinde belirlenmiştir. Kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilmiştir.  Yaprak örneklerinin % 54,16’da bakır kalıntı miktarları Maksimum Rezidü Limitleri değerinin üzerinde çıkmıştır. Ticari firmaların üreticilerden aldıkları yapraklarda kalıntı analizi yaptırmaları ayrıca önerilmiştir.


Keywords


Tokat, Narince, salamuralık asma yaprağı, bakır kalıntısı,

References


Acar, İ., 2013. Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Salamuralık Asma Yapraklarında Verim ve Nitrat Birikimine Etkisi, GOÜ Fen Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, 44 s. TOKAT

Altındişli, A., İlter E. ve Ayan R., 2002. Bazı Asma Ürünlerinde Kurşunla Bulaşma Üzerinde Bir Araştırma Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Ekim 2002 Nevşehir s.191-197.

Anonymous, 2010. Tokat İlinin Tarımsal Yapısı ve Potansiyeli, T.C. Tokat Valiliği, 76 s.

Anonymous, 2011. http://manisaolay.com/ haber-150-Muthis-bir-proje!.html (erişim 05 01 2012)

Anonymous, 2012. Akdeniz İhracatçılar Birliği, http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-asma-yapragi-ihracati-hk.html

Beşkaya, A., K., Yıldız, M., Başalan, M. F., Us, 2008. Kırıkkale’de endüstri bölgesi civarında toprak, yem, su ve bu yörede yetiştirilen koyunlar ile parazitlerinde bazı ağır metallerin (Cd, Cu, Pb, Zn) belirlenmesi Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Derg, 19, 39 - 46, 2008

Cangi, R., Kaya, C., Kılıç, D. ve Yıldız, M., 2005. Tokat Yöresinde Salamuralık Asma Yaprak Üretimi, Hasad ve İşlemede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 6. Ulusal Bağ. Sempozyumu, Bildiri kitabı (2005), Cilt:2, 632-640, Tekirdağ, 19-23 Eylül 2005.

Cangi, R,. A., Yağcı, D., Kılıç, 2012. Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları, 1. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu, 21-23 Nisan 2012 Iğdır

Dogheim, SM., Ashraf, el MM, Alla, SA, Khorshid, MA, Fahmy, SM, 2004. Pesticides and heavy metals levels in Egyptian leafy vegetables and some aromatic medicinal plants. Food Addit Contam. 2004 Apr;21(4):323-30.

Dülgeroğlu, Y., 2012. Salamuralık Asma Yaprağı Üretiminde Fungusit Kalıntı Miktarı Üzerine Hasat Zamanı Ve Salamura Yöntemlerinin Etkisi, GOÜ Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans tezi, 43 S.

Ergün A, (2001). Mineral elementler. In, Ergün A, Tuncer DŞ (Ed): Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Medipress, 77-91, Ankara.

Ertürk, A., 2009. “Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Yapıncak Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Salamura Öncesi Ve Sonrası Fungisit Kalıntı Miktarı” NKÜ. Fen Bil. Ens. Bitki Kor. ABD. 29 s.

Göktürk, N., Artık, N., Yavaş, İ. ve Fidan, Y., 1997. Bazı Üzüm Çeşitleri ve Asma Anacı Yapraklarının Yaprak Konservesi Olarak Değerlendirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Gıda, (1997) 22 (1):15-23. s.

Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T., 2000. Klinik Biyokimya, Medisan Yayın Serisi, 45: Ankara

Köse, B. ve F., Odabaş, 2005. Bağcılıkta Organik Tarım, OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):96-104

Özata, K., 2012. Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi, GOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, 37 S.

Pick, F.E., de Beer, P.R., Van Dyk, L., 1986. Copper content of South African fruits and vegetables, Bull. Envr. Contam. Toxicol., 37:81-86

Sarma H, Deka, S, Deka, H, Saikia, RR. 2002. Accumulation of heavy metals in selected medicinal plants. Rev Environ Contam Toxicol. 2011;214:63-86.

Yağcı, A. ve F. Odabaş, 2002. Tokat Yöresinde Yeni bağcılığa Geçişte Karşılaşılan sorunlar. Türkiye V. Bağcılık ve şarapçılık semp. 5-9 Ekim Nevşehir. 422-427. S.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.