TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA NİTRAT KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

HALİL ERDEM, RÜSTEM CANGİ

Abstract


Bu araştırmada, Tokat ilinin değişik bölgelerinde yetiştirilen salamuralık asma yaprak numunelerinde nitrat kalıntı miktarları araştırılmıştır. Çalışmada üreticilerden, marketlerden ve pazardan temin edilen toplam 86 adet salamura yaprak örneğinde nitrat miktarları belirlenmiştir. Yaprak örneklerinde nitrat miktarı kolorimetrik yönteme göre saptanmıştır. Kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksinde yapraklı sebzeler için geçerli olan 2000 ppm’e göre değerlendirilmiştir. Örneklerde nitrat miktarı 357-6857 ppm arasında değişmiş olup, 51 örnekte nitrat kalıntı miktarları Maksimum Kalıntı Limit değerinin üzerinde çıkmıştır. Azotlu gübreleme ile nitrat kalıntı miktarı arasındaki ilişkinin araştırılması önerilmiştir.


Keywords


nitrat, asma yaprağı, salamuralık asma

References


Anonim, 1982. Vaststelling Maximaal Toelbaar Gehalte Nitraat in Bladgronten, Nederlandse Staatscourant.

Anonim, 1995. T.C. Basbakanlık Devlet Istatistik Enstitüsü, Yayın No:1845.

Anonim, 2006. www.Fas.usda.gov/htp/circular/

Bakker, M.J., Slangen, J.H.G., Glas, W., 1984. Comparative investigation into the effect of fertigation and of broadcast fertilization on the yield and nitrate content of lettuce (Lactuca sativa L.) Nederland J. of Agr. Sci., (4): 330-333.

Cataldo, D.A., Haroon, M., Schrader, L.E., and Youngs, V.L. (1975) Rapid colorimetric determination of nitrate in plant-tissue by nitration of salicylic-acid. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 6: 71-80.

Corre, W.J. and Breimer, T. 1979. Nitrate and Nitrite in Vegetables, Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, Sh. 1-85.

Craddock, W.M., 1983. Nitrosamines and Human Cancer. Proff of an Assosciation, Nation (London), 306: 638.

Çelik, H., 1986. Bağların gübrelenmesi. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 8-12

Temmuz 1986, Lefkoşa (K.K.T.C.), 25s.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasali, B., Söylemezoğlu, C., 1998. Genelbağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi No:1 253s, Ankara

Çınar, A.I 1988. Tokat ve Amasya Yörelerinde Domates Tarımı, Tokat Arastırma Enstitüsü Müdürlügü Yayınları, Genel Yay. 27, Çiftçi Yay: 6, Tokat.

Güneş, A., 1994. Ankara koşullarında yetiştirilen ıspanak bitkisine uygulanan azotlu gübrelerin verim ve nitrat birikimi üzerine etkisi. Ankara Ün. Fen Bil. Ens. Doktora tezi, 101 s.

Hippe, J., ve Müler,K., 1984. EinfluB differezierter stickstofgben aufdie gehalt an nitrosierenden und nitrosierbaren ınhaltsstoffen in artoffeln,kohlrabi,kopfsalat und tomaten. VDULUFA. Schriftenrihe 10,24-25 (Kurzfd.Vortr.96. VDLUFA Kongr.).

JECFA, 2002. (FAO/WHO) expert committee on food additives Evaluation of food additives. Fifty ninth report of the joint FAO/WHO expert committee on Food additives. Geneva, WHO.

Lee, D.H.K., 1970. Environment. Res. 3: 484-511. “Nitrat accumulation in vegetables” maynard, D.N., Barker, A.V. Minotti, P.L., Peck, N.H., Adv. İn Agronmy, 1976, 28: 71-114.

Phillips, W.E.,1966. Effect of dietary nitrite on the liver storage et vitamin A in the rat. Can., J. Biochem. 44:1

Schuphan, W. and Hentschel, H. 1970. Hohe Stickstoffgaben Beim Spinat und Ihre Folgen, Ernahrungsumschau, 17, 197-200.

Schutt, I. 1977. Nitratuntersuchungen in Rohspinat und Industrieller Sauglings Fertignahrung. Die Nahrung, 21: 61-67.

Wright, M. J., ve Davidson, K.L., 1964. Nitrate accumulation in crops and nitrate poisoning in animals. Adv.Agron. 16:197-247.

Zhong,W., Hu, C., Wang, M., 2002. Nitrate and nitrite in vegetables from nort china. content and intake. Food addit. Contam. 19:1125-1129.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.