Derin Kuyu Pompalarında Anma Çapının Kuyudaki Su Seviyesinin Düşümüne Etkisi

Mehmet Kurt, Sedat Çalışır

Abstract


Bu çalışmada, milli ve dalgıç tip derin kuyu pompalarında anma çapının kuyu su seviyesindeki düşüme etkisi araştırılmıştır.

Çalışma, S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde geliştirilen derin kuyu ve derin kuyu pompaları test ünitesinde yürütülmüştür.

Deneyleri yapılan derin kuyu pompalarının karışık akışlı çark tipinde olduğu, milli ve dalgıç tip derin kuyu pompaları için anma çapı arttıkça debi, toplam dinamik yükseklik, sistem verimi ve özgül hızının arttığı saptanmıştır.  

Milli ve dalgıç tip derin kuyu pompaların en yüksek sistem verimi noktasında gerçekleşen debinin (Qopt),  tam açık vanadaki maksimum debiye (Qmaks) oranı 0,65 ±%5 olarak gerçekleşmiştir.

Aynı debi değerlerinde dalgıç pompalar, milli pompalara göre daha yüksek sistem verimi ve daha büyük düşüm seviyesine neden olmuştur. 

Debi ile düşüm arasındaki ilişki dalgıç ve milli pompalar için sırasıyla D = 0,011*Q 1,7202  (R2=0,9994) ve D = 0,0094*Q 1,7464  (R2=0,9984) eşitlikleri elde edilmiştir. Bu eşitliklerde, düşüm (D) cm, debi (Q) m3/h birimiyle temsil etmektedir.

Hem milli hem de dalgıç pompalarda her üç anma çapı içinde çıkış basıncı ile düşüm arasında doğrusal ters bir ilişki olduğu görülmüştür.


Keywords


Milli derin kuyu pompası, Dalgıç pompa, Pompa işletme karakteristikleri, Pompa anma çapı, Kuyu su seviyesindeki düşüm.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akpınar, K., (1999), Su Sondaj Kuyularının Açılması ve İşletilmesi Sırasında Çıkan Sorunlar ve Çözümleri.

Anonim, (1993).TS 11146 Pompalar-Dalgıç-Temiz Su İçin, TSE, ANKARA

Anonim, (2002). TS EN ISO 9906, Rotadinamik Pompalar – Hidrolik Performans Kabul Deneyleri Sınıf I ve Sınıf II, TSE, ANKARA

Anonim, 2016a. Sulama ile ilgili genel değerlendirmeler, http://dsi.gov.tr [Erişim Tarihi: 26.07.2016].

Anonim, 2016b. Derin kuyu pompalarının Türkiye’deki durumu, http://tuik.gov.tr [Erişim Tarihi: 26.07.2016].

Anonim, (2016c). Minitab 16 - İstatistik Analizi Proğramı .

Atmaca, S., M., (1998). Dalgıç pompalara uygulanan pompa kabul deneyleri, 3. Pompa Kongresi, s.10-15.

Baysal, K., (1975). Tam Santrifüj Pompalar (Hesap Çizim Ve Konstrüksiyon Özellikleri). İTÜ Kütüphanesi.

Boonstra, H. and Soppe, R. (2006), The Handbook of groundwater engineering / Chapter 11 Well Design and Construction / Jacques W. Delleur. ‑‑ 2nd edition. CRC Press Taylor & Francis Group ISBN‑13: 978‑0‑8493‑4316‑2. Alterra-ILRI, The Netherlands.

Culver, G. (1998), Chapter 6, Geothermal Direct Use Engineering and Design Guidebook, Third Edition, Culver, Gene, Geo-Heat Center, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR.

Çalışır, S., (1997), Düşey milli derin kuyu pompalarında mil uzamasının hesaplanması. 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi: 517–530, Tokat.

Çalışır, S. (2009). Sulamada Pompaj Tesisleri. 14.Bölüm. Tarım Makineleri Kitabı Editörü: Gazenfer ERGÜNEŞ, Nobel Yayın Dağıtım. ISBN: 978-605-395-231-2. I.Baskı. XII +544 s. Ankara.

Delleur, J., (2006), The Handbook of groundwater engineering / Jacques W. Delleur. 2nd edition. CRC Press Taylor & Francis Group ISBN 13: 978 0 8493 4316 2.

Driscoll G. F., (2010), Kuyu Hidroliği, Çeviri: Ali Faruk ÖZTAN, Jeoloji Yüksek Mühendisi DSİ, Ankara, 2010.

Dross, P., (2011), Practical Guidelines For Test Pumping in water wells - Technical

Review, Head of Water and Habitat International Committee of the Red Cross

Elçi, A., (2003), Düşey Hidrolik Yük Gradyanların Yeraltı Suyu Gözlem Kuyularında Ölçülen Su Seviyelerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, Buca-İzmir.

Ertöz, Ö., (1996). Yer altı Suları Pompaj Ekonomisi ve Pompa Seçimine Etki Eden Faktörler, 2. Pompa Kongresi, s. 24-33.

Hanson, B. (2000). İrrigation Pumping Plant (UC İrrigation And Drainage Specialist).

University Of California. Davis.

İkizler, C. and S. Samioğlu (1979). "Dalgıç Pompa Ve Türkiye Ekonomisi Bakımından Yer Altı Sularımızın Değerlendirilmesindeki Yeri." 1.Pompa Kongresi: 53-66.

Karassik, I. J., W. C. Krutzsch, W. H. Fraser, and J. P. Messina. (1986). Pump Handbook. Second edition, New York, USA.

Schulz, H. 1977. Die Pumpen (Arbeitsweise, Berechnung, Konstruktion). Springer Verlag. Berlin.

Shareef, T., ve Bowles, S.,(1980) Model Of Drawdown In Well Fields Influenced By Boundarıes: Technical Description And User's Manual, Utah Water Research Laboratory College of Engineering Utah State University Logan, Utah , ABD.

Tezer, E. (1978). Sulama Pompaj Tesisleri (Proje Seçim Ve İşletme Yöntemleri). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi. Adana

Yalçındağ, F., (2016), Kuyu Verimine Tesir Eden Faktörler Üzerine Düşünceler – www.maden.org.tr. [Erişim Tarihi: 16.07.2016]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.