Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde, Erkencilik Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Etkisi

İlknur Polat, Hüseyin Namal, Muzaffer Alican

Abstract


Birçok meyve türünde olduğu gibi sofralık üzümde de hasat periyodunu erkencilikten geçciliğe doğru genişletmek gerek tüketiciler gerekse üreticiler açısından çok önemlidir. Erkenciliği sağlamak öncelikle uygun çeşit, budama ve ekoloji seçimiyle mümkündür. Akdeniz Bölgesi’nin sahil kesimi, erkencilik sağlamak için çok elverişli iklime sahiptir.

Çalışmamızda, 83/1, 86/1, Yalova İncisi, Trakya İlkeren,  Superior Seedless, Flame Seedless,  Prima ve Ora olmak üzere toplam 8 sofralık üzüm çeşidinde,  plastik serada yetiştiriciliğinin erkencilik, verim ve kalite üzerine etkileri incelenmiştir. Asmalar, 1.5 x 1.5 m mesafesinde dikilmiş ve Y terbiye sistemi uygulanmıştır.

Çalışma sonucunda, en erken hasat Ora, Prima ve Trakya İlkeren üzüm çeşitlerinde olmuştur. Prima ve Yalova İncisi ortalama salkım ağırlığı en yüksek, Yalova İncisi ortalama tane ağırlığı en yüksek çeşit olarak belirlenmiştir. Toplam verim incelendiğinde ilk sırada Ora çeşidi yer almıştır.


Keywords


erkencilik, kalite, örtüaltı, sofralık üzüm, verim

References


Ağaoğlu, Y.S. 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık. Cilt I Asma Biyolojisi. Kavaklıdere Eğitim Yayınları No.1, Ankara.

Alonso, F., Hueso, J. J., Gonzalez, M., Baeza, E., Sacot, P., Cuevas, J., 2006. Physiological response of 'Flame Seedless' table grape to three natural ventilation levels in a parral greenhouse. Proceedings of the International Symposium on Greenhouse Cooling Book Series: Acta Hortıculturae. 719, 181-188.

Avenant, J.H. 1997. The Influence of Overhead Plastic Covering on Advanced Ripening of Table Grapes in the Nothern Summer Rainfall Area. Deciduous Fruit Grower, 218-225.

Avenant,J.H. ve Loubser, J.T.1993. The Potential of Overhead Plastic Covering for Advanced Ripening of Table Grapes. Deciduos Fruit Grower. 43:5, 173-176.

Aytaç,Y.,1980. Çukurova Eşik Alanlarında Yetiştirilecek Erkenci Üzüm Çeşitleri. Tarsus Bölge Topraksu Arş. Enst. Yayınları. No.94.

Ergenoğlu,F., Tangolar,S. ve Gök,S. 1999. Perlette ve Uslu Üzüm Çeşitelrinin Adana Ekolojisinde Plastik Örtü Altında Yetiştirilmesi. Türkiye III.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 999-1003.

Fanizza,G. and Riccardi, L. 1991. The Effect of Vineyard Overhead Plastic Sheet Covering on Some Morphological and Physiological Characteristics in the Table Grape cv. Regina dei Vignetti (Vitis vinifera L.). Agr.Med., Vol.121, 239-243.

Kamiloglu, O., Polat, A. A., Durgac, C., 2011. Comparison of open field and protected cultivation of five early table grape cultivars under Mediterranean conditions. Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry. 35: 5, 491-499.

Lavee, S. 1988. Quality of Grapevine fruit in Protected Culture-Parameters and Problems. Applied Agricultural Research 3, 288-292.

Manzo, P. 1976. Copertura con Materie Plastiche, Per Anticipare la Maturazione dell’uva “Cardinal” e Per Ritardare la Raccolta dell’uva “Italia”. Vignevini, 13: 11-12.

Polat, İ., 2004. Plastik Serada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Erkencilik, Verim Ve Kalite Faktörleri Üzerine Budama Zamanları, Asma Şarjları ve Terbiye Sistemlerinin Etkisi. Doktora Tezi. Akdeniz Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya.

Polat, İ., Eski, H., 2004. Trakya İlkeren, Uslu ve Yalova İncisi Üzüm Çeşitlerinde Hidrojen Siyanamid Uygulamasının Erkencilik, Kalite ve Verime Etkisi. Derim, 21, 1, 1-9.

Polat, İ., Uzun, H.İ., 2005. Plastik Serada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Erkencilik, Verim ve Kalite Faktörleri Üzerine Budama Zamanlarının Etkisi. VI. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ, Cilt 1, 50-56.

Polat, I., Uzun, H.I., 2007a. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Plastik Sera ve Açık Arazide Yetiştiriciliğinde Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül, Erzurum, Cilt 2, 319-323.

Polat, I., Uzun, H.I., 2007b. Plastik Serada Yetiştirilen Trakya İlkeren Üzüm Çeşidinde Farklı Terbiye Sistemi ve Asma Şarjı Uygulamalarının Erkencilik, Verim Ve Kalite Faktörleri Üzerine Etkileri. A.Ü.Zir. Fak.Derg. 20 (2), 289-300.

Uzun,H. 1990. Effects of Plastic Covering on Ripening of some Table Grape Cultivars. Doğa, 17, 111-118.

Uzun,H.İ. ve İlter,E. 1993. Cardinal ve Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Plastik Örtüyle Erkencilik Sağlanması Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Zir.Fak.Derg., 30, 3, 89-96.

Uzun,H.İ. ve Özbaş, O. 1995. Antalya Koşullarında Erkencilik Sağlamak Amacıyla Perlette ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinin Plastik Örtü Altında Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 452-457.

Uzun, H.İ., Özkan, B. ve Yalçın Elidemir, A., 2003. Serada Sık Dikim Asma Yetiştiriciliğinin Erkencilik, Verim ve Kaliteye Etkisi. TOGTAG-2230. Sonuç Raporu.

Tangolar, S. 1999. Erkenci Üzüm Yetiştiriciliğinde Değişim. Cine-Tarım Dergisi. 3(20):30-32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.