Sıcaklık, Populasyon Yoğunluğu ve Cinsiyetler Oranının Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)’un gelişmesi ve çoğalmasına etkileri

Fatma Nur Elma, Hüseyin Çetin

Abstract


Callosobruchus maculatus (F.) yaygın olarak görülen ve baklagillerde beslenmesi sonucu ekonomik kayıplara yol açan önemli bir depo zararlısıdır. Bu çalışmada farklı sıcaklıkların C. maculatus’un gelişme süresine, cinsiyetler oranına ve ölüm oranına  etkisi araştırılmıştır. Sıcaklıkla ilgili yapılan denemelerde üç farklı sıcaklık (25, 30 and 35°C) test edilmiş ve bu çalışmalar %55±5 nispi nem ve karanlık ortamda yürütülmüştür. C. maculatus’ un ergin çıkışı %74 oranla en yüksek 30°C’ de gerçekleşmiştir. Böceğin gelişme süresi 21.5 gün olarak en kısa 30°C sıcaklıkta saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada, farklı ergin populasyon yoğunluğu (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 ergin/petri; cinsiyetler oranı 1/1 dişi/erkek) ve cinsiyetler oranının (4/1,4/2,4/3,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 dişi/erkek/petri)  dişinin bıraktığı yumurta sayısına etkisi (30 °C sıcaklık, %55±5 nispi nem ve karanlık ortamda) araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda, dişinin bıraktığı yumurta sayısının popülasyon yoğunluğu 16 ergin/petri (8 dişi 8 erkek) olduğunda en fazla olduğu (73 yumurta/dişi) tespit edilmiştir. Cinsiyetler oranı 4/1 dişi/erkek/petri olduğunda bir dişinin bıraktığı yumurta sayısı 42 iken 4/4 dişi/erkek/petri olduğunda bir dişinin bıraktığı yumurta sayısı 70 olmuştur.


Keywords


Callosobruchus maculatus;Sıcaklık;Populasyon Yoğunluğu;Cinsiyetler Oranı;Gelişme

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2017.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.